Przejdź do treści
Unitedsky/EASA
Źródło artykułu

PART - FCL - załogi w lotnictwie cywilnym część 2

Dzisiaj ciąg dalszy - Dodatku 7 - IR egzamin praktyczny.

 
 

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1178/2011

z dnia 3 listopada 2011 r.
ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego


IR – egzamin praktyczny
 
 


ZAKRES EGZAMINU

 
Śmigłowce
 
SEKCJA 1 – ODLOT

We wszystkich sekcjach obowiązuje stosowanie listy kontrolnej, wykorzystanie zespołu umiejętności lotniczych, procedur przeciwoblodzeniowych i odlodzeniowych itp.

a.

Wykorzystanie instrukcji użytkowania w locie (lub jej odpowiednika), w szczególności w zakresie określania osiągów śmigłowca, masy i wyważenia

b.

Wykorzystanie dokumentów służb kontroli ruchu lotniczego, dokumentów meteorologicznych

c.

Przygotowanie planu lotu ATC, planu lotu IFR, planu lotu / dziennika nawigacyjnego

d.
Przegląd przed lotem
e.
Minima pogodowe
f.

Kołowanie/podlot zgodnie z poleceniami służb kontroli ruchu lotniczego lub instruktora

g.
Odprawa, procedury i czynności kontrolne przed startem
h.
Przejście do lotu według wskazań przyrządów
i.

Procedury odlotowe według wskazań przyrządów, ustawianie wysokościomierza

SEKCJA 2 – PILOTAŻ
a.

Pilotowanie samolotu wyłącznie według wskazań przyrządów, w tym:

b.

Zakręty podczas wznoszenia i zniżania przy utrzymaniu prędkości kątowej 1

c.

Wyprowadzanie z nietypowych położeń, w tym z ustalonego zakrętu z przechyleniem 30° oraz z głębokich zakrętów ze zniżaniem

SEKCJA 3 – PROCEDURY IFR PODCZAS PRZELOTU

a.

Utrzymywanie nakazanej linii drogi, łącznie z przechwytywaniem, np. NDB, VOR, RNAV

b.

Korzystanie z radiowych pomocy nawigacyjnych

c.

Lot poziomy, utrzymywanie kursu, wysokości i prędkości, ustawianie mocy

d.

Ustawianie wysokościomierza

e.

Kontrola czasu i korekta przewidywanego czasu przylotu (ETA)

f.

Monitorowanie przebiegu lotu, dziennik nawigacyjny, kontrola zużycia paliwa, instalacji i systemów

g.

Procedury przeciwoblodzeniowe, w razie konieczności i w stosownych przypadkach symulowane

h.

Współpraca z organami kontroli ruchu lotniczego – stosowanie się do wydawanych przez nie zezwoleń i instrukcji, procedury radiotelefoniczne

SEKCJA 4 – PROCEDURY PODEJŚCIA PRECYZYJNEGO

a.

Ustawianie i sprawdzanie pomocy nawigacyjnych, identyfikacja pomocy nawigacyjnych

b.

Procedury podejścia, sprawdzanie wysokościomierza

c.

Odprawa do podejścia do lądowania i lądowania, w tym czynności kontrolne do zniżania / podejścia do lądowania / lądowania

d(*).

Procedury oczekiwania

e.

Stosowanie się do opublikowanych procedur podejścia

f.

Rozliczenie czasowe podejścia

g.

Kontrolowanie wysokości, prędkości, kursu (ustabilizowane podejście)

h(*).

Czynności podczas przejścia na drugi krąg

i(*).

Procedura nieudanego podejścia/lądowania

j.

Współpraca z organami kontroli ruchu lotniczego ATC – stosowanie się do wydawanych przez nie zezwoleń
i instrukcji, procedury radiotelefoniczne

SEKCJA 5 – PROCEDURY PODEJŚCIA NIEPRECYZYJNEGO.

a.

Ustawianie i sprawdzanie pomocy nawigacyjnych, identyfikacja pomocy nawigacyjnych

b.

Procedury podejścia, sprawdzanie wysokościomierza

c.

Odprawa do podejścia do lądowania i lądowania, w tym czynności kontrolne do zniżania / podejścia do lądowania / lądowania

d(*).

Procedury oczekiwania

e.

Stosowanie się do opublikowanych procedur podejścia

f.

Rozliczenie czasowe podejścia

g.

Kontrolowanie wysokości, prędkości, kursu (ustabilizowane podejście)

h(*).

Czynności podczas przejścia na drugi krąg

i(*).

Procedura nieudanego podejścia(*)/lądowania

j.

Współpraca z organami kontroli ruchu lotniczego ATC – stosowanie się do wydawanych przez nie zezwoleń i instrukcji, procedury radiotelefoniczne

SEKCJA 6 – PROCEDURY W SYTUACJACH ANORMALNYCH I AWARYJNYCH

Niniejszą sekcję można połączyć z sekcjami od 1 do 5. Egzamin obejmuje pilotaż śmigłowca, identyfikację niesprawnego silnika, podjęcie natychmiastowych działań, dalszych działań i kontrolę czynności oraz dokładność pilotażu w następujących sytuacjach:

a.

Symulowana awaria silnika po starcie oraz w momencie/podczas podejścia do lądowania (**) (na bezpiecznej wysokości, chyba że zostanie przeprowadzona na symulatorze FFS lub na urządzeniu FNPT II/III lub FTD 2,3)

b.

Awaria urządzenia poprawy stateczności, instalacji hydraulicznej (jeżeli ma zastosowanie)

c.
Lot z ograniczonym zestawem przyrządów
d.
Autorotacja i wyprowadzenie do zadanej wysokości
e.

Ręczne podejście precyzyjne bez układu nakazu lotu (***) Ręczne podejście precyzyjne z układem nakazu lotu (***)

(*) Do przeprowadzenia w sekcji 4 lub sekcji 5.
(**) Tylko śmigłowce wielosilnikowe.
(***) Sprawdzić tylko jeden element.
 
Sterowce
 

SEKCJA 1 – CZYNNOŚCI PRZED LOTEM I ODLOT

We wszystkich sekcjach obowiązuje stosowanie listy kontrolnej, wykorzystanie zespołu umiejętności lotniczych, zasad współpracy z organami kontroli ruchu lotniczego oraz procedur radiotelefonicznych

a.

Wykorzystanie instrukcji użytkowania w locie (lub jej odpowiednika), w szczególności w zakresie określania osiągów sterowca, masy i wyważenia

b.

Wykorzystanie dokumentów służb kontroli ruchu lotniczego, dokumentów meteorologicznych

c.

Przygotowanie planu lotu ATC, planu lotu IFR, planu lotu / dziennika nawigacyjnego

d.
Przegląd przed lotem
e.
Minima pogodowe
f.

Odprawa przed startem, procedura odcumowania od masztu, manewrowanie na ziemi

g.
Start
h.
Przejście do lotu według wskazań przyrządów
i.

Procedury odlotowe według wskazań przyrządów, ustawianie wysokościomierza

j.

Współpraca z organami kontroli ruchu lotniczego – stosowanie się do wydawanych przez nie zezwoleń i instrukcji, procedury radiotelefoniczne

SEKCJA 2 – PILOTAŻ
a.
Pilotowanie sterowca wyłącznie według wskazań przyrządów
b.

Zakręty podczas wznoszenia i zniżania przy utrzymaniu prędkości kątowej 1

c.
Wyprowadzanie z nietypowych położeń
d.

Lot z ograniczonym zestawem przyrządów:

SEKCJA 3 – PROCEDURY IFR PODCZAS PRZELOTU.

a.

Utrzymywanie nakazanej linii drogi, łącznie z przechwytywaniem, np. NDB, VOR, RNAV

b.

Korzystanie z radiowych pomocy nawigacyjnych

c.

Lot poziomy, utrzymywanie kursu, wysokości i prędkości, ustawianie mocy, technika trymerowania

d.

Ustawianie wysokościomierza

e.

Kontrola czasu i korekta przewidywanego czasu przylotu (ETA) (procedury oczekiwania podczas przelotu – jeżeli jest to wymagane)

g.

Monitorowanie przebiegu lotu, dziennik nawigacyjny, kontrola zużycia paliwa, instalacji i systemów

h.

Współpraca z organami kontroli ruchu lotniczego ATC – stosowanie się do wydawanych przez nie zezwoleń
 i instrukcji, procedury radiotelefoniczne

SEKCJA 4 – PROCEDURY PODEJŚCIA PRECYZYJNEGO.

a.

Ustawianie i sprawdzanie pomocy nawigacyjnych, identyfikacja pomocy nawigacyjnych

b.

Procedury podejścia, sprawdzanie wysokościomierza

c.

Odprawa do podejścia do lądowania i lądowania, w tym czynności kontrolne do zniżania / podejścia do lądowania / lądowania

d(*).

Procedury oczekiwania

e.

Stosowanie się do opublikowanych procedur podejścia

f.

Rozliczenie czasowe podejścia

g.

Ustabilizowane podejście (kontrolowanie wysokości, prędkości i kursu)

h(*).
Czynności podczas przejścia na drugi krąg
i(*).
Procedura nieudanego podejścia/lądowania
j.

Współpraca z organami kontroli ruchu lotniczego ATC – stosowanie się do wydawanych przez nie zezwoleń i instrukcji, procedury radiotelefoniczne

SEKCJA 5 – PROCEDURY PODEJŚCIA NIEPRECYZYJNEGO (°).

a.

Ustawianie i sprawdzanie pomocy nawigacyjnych, identyfikacja pomocy nawigacyjnych

b.

Procedury podejścia, sprawdzanie wysokościomierza

c.

Odprawa do podejścia do lądowania i lądowania, w tym czynności kontrolne do zniżania / podejścia do lądowania / lądowania

d(*).

Procedury oczekiwania

e.

Stosowanie się do opublikowanych procedur podejścia

f.

Rozliczenie czasowe podejścia

g.

Ustabilizowane podejście (kontrolowanie wysokości, prędkości i kursu)

h(*).
Czynności podczas przejścia na drugi krąg
i(*).
Procedura nieudanego podejścia/lądowania
j.

Współpraca z organami kontroli ruchu lotniczego ATC – stosowanie się do wydawanych przez nie zezwoleń i instrukcji, procedury radiotelefoniczne

SEKCJA 6 – LOT Z JEDNYM SILNIKIEM NIEPRACUJĄCYM.

Niniejszą sekcję można połączyć z sekcjami od 1 do 5. Egzamin powinien obejmować pilotaż sterowca, identyfikację niesprawnego silnika, podjęcie natychmiastowych działań, dalszych działań i kontrole czynności oraz dokładność pilotażu w następujących sytuacjach:

a.

Symulowana niesprawność silnika po starcie lub w momencie odejścia na drugi krąg

b.

Podejście do lądowania, przejście na drugi krąg i odlot po nieudanym podejściu z jednym silnikiem niepracującym

c.

Podejście do lądowania i lądowanie, procedura nieudanego podejścia, z jednym silnikiem niepracującym

d.

Współpraca z organami kontroli ruchu lotniczego ATC – stosowanie się do wydawanych przez nie zezwoleń i instrukcji, procedury radiotelefoniczne

(*) Może zostać przeprowadzone w sekcji 4 lub sekcji 5.

Za tydzień:

Dodatek 8 - Przenoszenie zaliczania części IR z kontroli umiejętności na klasę lub typ 

Grzegorz Skomorowski
 


Czytaj również:
PART – FCL – załogi w lotnictwie cywilnym
PART-FCL – szkolenie modułowe do IR

PART-FCL – szkolenie zintegrowane do licencji MPL
PART – FCL – egzamin praktyczny do licencji CPL(H) c.d. 
PART-FCL – egzamin praktyczny do licencji CPL
PART – FCL – sterowce
PART-FCL - CPL - śmigłowce cz. 2
PART-FCL – CPL - śmigłowce
PART-FCL – CPL - samoloty
PART-FCL – szkolenia ATP
PART-FCL – skale biegłości językowej
PART-FCL - egzaminatorzy - sekcja 4, 5 , 6 i 7
PART-FCL – egzaminatorzy – sekcja 2 i 3
PART-FCL – egzaminatorzy
PART-FCL – instruktorzy c.d. 2
PART-FCL – instruktorzy c.d.
PART-FCL – instruktorzy TRI
PART-FCL – instruktorzy – sekcja 2
PART-FCL – instruktorzy
PART-FCL – uprawnienia dodatkowe
PART-FCL – pionowzloty, sterowce
PART-FCL – uprawnienia na klasę lub typ – śmigłowce
PART-FCL – uprawnienia na klasę lub typ
PART-FCL (klasa i typ statku powietrznego)
PART-FCL – ATPL(H) & IR
PART-FCL – MPL & ATPL(A)
PART-FCL – CPL(A)
PART-FCL – Sekcja 5 – SPL i Sekcja 6 – BPL
PART-FCL – Sekcja 3 PPL(H) i Sekcja 4 PPL(As)
PART-FCL: wymagania PPL, SPL, BPL
PART-FCL: Balony
PART-FCL – szybowce
PART-FCL – szybowce
PART-FCL – licencje śmigłowcowe
PART-FCL – licencje LAPL
PART-FCL – załącznik I cz. II
PART-FCL – załącznik I
PART-FCL – definicje
Tak pewnie będzie...    

 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony