PART-FCL – ATPL(H) & IR

śmigłowiec

Dzisiaj o licencji śmigłowcowej ATPL(H) i wymagania wspólne do IR. Należy w tym miejscu przypomnieć o projekcie dokumentu:
 

NOTICE OF PROPOSED AMENDMENT
NPA 2011-16
Qualifications for flying in Instrument Meteorological Conditions

RMT.0198 and RMT.0199 (FCL.008(a) and FCL.008(b))
na temat, którego pisaliśmy na naszej stronie

W tym projekcie dokumentu Agencja proponuje zmiany w stosunku do zapisów PART FCL bardziej łagodne dla posiadaczy licencji PPL. Wprowadza w życie zasady uzyskania uprawnień do wykonywania lotów trasowych – EIR. Uprawnienia EIR w porównaniu do uprawnienia IR przewidzianych przepisami PART – FCL wymagają mniejszego zakresu teoretycznego i praktycznego szkolenia. Projekt został przedstawiony do zaopiniowania przez środowisko lotnicze do czego zresztą zachęcaliśmy. Przyjęcie dokumentu niewątpliwie wpłynie na zapisy PART FCL w części dotyczącej posiadaczy licencji PPL.

Wracając do PART FCL

SEKCJA 3
Szczegółowe wymagania dla licencji śmigłowcowej – ATPL(H)

FCL.510.H ATPL(H) – warunki wstępne, doświadczenie i zaliczenia

Osoba ubiegająca się o licencję ATPL(H):

a) musi posiadać licencję CPL(H) i uprawnienie typu na śmigłowce z załogą wieloosobową oraz zaliczyć szkolenie w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej (MCC);

b) musi posiadać co najmniej 1000 godzin czasu lotu w charakterze pilota śmigłowców, w tym co najmniej:

  1. 350 godzin na śmigłowcach z załogą wieloosobową;

(i) 250 godzin w charakterze pilota dowódcy; lub

(ii) 100 godzin w charakterze pilota dowódcy oraz 150 godzin w charakterze pilota dowódcy pod nadzorem; lub

(iii) 250 godzin w charakterze pilota dowódcy pod nadzorem na śmigłowcach z załogą wieloosobową. W tym przypadku uprawnienia wynikające z licencji ATPL(H) ograniczają się tylko do operacji w załodze wieloosobowej, aż do czasu wykonania 100 godzin czasu lotu w charakterze pilota dowódcy;

  1. 200 godzin lotów nawigacyjnych, z czego co najmniej 100 godzin w charakterze pilota dowódcy lub pilota dowódcy pod nadzorem;
  2. 30 godzin czasu według wskazań przyrządów, z czego nie więcej niż 10 godzin czasu ćwiczeń na ziemi według wskazań przyrządów; oraz
  3. 100 godzin lotu w nocy w charakterze pilota dowódcy lub drugiego pilota.

Z wymaganych 1000 godzin maksymalnie 100 godzin można wykonać na szkoleniowym urządzeniu symulacji lotu (FSTD), z czego nie więcej niż 25 godzin na urządzeniu do ćwiczenia procedur lotu i nawigacyjnych (FNPT).

c) Na poczet wymagań określonych w lit. b) zalicza się 50% czasu lotu wykonanego na samolotach.

d) Doświadczenie wymagane zgodnie z lit. b) należy zdobyć przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego na licencję ATPL(H).

FCL.520.H ATPL(H) – egzamin praktyczny

Osoba ubiegająca się o licencję ATPL(H) musi zdać egzamin praktyczny zgodnie z dodatkiem 9 do niniejszej części w celu wykazania, że potrafi, jako pilot dowódca śmigłowca z załogą wieloosobową, wykonywać stosowne procedury i manewry ze stopniem kompetencji wymaganym dla nadawanych uprawnień.

Egzamin praktyczny przeprowadza się na śmigłowcu tego samego typu lub odpowiednio kwalifikowanym symulatorze FFS tego samego typu.

PODCZĘŚĆ G
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA LOTÓW WEDŁUG WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW – IR
SEKCJA 1

Wymagania wspólne

FCL.600 IR – przepisy ogólne
Operacje wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR)…

(…)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość artykułu na stronie Ośrodka Szkolenia Lotniczego Unitedsky

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus