Przejdź do treści

Ostatnie komentarze

Czy wiesz, że...

...zabrania się wykonywania lotów statkami powietrznymi z napędem nad obszarami parków narodowych i rezerwatów przyrody poniżej wysokości względnych podanych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Say it in English

WIATR PRZYZIEMNY (liczba) STOPNI (prędkość)(jednostki)
[SURFACE] WIND (number) DEGREES (speed)(units)

Kolumna pod patronatem ICAO4.me
ICAO4ME

Nasze strony