List Prezesa AP do Delegatów na XXVIII WZDAP

Aeroklub Polski

Koleżanki i Koledzy Delegaci
na XXVIII Walne Zgromadzenie Delegatów Aeroklubu Polskiego,

W najbliższą sobotę 16 kwietnia 2011 roku spotkamy się w Warszawie aby wspólnie dokonać oceny minionego okresu działalności Aeroklubu Polskiego i podjąć decyzje służące dobrej przyszłości naszego Stowarzyszenia. Na Wasze ręce został przesłany drogą elektroniczną zestaw dokumentów, które będą przedmiotem obrad XXVIII WZD AP:

1. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego AP za 2009 rok.
2. Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego AP za 2009 rok.
3. Sprawozdanie finansowe AP za 2009 rok.
4. Sprawozdanie AP z działalności OPP za 2009 rok.
5. Sprawozdanie z działalności AP za 2010 rok.

Jednocześnie gorąco zachęcam do korzystania z platformy komunikacji internetowej, jaką jest Intranet AP (dostępny również z menu po lewej stronie). Znajdziecie tam Państwo wszystkie wyżej wymienione dokumenty oraz szereg innych ważnych informacji na temat działalności i sytuacji Aeroklubu Polskiego.

Zachęcam do lektury miedzy innymi budżetów na 2011 rok poszczególnych jednostek Aeroklubu Polskiego. W Intranecie, który jest dostępny tylko dla osób będących Członkami Aeroklubu Polskiego, jest też możliwość dyskusji na imiennym forum.

Wszelkie pytania co do zasad funkcjonowania Intranetu AP można kierować na adres a.siembida@aeroklubpolski.pl.

Do zobaczenia w sobotę na XXVIII WZD AP

Włodzimierz Skalik

Prezes Aeroklubu Polskiego

Źródło: Aeroklub Polski
comments powered by Disqus