Przejdź do treści
Blok reklamowy 300x380

Ostatnie komentarze

Czy wiesz że...

...służba kontroli ruchu lotniczego (ATC) ustanowiona jest w celu zapobiegania kolizjom w locie pomiędzy statkami powietrznymi oraz kolizjom na polu manewrowym z przeszkodami i innymi statkami powietrznymi.

Say it in English

PODAJ PAS W UŻYCIU
REPORT RUNWAY IN USE

Nasze strony