Deklaracja Helsińska podpisana - podsumowanie konferencji High Level Conference on Drones 2017

High Level Conference on Drones 2017

W Helsinkach zakończyła się trzecia, europejska konferencja dotycząca rozwoju bezzałogowych statków powietrznych „High Level Conference on Drones 2017”. Spotkanie przedstawicieli wysokiego szczebla instytucji z Unii Europejskiej (KE, EASA, Eurocontrol, SESAR) i gości z całego świata, zgromadziło w fińskiej stolicy 420 osób z 38 krajów. O rosnącym zainteresowaniu tą młodą, ale już w niektórych obszarach dojrzałą dziedziną bezzałogowych statków powietrznych, niech świadczą statystyki. Podczas pierwszej edycji konferencji w Rydze, która oficjalnie rozpoczęła rozwój unijnych przepisów, wzięło udział zaledwie 120 osób. Podczas zeszłorocznej konferencji w Warszawie, podczas której podpisano Deklarację Warszawską, było już ponad 300 osób.

Polska była reprezentowana wspólnie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, Polski Fundusz Rozwoju i twórców aplikacji DroneRadar. Na naszym rodzimym stanowisku przedstawiliśmy polskie osiągnięcia w dziedzinie tworzenia UTM oraz U-Space przy współpracy z PAŻP, ULC i PFR. Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć dodatkowo osiągnięcia firmy FlyTech UAV z ich bezzałogowym statkiem powietrznym BIRDIE oraz jeden z najmniejszych na świecie, bo zaledwie dwugramowy odbiornik ADS-B od firmy Aerobits, a także satelitarne rozwiązania firmy Creotech.


Najważniejszym z naszego punktu widzenia wydarzeniem, było kameralne spotkanie z unijną komisarz transportu, Panią Violettą Bulc. Komisarz oczekuje od państw członkowskich przyspieszenia prac nad rozwojem wspólnego, europejskiego ekosystemu U-Space, który w sposób bezpieczny i uzasadniony ekonomicznie ma pobudzić rozwój gospodarki dronowej. Wspólnie z innymi twórcami systemów UTM, mieliśmy okazję podzielić się naszymi doświadczeniami. Zaapelowaliśmy o przyspieszenie procesu przyznawania funduszy unijnych dla szerokiego spektrum rozwiązań dronowych oraz o unijne wsparcie dla tworzonych koalicji UTM pomiędzy państwami członkowskimi EU.

Podczas konferencji, wspólnie z Panem Maciejem Włodarczykiem z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, mieliśmy zaszczyt wystąpić z prezentacją na temat osiągnięć w dziedzinie rozwoju UTM Polska.


O konferencji

Dwudniowe spotkanie obfitowało w dziesiątki prezentacji. O randze spotkania, niech świadczą przybyłe osobistości: wspomniana już wcześniej europejska komisarz do spraw transportu Pani Violetta Bulc, Minister Transportu i Komunikacji Finlandii Pani Anne Berner, Patrick Ky - szef EASA oraz Pekka Henttu - szef fińskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Komisarz Bulc zaapelowała o jednolite i europejskie podejście do wszelkich rozwiązań wspierających loty bezzałogowych systemów latających. Zaapelowała o współpracę międzynarodową w celu stworzenia jednolitych przepisów i wspólnego systemu UTM wspierającego usługi w sferze U-Space.


Komisarz podkreśliła, że Unia dołoży wszelkich starań aby nowotworzone przepisy nie ograniczały rozwoju dziedziny i aby stały motorem ich rozwoju, oczekując popularyzacji usług bezzałogowych systemów, przede wszystkim w lotach BVLOS już w 2019 roku. Europejskie przepisy mają się stać unijnym produktem eksportowym wyznaczającym trendy ogólnoświatowe.

Patcick Ky, przypomniał dyskusje z konferencji w Rydze, podczas której zastanawiano się czy drony są w ogóle częścią awiacji. Dzisiaj już nikt nie zadaje takich pytań. Do tworzonych przez EASA przepisów, Agencja otrzymała ponad 3600 uwag (!). Dyrektor EASA obiecał, że podsumowanie NPA 2017-05 pojawi się w styczniu. Dodatkowo zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby nowotworzone przepisy były proste i zrozumiałe. Podkreślił, że bacznie obserwuje rozwój systemów UTM w krajach członkowskich.

Konferencja zakończyła się, podpisaniem Deklaracji Helsińskiej.

W deklaracji podkreślono znaczenie jasnych i prostych zasad rozwoju dziedziny bezzałogowców dla obywateli, operatorów i władz, a potrzebę utworzenia zasad tak prostych jak to tylko możliwe. Potwierdzono zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, aby otworzyć rynek unijnych usługi dronów do 2019 r. Podstawą nowotworzonego europejskiego systemu, mają być trzy filary:

  • Zapewnienie wymogów prawnych dotyczących operacji bezzałogowych, w celu bezpiecznego i skutecznego wykorzystania przestrzeni powietrznej oraz dostarczania opłacalnych usług U-Space;
  • Dalsze inwestycje w demonstratorów, którzy wspierają rozwój usług dronowych, a także wsparcie długoterminowych projektów badawczo-rozwojowych (R&D), które przygotowują Unię pod różnego rodzaju systemy autonomiczne;
  • Skuteczny proces ustalania standardów, który jest dostosowany do szybko rozwijających się technologii cyfrowych.

Podkreślono potrzebę ochrony obywateli w oparciu o bezpieczeństwo, ochronę, prywatność i aspekt środowiskowy.


Konferencja, została w całości zarejestrowana i udostępniona na stronie: https://trafi.videosync.fi/drone2017

Organizatorami konferencji była Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz fińska agencja transportu Traffi.

Źródło: DroneRadar
comments powered by Disqus