Przejdź do treści
Blok reklamowy 300x380
Tytuł

Warte uwagi

Ostatnie komentarze

Czy wiesz że...

...cumulus jest chmurą powstająca w wyniku prądów konwekcyjnych, turbulencja w niej może być bardzo silna a widzialności w niej są rzędu kilku metrów.

Say it in English

PODAJ PAS W UŻYCIU
REPORT RUNWAY IN USE

Nasze strony