Przejdź do treści

Ostatnie komentarze

Czy wiesz że...

...każdy start jest nieobowiązkowy. Każde lądowanie - obowiązkowe.

Say it in English

[DODATKOWY] RUCH (kierunek) (typ statku pow.) (poziom) PRZEWIDYWANY (lub NAD) (punkt nawigacyjny)
AT (time) [ADDITIONAL] TRAFFIC (direction) BOUND (type of aircraft) (level) ESTIMATED (or OVER) (significant point) AT (time)

Kolumna pod patronatem ICAO4.me
ICAO4ME

Nasze strony