IV październikowe posiedzenie PKBWL - aktualizacja

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 35/15 (I, 14.01.2015 r., FIR EPWW). Dotyczy: Zbliżenia samolotu A320 i formacji F-16. Błędów w pracy ATM. Informacja o zdarzeniu 35/15

• 338/14 (W, 22.03.2014 r., Radgoszcz k. Dąbrowy Tarnowskiej). Dotyczy: Awarii silnika samolotu Cessna 152 spowodowanej dokręceniem nakrętek szpilek przelotowych mocujących cylindry nr 2. i 3. do korpusu silnika momentem mniejszym niż wskazany w dokumentacji technicznej. Informacja o zdarzeniu 338/14, Album ilustracji 338/14

• 627/15 (I, 28.04.2015 r., Rejon Informacji Powietrznej Warszawa (FIR EPWW) TSA 02). Dotyczy: Naruszenia aktywnej strefy TSA 02 segment G (TSA02G) przez cywilny statek powietrzny Turbolet L410. Błędów w pracy ATM. Informacja o zdarzeniu 627/15

• 639/15 (I, 03.05.2015 r., FIR EPWW). Dotyczy: Zbliżenia się dwóch statków powietrznych Boeing 737-400 i Airbus A320. Błędów w pracy ATM. Informacja o zdarzeniu 639/15

• 640/15 (I, 03.05.2015 r., FIR EPWW). Dotyczy: Zbliżenia się dwóch statków powietrznych Boeing 737-800 i Boeing B77W. Błędów w pracy ATM. Informacja o zdarzeniu 640/15

• 848/15 (I, 29.05.2015 r., Rejon Informacji Powietrznej Warszawa (FIR EPWW) EPD 24). Dotyczy: Naruszenia aktywnej strefy EPD 24 przez załogę samolotu Boeing 737-800. Błędów w pracy ATM. Informacja o zdarzeniu 848/15

• 2130/15 (W, 03.10.2015 r., Międzybrodzie Żywieckie). Dotyczy: Lotu żaglowo-falowego szybowca SZD 48-3 Jantar Std-3. Raport wstępny 2130/15


• 827/13 (I, 17.06.2013 r., Miklaszewo). Dotyczy: Zderzenia szybowca SZD-51-1 Junior w czasie dobiegu z niewidoczną przy wyborze pola do lądowania przeszkodą. Informacja o zdarzeniu 827/13

• 848/13 (I, 01.07.2013 r., EPBA). Dotyczy: Twardego przyziemienia szybowca SZD-9 bis 1E na płozę przednią a potem ogonową podczas rozbiegu na skutek zbyt gwałtownego ruchu drążkiem przez ucznia. Informacja o zdarzeniu 848/13

• 1095/13 (I, 21.07.2013 r., EPOD). Dotyczy: Wymuszonego przyziemienia po pierwszym odbiciu samolotu Aeroprakt 22-L-2 od pasa i próby ponownego przyziemienia, gdy samolot znajdował się w położeniu uniemożliwiającym prawidłowe lądowanie (odchylenie w lewo i pochylenie w dół). Informacja o zdarzeniu 1095/13

• 1098/13 (I, 19.07.2013 r., EPRJ). Dotyczy: Przyziemienia motoszybowca Stemme S 10-VT z odbiciem i mimowolnego oddania drążka przez pilota co doprowadziło do przyziemienia z pochyleniem na nos. Informacja o zdarzeniu 1098/13

• 1212/13 (I, 19.08.2013 r., EPRU). Dotyczy: Nie sprawdzenia przedpola pod kątem obecności przeszkód przed rozpoczęciem kołowania samolotu PZL 104 Wilga 35A przez opuszczone stojanki szybowcowe drogą inną niż standardowa. Informacja o zdarzeniu 1212/13

• 1451/15 (W, 03.05.2015 r., EPSK). Dotyczy: Przyjęcia niewłaściwej sylwetki podczas przyziemienia ze spadochronem Navigator 280. Informacja o zdarzeniu 1451/15

• 1793/15 (I, 23.08.2015 r., EPCD). Dotyczy: Niezlokalizowania uchwytu pilocika spadochronu głównego spadochronu Manta 290 oraz utraty kontroli wysokości w czasie swobodnego spadania. Informacja o zdarzeniu 1793/15

• 2007/15 (W, 17.09.2015 r., Szczepankowo k/Łomży). Dotyczy: Lądowania awaryjnego samolotu Cessna 152 w terenie przygodnym. Raport wstępny 2007/15

• 2121/15 (I, 30.09.2015 r., EPOD). Dotyczy: Uszkodzenia linki sterującej lewego gaźnika, co powodowało nierównomierną pracę silnika i wymusiło lądowanie awaryjne samolotu ultralekkiego Bristell UL RG. Informacja o zdarzeniu 2121/15


• 173/15 (I, 10.02.2015 r., EPMO). Dotyczy: Lądowania samolotu Mooney M20T poniżej minimów (RVR 500m) dla CAT II. Informacja o zdarzeniu 173/15

• 295/15 (I, 10.02.2015 r., EPWA). Dotyczy: Błędu w oprogramowaniu sterującym oświetleniem nawigacyjnym lotniska. Informacja o zdarzeniu 295/15

• 1047/14 (I, 06.07.2014 r., EPWA). Dotyczy: Niezachowania przez kierowcę należytej ostrożności przy podjeżdżaniu ciągnikiem do dyszla służącego do wypychania samolotu. Informacja o zdarzeniu 1047/14

• 1173/15 (I, 28.06.2015 r., EPWA). Dotyczy: Nieuzgodnienia z właściwym organem służb kontroli ruchu lotniczego warunków zezwolenia na zajęcie aktywnej części pola manewrowego lotniska. Informacja o zdarzeniu 1173/15

• 1698/14 (I, 20.09.2014 r., W trasie). Dotyczy: Braku polecenia od kontrolera Praga Radar na zmianę częstotliwości w czasie przekraczania granicy FIR przez samolot Cessna C525. Informacja o zdarzeniu 1698/14

• 1807/15 (W, 23.08.2015 r., EPKR). Dotyczy: Przyjęcia niewłaściwej sylwetki ciała przed przyziemieniem ze spadochronem Voyager 260. Informacja o zdarzeniu 1807/15

• 1823/15 (I, 20.08.2015 r., Chrcynno k/Nasielska). Dotyczy: Niedostatecznej obserwacji terenu na torze podejścia do lądowania balonu Schroeder G 30/24. Informacja o zdarzeniu 1823/15

• 1884/14 (I, 17.10.2014 r., FIR EPWW). Dotyczy: Niestosowania się przez załogę B738 do przepisów ruchu lotniczego. Informacja o zdarzeniu 1884/14

• 2100/15 (W, 27.09.2015 r., Burkatów). Dotyczy: Szybkiej samoczynnej zmiany kierunku śmigłowca Mc Donnell Douglas MD 500E w prawo. Raport wstępny 2100/15

Raporty z pozostałych posiedzeń PKBWL dostępne są tutaj

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus