Przejdź do treści

Ostatnie komentarze

Czy wiesz że...

...loksodroma to linia łącząca dwa punkty na kuli ziemskiej przecinająca południki pod tym samym kątem. (pojecie to wprowadził Snellius w 1624 r.).

Say it in English

POWRÓĆ DO ZNAKU WYWOŁAWCZEGO Z PLANU LOTU (znak wywoławczy) [NAD/W (znaczący punkt nawigacyjny)]
REVERT TO FLIGHT PLAN CALL-SIGN (call-sign) [AT (significant point)]

Kolumna pod patronatem ICAO4.me
ICAO4ME

Nasze strony