Przejdź do treści

Ostatnie komentarze

Czy wiesz, że...

...wykonywanie lotu w strefie ograniczonej (R) jest możliwe w uzasadnionych przypadkach za zezwoleniem właściwego organu i zgodnie z warunkami ograniczeń.

Say it in English

(typ statku powietrznego) ZGŁOSZONE (opis) OBLODZENIE [LUB TURBULENCJA] [W CHMURACH] (rejon) (czas)
(aircraft type) REPORTED (description) ICING [or TURBULENCE] [IN CLOUD] (area) (time)

Kolumna pod patronatem ICAO4.me
ICAO4ME

Nasze strony