PART – FCL – egzaminatorzy – sekcja 4, 5, 6 i 7

Unitedsky/EASA

Dzisiaj dalej o egzaminatorach.
 

PODCZĘŚĆ K
EGZAMINATORZY

SEKCJA 4
Szczegółowe wymagania dotyczące egzaminatorów na klasę samolotu – CRE


FCL.1005.CRE CRE – uprawnienia

Egzaminator CRE jest upoważniony do przeprowadzania, w odniesieniu do samolotów z załogą jednoosobową, z wyjątkiem samolotów complex o wysokich osiągach z załogą jednoosobową:
a) egzaminów praktycznych w celu wydania uprawnień na klasę lub typ samolotu;
b) kontroli umiejętności w celu:

1. przedłużenia lub wznowienia ważności uprawnień na klasę i typ samolotu;
2. przedłużenia lub wznowienia ważności uprawnień IR, pod warunkiem że egzaminator CRE spełnia wymagania określone w FCL.1010.IRE lit. a).

FCL.1010.CRE CRE – warunki wstępne

Osoba ubiegająca się o upoważnienie CRE musi:
a) posiadać, ważną lub wygasłą, licencję CPL(A), MPL(A) lub ATPL(A) z uprawnieniami na samoloty z załogą jednoosobową, oraz posiadać ważną licencję PPL(A);
b) posiadać uprawnienie CRI na odpowiednią klasę lub typ samolotu;
c) posiadać 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota samolotów.PL 25.11.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311/69
 

SEKCJA 5
Szczegółowe wymagania dotyczące egzaminatorów na uprawnienia do wykonywania lotów według wskazań przyrządów – IRE


FCL.1005.IRE IRE – uprawnienia

Posiadacz upoważnienia IRE jest uprawniony do przeprowadzania egzaminów praktycznych w celu wydania uprawnień IR oraz kontroli umiejętności w celu przedłużenia lub wznowienia ważności uprawnień IR.

FCL.1010.IRE IRE – warunki wstępne
a) IRE(A). Osoba ubiegająca się o upoważnienie IRE na samoloty musi posiadać uprawnienie IRI(A) i mieć:

1. 2 000 godzin czasu lotu w charakterze pilota samolotów; oraz
2. 450 godzin czasu lotu IFR, z czego 250 godzin w charakterze instruktora.

b) IRE(H). Osoba ubiegająca się o upoważnienie IRE na śmigłowce musi posiadać uprawnienie IRI(H) i mieć:

1. 2 000 godzin czasu lotu w charakterze pilota śmigłowców; oraz
2. 300 godzin czasu lotu według wskazań przyrządów na śmigłowcach, z czego 200 godzin w charakterze instruktora.

c) IRE(As). Osoba ubiegająca się o upoważnienie IRE na sterowce musi posiadać uprawnienie IRI(As) i mieć:

1. 500 godzin czasu lotu w charakterze pilota sterowców; oraz
2. 100 godzin czasu lotu według wskazań przyrządów na sterowcach, z czego 50 godzin w charakterze instruktora.

 

SEKCJA 6
Szczegółowe wymagania dotyczące egzaminatorów na urządzeniach syntetycznych – SFE


FCL.1005.SFE SFE – uprawnienia i warunki

a) SFE(A) oraz SFE(PL). Egzaminator SFE na samoloty lub pionowzloty jest uprawniony do przeprowadzania na symulatorach FFS:

1. egzaminów praktycznych oraz kontroli umiejętności w celu wydania bądź przedłużenia lub wznowienia ważności uprawnień na typ samolotów z załogą wieloosobową lub pionowzlotów, zależnie od przypadku;
2. kontroli umiejętności w celu przedłużenia lub wznowienia ważności uprawnień IR, pod warunkiem że egzaminator SFE spełnia wymagania określone w FCL.1010.IRE dla odpowiedniej kategorii statku powietrznego;
3. egzaminów praktycznych w celu wydania licencji ATPL(A);
4. egzaminów praktycznych w celu wydania licencji MPL, pod warunkiem że egzaminator spełnia wymagania określone w FCL.925;
5. ocen kompetencji w celu wydania bądź przedłużenia lub wznowienia ważności upoważnienia SFI na odpowiednią kategorię statku powietrznego, pod warunkiem że egzaminator przepracował co najmniej 3 lata w charakterze SFE.

b) SFE(H). Egzaminator SFE na śmigłowce jest uprawniony do przeprowadzania na symulatorach FFS:

1. egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w celu wydania bądź przedłużenia oraz wznowienia ważności uprawnień na typy śmigłowców; oraz
2. kontroli umiejętności w celu przedłużenia lub wznowienia ważności uprawnień IR, pod warunkiem że egzaminator SFE spełnia wymagania określone w FCL.1010.IRE lit. b);
3. egzaminów praktycznych w celu wydania licencji ATPL(H);
4. egzaminów praktycznych oraz kontroli umiejętności w celu wydania bądź przedłużenia lub wznowienia ważności upoważnienia SFI(H), pod warunkiem że egzaminator przepracował co najmniej 3 lata w charakterze egzaminatora SFE.

(…)

Grzegorz Skomorowski

Całość artykułu na stronie Unitedsky 

 


Czytaj również:
PART – FCL – egzaminatorzy – sekcja 2 i 3
PART – FCL – egzaminatorzy
PART-FCL – instruktorzy c.d. 2
PART-FCL – instruktorzy c.d.
PART-FCL – instruktorzy TRI
PART-FCL – instruktorzy – sekcja 2
PART-FCL – instruktorzy
PART – FCL – uprawnienia dodatkowe
PART-FCL – pionowzloty, sterowce
PART-FCL – uprawnienia na klasę lub typ – śmigłowce
PART-FCL – uprawnienia na klasę lub typ
PART-FCL (klasa i typ statku powietrznego)
PART-FCL – ATPL(H) & IR
PART-FCL – MPL & ATPL(A)
PART-FCL – CPL(A)
PART-FCL – Sekcja 5 – SPL i Sekcja 6 – BPL
PART-FCL – Sekcja 3 PPL(H) i Sekcja 4 PPL(As)
PART – FCL: wymagania PPL, SPL, BPL
PART–FCL: Balony
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – licencje śmigłowcowe
PART-FCL – licencje LAPL
PART-FCL – załącznik I cz. II
PART-FCL – załącznik I
PART-FCL – definicje
Tak pewnie będzie...  

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus