PART-FCL – Sekcja 5 – SPL i Sekcja 6 – BPL

szybowiec

W dniu dzisiejszym szczegółowe wymagania dla pilota szybowcowego i balonowego.

SEKCJA 5
Szczegółowe wymagania dla licencji pilota szybowcowego (SPL)


FCL.205.S SPL – uprawnienia i warunki

a) Posiadacz licencji SPL jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy szybowców oraz szybowców z napędem. Aby korzystać z uprawnień na motoszybowce turystyczne, posiadacz licencji SPL musi spełniać wymagania określone w FCL.135.S.
b) Posiadacz licencji SPL:

1) może przewozić pasażerów dopiero po wykonaniu, w okresie po uzyskaniu licencji, co najmniej 10 godzin czasu lotu lub 30 startów w charakterze pilota dowódcy na szybowcach lub szybowcach z napędem;
2) jest uprawniony tylko do wykonywania lotów bez wynagrodzenia w operacjach niekomercyjnych do czasu:

(i) ukończenia 18 lat;
(ii) wykonania, w okresie po uzyskaniu licencji, 75 godzin czasu lotu lub 200 startów w charakterze pilota dowódcy na szybowcach lub szybowcach z napędem;
(iii) zaliczenia kontroli umiejętności przed egzaminatorem.

c) Niezależnie od przepisów lit. b) pkt 2), posiadacz licencji SPL z uprawnieniami instruktora lub egzaminatora może otrzymywać wynagrodzenie za:

  • prowadzenie szkolenia w locie w zakresie licencji LAPL(S) lub SPL;

  • przeprowadzanie egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie powyższych licencji;

  • korzystanie z uprawnień i certyfikatów wpisanych do tych licencji.


FCL.210.S SPL – wymagane doświadczenie i zaliczenia
a) Osoba ubiegająca się o licencję SPL musi zaliczyć co najmniej 15 godzin szkolenia w locie na szybowcach lub szybowcach z napędem, w tym spełnić co najmniej wymagania określone w FCL.110.S.
b) Osoba ubiegająca się o licencję SPL posiadająca już licencję LAPL(S) uzyskuje pełne zaliczenie wymagań na poczet wydania licencji SPL.

Osoba ubiegająca się o licencję SPL, która była posiadaczem licencji LAPL(S) w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku, uzyskuje pełne zaliczenie wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i szkolenia w locie.
Zaliczanie. Kandydat posiadający licencję pilota na inną kategorię statku powietrznego, z wyjątkiem balonów, uzyskuje zaliczenie 10% całkowitego czasu lotu w charakterze pilota dowódcy tego statku powietrznego, do ilości 7 godzin. Zaliczenie w żadnym przypadku nie obejmuje wymagań określonych w FCL.110.S lit. a) pkt 2) do lit. a) pkt 4).

FCL.220.S SPL – metody startu
Uprawnienia wynikające z licencji SPL ograniczają się do metod startu wykorzystanych podczas egzaminu praktycznego. Ograniczenie to może zostać zniesione, a nowe uprawnienia mogą być wykorzystywane po spełnieniu przez pilota wymagań określonych w FCL.130.S.

FCL.230.S SPL – wymagania dotyczące bieżącej praktyki
Posiadacz licencji SPL może korzystać z wynikających z niej uprawnień dopiero po spełnieniu wymagań dotyczących bieżącej praktyki określonych w FCL.140.S.

SEKCJA 6
Szczegółowe wymagania dla licencji pilota balonowego (BPL)


FCL.205.B BPL – uprawnienia i warunki
a) Posiadacz licencji BPL jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy balonów i sterowców na ogrzane powietrze.
b) Posiadacz licencji BPL jest uprawniony tylko do wykonywania lotów bez wynagrodzenia w operacjach niekomercyjnych do czasu:

1) ukończenia 18 lat;
2) wykonania 50 godzin czasu lotu lub 50 startów i lądowań w charakterze pilota dowódcy balonu;
3)zaliczenia kontroli umiejętności przed egzaminatorem na balonie określonej klasy.

c) Niezależnie od przepisów lit. b), posiadacz licencji BPL z uprawnieniami instruktora lub egzaminatora może otrzymywać wynagrodzenie za:

1) prowadzenie szkolenia w locie w zakresie licencji LAPL(B) lub BPL;
2) przeprowadzanie egzaminów praktycznych i kontroli umiejętności w zakresie powyższych licencji;
3) korzystanie z uprawnień i certyfikatów wpisanych do tych licencji.

(…)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość na stronie Ośrodka Szkolenia Lotniczego Unitedsky

Czytaj również:
PART-FCL – Sekcja 3 PPL(H) i Sekcja 4 PPL(As)
PART – FCL: wymagania PPL, SPL, BPL
PART–FCL  Balony 
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – licencje śmigłowcowe
PART-FCL – licencje LAPL
PART-FCL – załącznik I cz. II
PART-FCL – załącznik I
PART-FCL – definicje
PART-FCL – daty
Tak pewnie będzie...

 

 

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus