Co nam przyniósł rok 2011…

C172 i F16, zdjęcie wykonano dzięki uprzejmości 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku

Możemy śmiało powiedzieć, że rok 2011 nie szczędził lotnikom emocji, wielu ważnych oraz wstrząsających zdarzeń, nieodżałowanych strat w ludziach, ale też zapisał się jako rok sukcesów i szczerej radości z lotniczych osiągnięć.

Ocenę tego czasu pozostawiamy Naszym Czytelnikom, a w tym miejscu chcemy przytoczyć sprawy i wydarzenia, które w naszej subiektywnej ocenie wydały się najbardziej znaczące i najtrwalej zapisały się w naszej pamięci.

Gdy piszemy o mijającym dziś roku 2011 – pierwsze co przychodzi na myśl to batalia o ustanowienie nowego Prawa Lotniczego. Ten temat szeroko opisywaliśmy na łamach dlapilota.pl i był on przyczyną wielu burzliwych dyskusji i pełnych emocji komentarzy, wśród których znajdowało się bardzo wiele rzeczowych uwag.

Środowisko lotnicze otrzymało do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opłaty lotniczej. Celem regulacji było określenie wysokości stawek opłat za czynności realizowane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Proponowane stawki przedstawiliśmy w artykule Opłaty lotnicze nawet kilkakrotnie większe?
 
W związku z oburzającą lotników propozycją, głos w tej sprawie zabrał m.in. Aeroklub Polski. 17 stycznia doszło do spotkania AP w Departamencie Lotnictwa Cywilnego Ministerstwa Infrastruktury

W dniach 19 i 20 stycznia 2011 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji Sejmowej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze. W wyniku posiedzenia - Przewodniczący Podkomisji Poseł Arkadiusz Litwiński postanowił poddać pod głosowanie wniosek, aby nie rozpatrywać propozycji rządowej odnośnie opłat lotniczych, lecz opracować nową treść tych przepisów w trakcie kolejnego posiedzenia Podkomisji. Wniosek uzyskał akceptację Podkomisji.

SILP przedstawiło swoje stanowisko w/s projektu nowelizacji – opłaty

W dniach 2 i 3 lutego 2011 r. obradowała Podkomisja Sejmowa ds. Prawa lotniczego. Prace Podkomisji skupiły się na dwóch kolejnych częściach autopoprawki rządowej tj. ochrony lotnisk i rynku czarterów lotniczych. W trakcie posiedzenia, Prezes AP przedłożył Podkomisji dalsze uwagi odnośnie zapisów Nowelizacji, które w ocenie środowiska lotniczego wymagają doprecyzowania (regulacje lotnisk i lądowisk, służba AFIS, pokazy lotnicze).

O uwagach Aeroklubu Polskiego czytaliśmy w piśmie do Podkomisji Sejmowej w sprawie opłat lotniczych. Z przesłanego porównania opłat, jasno wynikało, że dotychczasowe koszty prowadzenia modelowego ośrodka szkolenia lotniczego znacząco wzrosną z 11 tys. zł do ponad 200 tys. zł

Później machina toczyła się dalej...
Opłaty lotnicze na ostatnim posiedzeniu Podkomisji Sejmowej
Stanowisko lotnictwa ultralekkiego musi być słyszalne
Sejmowa podkomisja nadzwyczajna ds. prawa lotniczego zakończyła prace
Komunikat Aeroklubu Polskiego 
Drastyczna podwyżka przyniesie spadek wpływów do budżetu państwa (wywiad z Wiesławem Filoskiem)
Propozycje nowych opłat zniszczą polski przemysł! (rozmowa z Adamem Kloską)
Opłaty lotnicze na finiszu prac legislacyjnych
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury w sprawie opłat lotniczych
Wnioski AP w sprawie opłat lotniczych
Prawo Lotnicze cofnięte do Komisji Infrastruktury
Prawo Lotnicze cofnięte do Komisji Infrastruktury cz. II

W końcu... 
Sejm uchwalił prawo lotnicze - 272 głosów za, przeciw 141

Najważniejsze zmiany objęły cztery istotne obszary:

  • Opłaty lotnicze wraz z zasadami finansowania Urzędu Lotnictwa Cywilnego

  • Ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji

  • Przewóz lotniczy

  • Czas pracy w lotnictwie cywilnym

Lekturze polecamy: Nowe Prawo Lotnicze z komentarzem

Senat RP o zmianie ustawy - Prawo Lotnicze oraz niektórych innych ustaw
Poprawki Senatu do noweli Ustawy Prawo lotnicze
Nowela Ustawy Prawo lotnicze uchwalona przez Sejm RP dnia 13 maja 2011 roku została przedłożona Senatowi, który dnia 9 czerwca 2011 roku poddał Projekt pod głosowanie i przyjął do niego swoje poprawki. Zdecydowana większość z nich ma charakter porządkujący, nie mający znaczenia merytorycznego.

Uzasadnienie do projektu poprawki do ustawy Prawo Lotnicze - w ocenie LAF RP


Sejm znowelizował Prawo lotnicze
Prezydent podpisał ustawę Prawo Lotnicze

Prawo Lotnicze - opublikowane
Wejście w życie zapisów ustawy - Prawo lotnicze
Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na interpelację w sprawie nowelizacji Prawa Lotniczego

Wydawać by się mogło, że prawo ustalone i ..., jednak niestety daje się odnaleźć wiele aspektów niedopracowanych...
LAF RP podejmuje dialog z Posłami na temat niekorzystnych zapisów w nowym Prawie Lotniczym

Problematycznym, jak się okazało tematem była również kwestia zwiększonego i obowiązującego podatku VAT w wysokości 23% na szkolenia lotnicze. Szczegółowo ten temat opisany jest w Opinii dotyczącej uzasadnienia ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476 z 2010 r.) w zakresie dotyczącym zwolnienia usług szkoleniowych z podatku VAT w artykule Jak podejść do tematu podatku VAT na szkolenia lotnicze? (dodatkowe informacje: VAT na szkolenia lotnicze)

Natomiast świadczenie niektórych usług na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym jest objęte 0-proc. VAT
(czytaj również: Przewoźnicy zwolnieni z VAT)

Do kluczowych przepisów w prawie lotniczym zaliczają się te dotyczące świadectw kwalifikacji, gdzie nadal nie osiągnięto ostatecznego konsensusu …
Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych w sprawie świadectw kwalifikacji do 600 kg
Pozytywne stanowisko ULC w zakresie świadectw kwalifikacji dla pilotów wiatrakowców do 560 kg

Od 2 marca br. w Polsce dostępna jest usługa nawigacji satelitarnej EGNOS Safety-of-Life (EGNOS - europejski system satelitarny wspomagający systemy GPS i GLONASS). Usługa Safety-of-Life przeznaczona jest do zastosowań komunikacyjnych, w których życie ludzkie może być zagrożone w przypadku określenia pozycji w czasie rzeczywistym z niedostateczną dokładnością. 14 i 15 marca, technologia ta (z obiecującymi wynikami) została przetestowana na lotniskach w Katowicach i Mielcu.
Swoją wiedzą w tym temacie podzielił się z nami Tomasz Woźniak, kierownik Działu Nawigacji GNSS w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Całe środowisko lotnicze przyjęło z niezadowoleniem decyzję Urzędu Lotnictwa Cywilnego o uchyleniu Wytycznych w sprawie pokazów, gdyż skutkowało to odwołaniem cieszącego się ogromną popularnością Małopolskiego Pikniku Lotniczego.  Piknik nie dobył się, gdyż Organizatorzy nie chcieli zaniżać jego standardu, co byłoby skutkiem wydanej przez ULC decyzji.


Oderwijmy się na chwilę od bardzo poważnych spraw, od których zależy nasze latanie, działalność lotnicza i dalszy byt, aby zwrócić się ku wydarzeniom przyjemniejszym…

Od lutego do kwietnia we współpracy z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przeprowadziliśmy konkurs na znajomość eksponatów MLP, przy okazji którego wszyscy mieliśmy wiele frajdy z rozwiązywania łamigłówek. Z naszej strony – trudnością było wymyślenie wymagającej zagadki… a z Waszej… chyba i tak było łatwo:) Widać to było po odpowiedziach oraz po wynikach konkursu

Wyjątkową frekwencją głosujących i zainteresowaniem środowiska lotniczego odznaczyła się tegoroczna edycja Plebiscytu "Człowiek Roku General Aviation w Polsce" zorganizowanego przez portal dlapilota.pl i KTL AOPA Poland. Po zebraniu w pierwszej turze głosów, których rozkład był bardzo równomierny, zorganizowaliśmy dogrywkę finałową z udziałem trzech kandydatów o najwyższym poparciu: Krzysztofa Radwana, Janusza Jachimowicza i Tomasza Antoniewskiego.

Decyzją internautów, laureatem statuetki w II edycji Plebiscytu Człowieka Roku General Aviation w Polsce jest nominowany za walkę o normalność i zdroworozsądkowe podejście do badań lotniczo-lekarskich, zawsze miły i pomocny - lekarz medycyny lotniczej Dr Janusz Jachimowicz.
(czytaj wywiad z laureatem: Uważam, że z ludźmi należy rozmawiać…)


Do imprez lotniczych, które szczególnie zapadły nam w pamięci, zaliczyliśmy:

AERO Fridrichshafen 2011, gdzie po dwóch, dość trudnych latach poczuliśmy w powietrzu powiew nadziei dla branży. Goście imprezy zastali 630 wystawców goszczących w 11 ogromnych halach i na wystawie pod gołym niebem. Przyjechali prawie wszyscy. Od tych największych jak Garmin, Cessna, Jeppesen, po bardzo obiecujących jak Cirrus, Tecnam, czy Diamond, kończąc na firmach małych prezentujących wybitne, nowoczesne i niedrogie "lekkie" samoloty, śmigłowce i wiatrakowce. Na targach można było znaleźć wszystko do budowy lub kupna samolotu/szybowca/śmigłowca/wiatrakowca, wyposażyć go w nowoczesny i ekonomiczny, proekologiczny silnik, zabudować go najnowocześniejszą awioniką, zamontować spadochronowy system ratunkowy (od co najmniej 3 wystawców) i na koniec zadbać o komfort pilota, doposażając go „po uszy” w mapy, loggery, spoty, latarki, komputery, ubranie, okulary….. Na tegorocznych targach pojawiły się firmy zupełnie "świeże".

Polskie firmy na AERO 2011:
Zakład Szybowcowy Jeżów
Zakłady Lotnicze 3Xtrim
SOLARIS Group Aviation & Wind
AERO AT
Celier Aviation

V Płocki Piknik Lotniczy, który zakończył się zupełnie nieoczekiwanie nie tylko dla widzów, ale także dla organizatorów, którzy od początku starali się uczynić wszystko, aby dostarczyć widzom niezapomnianych wrażeń. Do pechowego momentu, który z pewnością na długo pozostanie w naszych głowach wszystko przebiegało bez zarzutów, wręcz idealnie. Piknikowa atmosfera udzielała się wszystkim, którzy tego dnia pojawili się pod Wzgórzem Tumskim, a jedyną tego dnia niewiadomą była pogoda. Z drugiej jednak strony na tle pochmurnego nieba wszystkie prezentowane statki powietrzne miały bardziej wyraziste kształty i kolory, dzięki czemu dostarczyć mogły więcej niezapomnianych wrażeń.

Mazury Airshow 2011, zwieńczenie Zlotu Przyjaciół Lotnictwa i wspaniała fiesta lotnicza dla wszystkich, którzy przybyli do Giżycka odbyła się w dniach 6-7 sierpnia, przyciągnęła tłumy widzów, którzy z zapartym tchem oglądali lotnicze ewolucje wspaniałych akrobatów i podziwiali dostojne sylwetki zabytkowych statków powietrznych.

AIR SHOW 2011, 180 - tysięczna publiczność przez ponad 1100 minut mogła podziwiać 180 samolotów i śmigłowców z 17 państw w pokazach dynamicznych oraz ponad 50 na wystawie statycznej i wystawie przemysłu lotniczego. Część z nich była udostępniona do zwiedzania. Pogoda dopisała, a na lotnisku wojskowym w Radomiu Święto Lotnictwa wraz z lotnikami wojskowymi i cywilnymi obchodziła publiczność z całego świata.


Na portalu dlapilota.pl....

Drugie Forum Bezpiecznego Latania z Andrzejem Osowskim już za nami...


W połowie roku 2011 w Wasze ręce oddaliśmy nasze nowe dziecko w rodzinie dlapilota.pl - czyli aeroforum.pl. Od tego czasu forum cały czas się powiększa i staje się coraz cenniejszym źródłem informacji i miejscem do dyskusji. Wszystkich, którzy jeszcze nie zajrzeli na to nowe miejsce spotkań dla pilotów - serdecznie zapraszamy, by Nowy Rok zacząć w gronie ludzi o tej samej pasji! 

Miniony rok nieszczęśliwie obfitował też w wypadki lotnicze. Skłoniło nas to do zapoczątkowania serii artykułów, mających uczulić na niektóre czynniki, wskazać ewentualne zagrożenia w danych statkach powietrznych, by wszystkie nasze loty kończyły się szczęśliwym lądowaniem.
Dotychczas opracowaliśmy:
Wypadki spowodowane przez nietrzeźwych pilotów 
Wypadki samolotu An-2 
Wypadki z udziałem śmigłowców
Wypadki spowodowane niespodziewanymi podmuchami wiatru
Incydenty lotnicze spowodowane oblodzeniem gaźnika 
Wypadki spowodowane pogorszeniem widzialności
Śmiertelne wypadki spadochronowe

Do naszych sukcesów na portalu dlapilota.pl (w 2011r.), które były pożyteczne dla Wszystkich czytelników wpisujemy serie artykułów Grzegorza Skomorowskiego z Unitedsky. Jego teksty o przepisach PART-FCL, NOTAM czy z pozoru nic nie znaczących drobiazgach lotniczych cieszyły się ogromną popularnością. Stanowią cenną bazę wiedzy i spisanego doświadczenia.

Starając się dostarczać Wam najważniejszych informacji w dziedzinach, które są najzwyczajniej przydatne w życiu codziennym – poprosiliśmy Błażeja Krupę z KTL AOPA Poland o wypowiedzi w temacie paliw lotniczych i związanych z nimi przepisów. Wasz udział w dyskusji był nieoceniony. Sami zobaczcie…


Dość głośno w 2011 roku w mediach lotniczych i nie tylko, było o modernizowanych i rozbudowywanych w Polsce portach lotniczych - i tylko cieszyć się, że tak się dzieje. Niestety Polska północno-wschodnia jest swego rodzaju rodzynkiem i nie posiada żadnego portu lotniczego w promieniu 200 km (przyjmując jako środek Białystok). Stolica woj. Podlaskiego ma 300.000 mieszkańców, a z najbliższymi przyległościami ta liczba dochodzi nawet do 400.000. Prawie wszystkie Europejskie miasta o podobnej wielkości posiadają własne lotnisko.  W tym roku wszelkie nadzieje na rozpoczęcie w najbliższym czasie budowy lotniska na Podlasiu legły w gruzach. Środki postanowiono przesunąć na inne inwestycje, np. drogi. 

Pozostając w temacie lotnisk, polecamy wywiad dlapilota.pl z Koordynatorem Krajowym ds. Lotnisk w spółce PL.2012 Rafałem Marczewskim na temat stanu przygotowań polskich lotnisk do Mistrzostw Europy EURO 2012, w tym również tych przeznaczonych dla statków powietrznych lotnictwa ogólnego. 

Niemiłą niespodziankę pod koniec roku zgotowała pilotom Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - wyłączając nagle w październiku serwisy informacyjne AIM i AIS (AIP, AIP VFR).

Nie obeszło się, jak zapewne wszyscy jeszcze pamiętają, bez sprzeciwu i dezaprobaty ze strony środowiska lotniczego. Po wielu pismach skierowanych do Ministerstwa, PAŻPu i ULCu przez Związki zawodowe pracowników ruchu lotniczego jak i KTL AOPA Poland, dziś serwisy zostały przywrócone do użytku. Internetowa edycja AIP dostępna jest pod adresem: ais.pansa.pl.

28 listopada br. w Warszawie, w ramach polskiej Prezydencji, odbyła się Konferencja Wysokiego Szczebla „Wdrożenie Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej oraz jej rozszerzenie na kraje Trzecie”. Ustalenia dotyczące jednolitej przestrzeni powietrznej w Europie nie są obojętne dla lotnictwa ogólnego. O wyjaśnienie tych aspektów poprosiliśmy Martina Robinsona, v-ce Prezesa Regionu Europejskiego IAOPA który wizytował w Polsce 28 listopada 2011 roku. Z rozmowy można wnioskować, że pomimo trudności - da się wypracować takie zasady SESAR (Single European Sky ATM Research), by były one korzystne dla General Aviation

W 2012 wchodzimy z podpisaną umową miedzy PAŻP a Głównym Geodetą Kraju - prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, umożliwiającą PAŻP nieodpłatne wykorzystanie geodezyjnej sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS do monitorowania stanu systemu GPS. To wielki krok na drodze do udostępnienia sygnału GPS, jako sensora w żegludze powietrznej. O tym dlaczego, czytaj w przygotowanym przez redakcję portalu artykule Nawigacja satelitarna w Polsce… już blisko?


W 2011 pożegnaliśmy na zawsze, wielu ważnych i wspaniałych ludzi...

Tadeusz Augustyniak,
Zygmunt Skrzypek,
Marek Szufa, (czytaj również: PAMIĘCI MARKA SZUFY (1954 - 2011) oraz In memoriam Marek Szufa),
Stanisław Jurewicz,
Wacław Wieczorek,
gen. bryg. pil. Tadeusz Sawicz,
Dariusz Szpineta (Prezes Ad Astra Executive Charter S.A.),

Czytaj również:
Odeszli, ale pozostali na zawsze w naszej pamięci...


W tym roku, nie zabrakło też momentów szczęścia i radości, które wzruszały i podnosiły na duchu, dodając powodów do dumy...

Pierwsze polskie świadectwo kwalifikacji pilota wiatrakowca

W XXXVI Szybowcowych Mistrzostwach Polski w klasie otwartej rozgrywanych w Rudnikach koło Częstochowy swoją klasę znów pokazał Karol Staryszak z Aeroklubu Mieleckiego - zdobył pierwsze miejsce.

Na VI Szybowcowych Mistrzostwach Świata Kobiet - Arboga 2011 nasze zawodniczki zajęły drużynowo drugie miejsce.

Zbigniew Nieradka z Aeroklubu Częstochowskiego został szybowcowym mistrzem Polski w klasie 18-metrowej podczas zawodów rozegranych w Lesznie

Magda Stróżyk zdobyła tytuł Mistrza Polski w Akrobacji Szybowcowej w klasie Advanced

Kilkakrotnie został pobity rekord świata w konkurencji F2A modeli prędkościowych  podczas mistrzostw Europy rozgrywanych w Częstochowie. Pierwszy rekord ustanowił Węgier Sandor Kalman.

Spadochroniarze też mieli się z czego cieszyć… Pobili rekord! – stworzyli wielką spadochronową formację na polskim niebie!

Artur Kielak z Aeroklubu Śląskiego wywalczył złoty medal i tytuł Mistrza Polski na 45. Mistrzostwach Polski w Akrobacji Samolotowej rozgrywanych na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. Srebro przypadło Radosławowi Rumszewiczowi, również z Aeroklubu Śląskiego, a brąz Łukaszowi Czepieli z Aeroklubu Poznańskiego – tegorocznemu zwycięzcy Memoriału Lecha Marchelewskiego.
Artur Kielak zachwyca swoją determinacją i osiągnięciami. Swoje umiejętności prezentował miedzy innymi na pokazach Mazury Airshow 2011. Jak sam mówi: Najważniejsza jest miłość do lotnictwa…

Przyczyną do chluby znów był Sebastian Kawa – został Mistrzem Europy w klasie standard

Jerzy Makula Mistrzem Świata w Akrobacji Szybowcowej w klasie Unlimited

Rewelacyjnie spisali się polscy szybownicy podczas mistrzostw Europy w klasie otwartej 18-metrowej rozegranych w Pociunai na Litwie. Karol Staryszak z Aeroklubu Mieleckiego wywalczył złoto i tytuł mistrza Europy, a Zbigniew Nieradka z Aeroklubu Częstochowskiego zdobył srebrny medal.

Płocczanin zdobył indywidualny Puchar Świata „w sięganiu do gwiazd”!

W rozgrywanych w RPA 20 Samolotowych Mistrzostwach Świata w Lataniu Precyzyjnym, Michał Wieczorek zatriumfował i zdobył mistrzostwo. Tuż za nim, na drugim miejscu znalazł się Bolesław Radomski.
O sukcesie i ciężkiej pracy w dążeniu do niego - rozmawialiśmy z samym Mistrzem...

Wcześniej Michał Wieczorek wygrał Nawigacyjne Mistrzostwa Polski w Nowym Targu

Chcąc przywołać wspomnienia - zapraszamy do obejrzenia videobloga przygotowanego przez Polish Flying Team z Rajdowych Mistrzostw Europy w Budapeszcie. Posłuchajcie jak aktualni Mistrzowie Świata i Europy podsumowują lata trudów w zdobyciu upragnionego medalu! Janusz Darocha i Zbigniew Chrząszcz zdobyli złoto!

Do radosnych, a nawet chwalebnych zdarzeń należałoby zaliczyć lądowanie samolotu Boeing 767 SP-LPC linii PLL LOT bez podwozia na Lotnisku Chopina 1 listopada br. Z końcem listopada ukazał się Raport Wstepny PKBWL, dotyczący zdarzenia.


Inne, istotne wydarzenia mijającego roku...

Styczeń
Zainicjowano nowy system rezerwacji statków powietrznych TimeBROS 

Dwa zespoły z Polski przeszły do drugiej rundy "Fly Your Ideas”  

Luty
 
Wprowadzanie wymagań ICAO dot. poziomu znajomości języka angielskiego

Pierwszy prywatny TAF w Polsce 

PL Radom: Umowa użyczenia terenów podpisana 

Marzec
SAE AeroDesign East 2011 - sukces ekipy z Poznania 

Spłonął budynek Aeroklubu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim 

Kwiecień
Konferencja Bezpieczeństwa Lotów 

Społeczność naukowa w Madrycie doceniła studentów Politechniki Rzeszowskiej
 

Przyjęcie LAF RP do EMF na Konferencji Generalnej EMF w Sewilli 

Wielki jubileusz pierwszego lotu kosmicznego  

IMGW udostępnia usługę pobierania prognoz TAF za pomocą SMS 

Maj
IMGW ponownie w PAŻP - decyzją Ministra, bez przetargu 

W związku z erupcją islandzkiego wulkanu Grimsvotn, która mogła powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyńskiwydał specjalne Wytyczne nr 5, w których zaleca się stosowanie przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), a zawartych w materiałach doradczych Doc 019 – „Plan awaryjny na wypadek pojawienia się pyłu wulkanicznego – dla rejonu Europy i Północnego Atlantyku”. Pył w minionym roku nie wpłynął na bezpieczeństwo wykonywania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej

Projekt "Pokochaj latanie" 

Po raz pierwszy i z sukcesem odbył się Festyn "Lotnisko bliżej miasta"  

Czerwiec
W tym roku Instytut Lotnictwa obchodził swoją 85 rocznicę działalności 

Krzysztof Skrętowicz zwycięzcą 31 Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika 

Porozumienie o współpracy Prezesa ULC z SILP  

Boeing 787 Dreamliner wylądował w Warszawie!  

Przełomowe zgromadzenie AP   

Lipiec
Porozumienie o współpracy pomiędzy ULC i litewskim CAA w ramach Baltic FAB 

W Red Bull X-Alps Polskę reprezentował Paweł Faron. Był to jego pierwszy raz w tych zawodach. Przed startem spytaliśmy o:  Cele... - cel jest jeden: Monako

Publikacja Raportu Końcowego dot. Katastrofy rządowego TU-154 w Smoleńsku

Sierpień

Rozporządzenie MI w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej  

Telekomunikacja lotnicza - zmiana prawa 

Wrzesień

Konferencja CleanSky na Politechnice Warszawskiej 

Przewóz materiałów niebezpiecznych - zmiana prawa 

Plan strategiczny Urzędu Lotnictwa Cywilnego 

Dyrektywa Zdatności dla Wiatrakowca  

Protest polskich pilotów z Zaolzia - list otwarty  

Zawodnicy Aeroklubu Polskiego nagrodzeni przez Ministra Sportu i Turystyki 


Październik 
Bieszczadzki Puchar Paralotniowy – 6 edycja zakończona 

Nasz wiceprezydent w Europejskiej Federacji Mikrolotowej EMF 

Dyskusja nad ochroną lotnictwa cywilnego  

Żądanie AKC-PR od zagranicznych pilotów - odpowiedź Ministerstwa Finansów 

Prestiżowe wyróżnienia FAI dla Polaków

Europejskie Centrum Symulatorowe w Poznaniu otwarte dla pilotów 


Listopad
Rada Programu Cospas-Sarsat z dniem 1 listopada 2011 roku zmieniła, zgodnie z sugestiami środowiska lotniczego, najczęściej stosowany do kodowania nadajników sygnału niebezpieczeństwa statku powietrznego ELT 406MHz, krótki protokół Aviation User

Prezes ULC: Radiostacje RS-6101 negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu lotniczego

Audyt standaryzacyjny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego w ULC - podsumowanie 

Nowy produkt dla lotnictwa od IMGW... i radar na żywo 


Grudzień
Pakiet lotniskowy (pakiet propozycji legislacyjnych) 

Rekordowy rok w Pyrzowicach

Pokładowe i osobiste nadajniki sygnału niebezpieczeństwa - nowe prawo

Opłata za egzamin z języka angielskiego

Od 15 grudnia 2011 roku, obowiązują nowe definicje oraz zasady poruszania się w pobliżu granic wybranych struktur przestrzeni powietrznych. Zostały one szczegółowo opisane w zmianie AIP AIRAC AMDT 118.

EASA rozpoczęła tworzenie przepisów mających uatrakcyjnić zdobycie uprawnień instrumentalnych (Instrument Rating dla pilotów General Aviation) udostępniając 21 września do komentowania, przez okres trzech miesięcy dokument: Kwalifikacje do latania w warunkach IMC (Qualifications for flying in Instrument Meteorological Conditions) dla licencji turystycznych. IAOPA przedstawiła swoje propozycje do zmian dotyczących uprawnień IR dla licencji PPL.

 Na koniec, życzymy wszystkim odlotowej lotniczej pomyślności w Nowym Roku!

Źródło: dlapilota
comments powered by Disqus

Komentarze

Droga Rekadcjo!!!
Warto było umieścić i to wydarzenie także

http://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilota/pierwszy-prywatny-taf-w-polsce

Przepraszam było w zestawieniu :)

Bardzo fajne podsumowanie!
Pozdrawiamy

Super fotka! Mam nadzieję, że to nie fotomontaż!

Kliknij na zdjecie i przeczytaj opis.