Przejdź do treści

Ostatnie komentarze

Czy wiesz, że...

...w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego, osobom lub mieniu znajdującemu się na nim lub poza nim, która powoduje konieczność podjęcia czynności naruszających przepisy lotnicze dowódca statku powietrznego zobowiązany jest niezwłocznie

Say it in English

WZNOSZENIE (LUB ZNIŻANIE) "TIKAS" ZAKOŃCZONE ZAJĄŁEM (wydane zezwolenie)
TCAS CLIMB (OR DESCEND) COMPLETED (assigned clearance) RESUMED

Kolumna pod patronatem ICAO4.me
ICAO4ME

Nasze strony