Przejdź do treści
Źródło artykułu

PART – FCL – szybowce

A co się zmieni w licencjach szybowcowych ….?

SEKCJA 4
Szczegółowe wymagania dla licencji LAPL na szybowce – LAPL(S)

FCL.105.S LAPL(S) — uprawnienia i warunki
a) Posiadacz licencji szybowcowej LAPL jest uprawniony do wykonywania czynności pilota dowódcy szybowców oraz szybowców z napędem. Aby móc korzystać z uprawnień na motoszybowce turystyczne (TMG), posiadacz licencji musi spełnić wymagania określone w FCL.135.S.
b) Posiadaczowi licencji LAPL(S) wolno przewozić pasażerów dopiero, gdy po wydaniu licencji wykona 10 godzin czasu lotu lub 30 startów jako pilot dowódca szybowców lub szybowców
z napędem.

FCL.110.S LAPL(S) — wymagane doświadczenie i zaliczenia
a) Osoba ubiegająca się o licencję LAPL(S) musi zaliczyć co najmniej 15 godzin szkolenia w locie na szybowcach lub szybowcach z napędem, w tym co najmniej:
1) 10 godzin szkolenia w locie z instruktorem;
2) 2 godziny czasu lotu samodzielnego pod nadzorem;
3) 45 startów i lądowań;
4) 1 samodzielny lot nawigacyjny na odległość co najmniej 50 km (27 mil morskich) lub 1 lot nawigacyjny z instruktorem na odległość co najmniej 100 km (55 mil morskich).
b) Z 15 godzin wymaganych zgodnie z lit. a), maksymalnie 7 godzin można zaliczyć na motoszybowcach turystycznych.
c) Zaliczanie. Kandydat posiadający wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca może uzyskać zaliczenie tego doświadczenia na poczet wymagań określonych w lit. a).
Decyzja o zakresie takiego zaliczenia jest podejmowana przez zatwierdzony ośrodek szkolenia,
w którym pilot przechodzi szkolenie, na podstawie wstępnego lotu sprawdzającego, jednakże
w żadnym przypadku takie zaliczenie nie może:
1) wynieść więcej niż całkowity czas lotu w charakterze pilota dowódcy;
2) wynieść więcej niż 50% liczby godzin wymaganej w lit. a);
3) obejmować wymagań określonych w lit. a) pkt 2) do lit. a) pkt 4).

FCL.130.S LAPL(S) — metody startu
a) Uprawnienia wynikające z licencji LAPL(S) ograniczają się do metod startu wykorzystanych podczas egzaminu praktycznego. Ograniczenie to można znieść w przypadku zaliczenia przez pilota:
1) w przypadku startu z wyciągarką i za samochodem holującym, co najmniej 10 startów
w ramach szkolenia w locie z instruktorem oraz 5 samodzielnych startów pod nadzorem;
2) w przypadku startu za samolotem holującym lub startu z własnym zespołem napędowym, co najmniej startów 5 startów w ramach szkolenia w locie z instruktorem oraz 5 startów samodzielnych pod nadzorem. W przypadku startu z własnym zespołem napędowym, szkolenie w locie z instruktorem może odbyć się na motoszybowcu turystycznym;
3) w przypadku startu z lin gumowych, co najmniej 3 startów w ramach szkolenia w locie
z instruktorem lub samodzielnie pod nadzorem.
b) Wykonanie dodatkowych startów szkoleniowych jest wpisywane do książki lotów
i potwierdzane podpisem instruktora.
c) W celu utrzymania uprawnień w każdej metodzie startu, pilot musi wykonać co najmniej
5 startów w okresie ostatnich 24 miesięcy; nie dotyczy to startu z lin gumowych, w przypadku którego pilot wykonuje tylko dwa starty.
d) W przypadku niespełnienia przez pilota wymagań określonych w lit. c), musi wykonać on dodatkowe starty z instruktorem lub samodzielnie pod nadzorem instruktora w celu wznowienia swoich uprawnień.

FCL.135.S LAPL(S) — rozszerzenie uprawnień na motoszybowce turystyczne
Uprawnienia wynikające z licencji LAPL(S) rozszerza się na motoszybowce turystyczne, jeżeli pilot zaliczył w zatwierdzonym ośrodku szkolenia co najmniej:

(…)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość artykułu na stronie Unitedsky

Czytaj również:

PART–FCL Balony 
PART–FCL – szybowce
PART–FCL – licencje śmigłowcowe
PART-FCL – licencje LAPL
PART-FCL – załącznik I cz. II
PART-FCL – załącznik I
PART-FCL – definicje
PART-FCL – daty
Tak pewnie będzie...

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony