Przejdź do treści
Źródło artykułu

Single European Situation

Problem mobbingu w miejscu pracy, także w firmach związanych z lotnictwem, bez wątpienia i niestety istnieje. Standaryzacja i unifikacja europejskiego nieba postępuje na poziomie technicznym i operacyjnym. Statystyki pokazują jednak, że w obrębie warunków pracy oraz gotowości pracowników do raportowania przekroczeń prawa istnieją spore różnice.

Niestety wygląda na to, że Polska jest jednym z krajów europejskich, w których ilość zgłaszanych przypadków mobbingu jest niepokojąco niska. Niepokoi także brak ustalonych prawem kar finansowych dla podmiotów stosujących mobbing wobec swoich pracowników.

Taki stan rzeczy powinien ulec zmianie, bez wątpienia. Wydaje się jednak, że bez świadomości praw i gotowości do ich egzekwowania trudno oczekiwać by nastąpiło to szybciej niż nigdy.

 

Single European Situation - infografika

Zachęcam wszystkich do kontaktu i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Chcę podkreślić, że zapewniamy pełną dyskrecję - każda korespondencja trafi bezpośrednio do mnie, a żadna informacja nie zostanie opublikowana ani przekazana dalej bez wyraźnej i jednoznacznej zgody jej autora. Ważne jest też to, by był możliwy kontakt z autorką lub autorem. By dopytać, by poznać szczegóły, by lepiej zrozumieć, by wesprzeć. Wiem, jako autor tekstu "Mobbing czyli przegrani na starcie”, ale przede wszystkim jako były pracownik PAŻP, kontroler ruchu lotniczego z ponad 20-letnim stażem, jak istotne jest poczucie dyskrecji i emocjonalnego bezpieczeństwa, zwłaszcza w trakcie zatrudnienia.  Ponownie - dyskrecja to priorytet.

Jednocześnie chcę podkreślić, że niniejsza inicjatywa nie jest próbą szkalowania jakiejkolwiek instytucji lotniczej. Dzisiaj, patrząc na swoją historię i na to co dalej dzieje się w organizacji, którą znam, czuję, że mam moralny obowiązek do zabrania głosu i podjęcia działań dla naszego wspólnego, prawdziwego bezpieczeństwa.

Przykłady, nie tylko z Polski, pokazują, że Just Culture, SMS, w tak wielowymiarowych i złożonych problemach z jakimi zmaga się domena lotnicza, nadal nie działają tak jak tego potrzebujemy. Dla nas, dla dobra pasażerów, dla wszystkich. Dlatego, o pomoc w realizacji tego trudnego i może zadania poprosiłem niezależny portal dlapilota.pl.

Mam nadzieję, że wspólnie będziemy w stanie przekształcić nasze doświadczenia w rzeczywistą zmianę, nie tylko w ramach jednej firmy, ale także na poziomie ogólnym - w walce z mobbingiem nie tylko w lotnictwie, ale również w innych branżach. Nadszedł najwyższy czas na zatrzymanie spirali destrukcyjnej przemocy. Razem jesteśmy silniejsi i możemy stawić czoła temu problemowi. Zachęcam do kontaktu.

Maciej Szczukowski

Kontakt do autora: StopAviationMobbing@dlapilota.pl

Nota formalna
Dziękujemy za zainteresowanie akcją "Stop Aviation Mobbing".
Jesteśmy tu, aby wysłuchać Twoich doświadczeń i zrozumieć sytuację, z którą się zmagasz. Zapewniamy Ci pełną dyskrecję i szacunek wobec Twojej prywatności. W obecnej chwili nie podejmujemy żadnych konkretnych działań, ale Twoje zgłoszenie jest ważne ponieważ pomaga nam lepiej zrozumieć problem mobbingu w lotnictwie i przyczynić się do znalezienia możliwie skutecznych rozwiązań.

Raz jeszcze Dziękujemy za odwagę w podzieleniu się swoją historią.

I przypominamy: dyskrecja jest dla nas najwyższym priorytetem!


Czytaj również: 

Rzecz jasna, sprawa nieoczywista, czyli czy to już mobbing? A może „zwykłe” nękanie?
Czy to już mobbing?
Stop Aviation Mobbing
Mobbing czyli przegrani na starcie
 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony