W Senacie RP o kształceniu pilotów - konferencja

Konferencja „Edukacja lotnicza – kształcenie pilotów” w Senacie RP

24 lipca 2012 r. odbyła się konferencja „Edukacja lotnicza – kształcenie pilotów”, zorganizowana przez Komisję Obrony Narodowej.

Uczestnicy konferencji uczcili minutą ciszy pamięć ofiar dwóch wypadków lotniczych, jakie miały miejsce 22 lipca 2012 r.

Otwierając spotkanie, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej senator Władysław Ortyl podkreślił, że jego celem jest promocja systemu kształcenia i szkolenia pilotów cywilnych i wojskowych w Polsce.

Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Zbigniew Mączka przypomniał początki lotnictwa cywilnego w Polsce, m.in. uchwalenie prawa lotniczego w 1929 r., powstanie PLL LOT w 1929 r. Omówił znaczenie lotnictwa cywilnego w II RP, w okresie PRL i obecnie. Postawił też tezę, że tam w Polsce, gdzie działają lotniska, bezrobocie jest mniejsze. Mówiąc o przyszłości lotnictwa, wiceprezes Zbigniew Mączka wskazał na rozwój transportu indywidualnego i rosnące zapotrzebowanie na małe samoloty, przeznaczone do pokonywania niewielkich odległości.

Dyrektor Departamentu Personelu Lotniczego w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Tomasz Grzegorczyk omówił podstawy prawne systemu szkolenia i licencjonowania pilotów w Polsce (konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, tzw. chicagowska, z 1944 r.; europejskie wymagania lotnicze w zakresie licencjonowania pilotów JAR FCL, zastępowane obecnie rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 1178/2011; ustawa – Prawo lotnicze z 2003 r. wraz z rozporządzeniami).

Płk dypl. pilot Adam Cebula w swoim wystąpieniu, poświęconym szkoleniu pilotów dla potrzeb wojska, przedstawił obowiązujący i zmieniony system szkolenia pilotów wojskowych (system przemienny zastąpiono ciągłym). Mówiąc o ułatwieniach w przechodzeniu pilotów wojskowych do lotnictwa cywilnego, płk Adam Cebula poinformował, że od 2009 r. trwają prace nad uregulowaniami, mającymi na celu uznanie kwalifikacji nabytych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP w zakresie zgodności wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego.

Ekspert Waldemar Królikowski przedstawił systemy kształcenia i szkolenia pilotów cywilnych i wojskowych w Polsce w kontekście bezpieczeństwa i pracy. W jego opinii, należy integrować cywilne i wojskowe przepisy, wymagania, standardy i procedury lotnicze. Zwiększy to bezpieczeństwo lotów i pozwoli na łatwiejsze i mniej kosztowne migracje pilotów wojskowych do lotnictwa cywilnego. Postulował też stworzenie bardziej przyjaznych modeli finansowania szkoleń praktycznych, gdyż ich koszty są obecnie największą i najtrudniejszą do pokonania barierą w dostępie do zawodu pilota w Polsce.

Ofertę edukacyjną w zakresie kształcenia pilotów przedstawili: rektor komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych gen. bryg. pilot Jan Rajchel, dr hab. inż. Andrzej Tomczyk z Politechniki Rzeszowskiej, dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowowschodniej Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Fellner oraz prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr inż. Arkadiusz Tofil.

O roli aeroklubów w systemie szkolenia pilotów mówił prezes Aeroklubu Polskiego Włodzimierz Skalik. Przedstawił m.in. działalność szkoleniową aeroklubów i jej finansowanie. Jak podkreślił, aerokluby propagują lotnictwo wśród dzieci i młodzieży, a przede wszystkim umożliwiają zdobywanie podstawowych uprawnień lotniczych. Są często pierwszym etapem kariery lotniczej. Ofertę szkoleń lotniczych, swoje zasoby, osiągnięcia i zamierzenia przedstawiły Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego w Lesznie, reprezentowana przez dyrektora Włodzimierza Głodka, i Ośrodek Szkolenia Lotniczego Royal Star Aero w Mielcu, reprezentowany przez Krzysztofa Pawełka. Zygmunt Osak, pilot i instruktor modelarstwa, swoje wystąpienie poświęcił roli modelarstwa w edukacji lotniczej młodzieży.

Konferencji towarzyszyła wystawa modeli samolotów.

Zapoznaj się z prezentacjami poszczególnych prelegentów:

dr. inż. Arkadiusz Tofil
gen. bryg. pil. dr. Jan Rajchel
Waldemar Królikowski
prof. nzw. dr. hab. inż. naw. Andrzej Fellner
Włodzimierz Głodek
Tomasz Grzegorczyk
Zbigniew Mączka
Zygmunt Osak
Andrzej Tomczyk
Krzysztof Pawełek
Włodzimierz Skalik
płk dypl. pil. Adam Cebula

   

Źródło: Senat RP
comments powered by Disqus