PART-FCL – CPL(A)

Unitedsky/EASA

Dzisiaj przedstawiamy projekt wymagań dla pilota zawodowego CPL…..
 

PODCZĘŚĆ D

Licencja Pilota Zawodowego – CPL

SEKCJA 1 Wymagania wspólne

FCL.300 CPL – minimalny wiek


Osoba ubiegająca się o licencję CPL musi mieć ukończone 18 lat.

FCL.305 CPL – uprawnienia i warunki

a) Uprawnienia. Posiadacz licencji CPL jest w odpowiedniej kategorii statków powietrznych uprawniony do:

1) korzystania ze wszystkich uprawnień przysługujących posiadaczowi licencji LAPL i PPL;

2) wykonywania czynności pilota dowódcy lub drugiego pilota na wszelkich statkach powietrznych w operacjach innych niż zarobkowy transport lotniczy;

3) wykonywania czynności pilota dowódcy statku powietrznego z załogą jednoosobową w zarobkowym transporcie lotniczym z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w FCL.060 oraz niniejszej podczęści;

4) wykonywania czynności drugiego pilota w zarobkowym transporcie lotniczym z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w FCL.060 (Niedawno zdobyte doświadczenie).

b) Warunki. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji CPL musi spełniać wymagania dotyczące uprawnień na klasę lub typ statku powietrznego wykorzystanego do przeprowadzenia kontroli umiejętności.

FCL.310 CPL – egzaminy z wiedzy teoretycznej

Osoba ubiegająca się o licencję CPL wykazuje podczas egzaminów, że posiada wiedzę odpowiednią dla nadawanych uprawnień w zakresie następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze,
 • Ogólna wiedza o statku powietrznym – konstrukcja płatowca/systemy/zespół napędowy,
 • Ogólna wiedza o statku powietrznym – oprzyrządowanie,
 • Masa i wyważenie,
 • Osiągi,
 • Planowanie i monitorowanie lotu,
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia,
 • Meteorologia,
 • Nawigacja ogólna,
 • Radionawigacja,
 • Procedury operacyjne,
 • Zasady lotu,
 • Łączność w lotach z widocznością (VFR).

FCL.315 CPL – Szkolenie

Osoba ubiegająca się o licencję CPL musi zaliczyć szkolenie teoretyczne i szkolenie w locie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia, zgodnie z dodatkiem 3 do niniejszej części.

FCL.320 CPL – egzamin praktyczny

Osoba ubiegająca się o licencję CPL musi zaliczyć egzamin praktyczny zgodnie z dodatkiem 4 do niniejszej części w celu wykazania, że potrafi, jako pilot dowódca statku powietrznego odpowiedniej kategorii, wykonywać stosowne procedury i manewry ze stopniem kompetencji wymaganym dla nadawanych uprawnień.
 

SEKCJA 2

Szczegółowe wymagania dotyczące samolotów – CPL(A)

FCL.325.A CPL(A) – szczegółowe wymagania dla posiadaczy licencji MPL (Licencja Pilota w Załodze Wieloosobowej)
 


(...)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość artykułu na stronie Unitedsky

Czytaj również:
PART-FCL – Sekcja 5 – SPL i Sekcja 6 – BPL
PART-FCL – Sekcja 3 PPL(H) i Sekcja 4 PPL(As)
PART – FCL: wymagania PPL, SPL, BPL
PART – FCL – Balony

i inne...

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus