Rzecznik Praw Pasażerów w 2020 r. doprowadził do ugód na kwotę 200.932 euro oraz 3.361 zł

Samolot na niebie - paragraf

W 2020 r. Rzecznik Praw Pasażerów rozpatrzył 2 tys. 321 wniosków; doprowadził do zawarcia ugód przewoźników lotniczych z 596 pasażerami na łączną kwotę 200.932,20 euro oraz 3.361,65 zł – podał Urząd Lotnictwa Cywilnego. Najwięcej spraw spornych dotyczyło odwołanego lub opóźnionego lotu – dodano.

Z informacji przekazanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wynika, że w 2020 r. do Rzecznika wpłynęło 4099 wniosków o pozasądowe rozwiązanie sporu pasażerskiego. Przedmiotem składanych wniosków są "szeroko rozumiane roszczenia pasażerów związane z podróżą lotniczą". Rzecznik Praw Pasażerów zajmuje się rozwiązywaniem sporów cywilnoprawnych w zakresie roszczeń majątkowych wynikających z przepisów unijnych.

Jak podał ULC, w 2020 r. Rzecznik nadal rozpatrywał sprawy z wniosków, które wpłynęły w roku 2019. W ubiegłym roku finalnie rozpatrzonych zostało (zakończonych spraw) 2321 wniosków.

"Liczba pasażerów, których te wnioski dotyczą jest dużo większa, gdyż jeden wniosek dotyczy zazwyczaj 2-4 pasażerów. Były też takie, które dotyczyły kilkunastu a nawet kilkudziesięciu pasażerów" – przekazano w sprawozdaniu z działalności Rzecznika w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich za 2020 r. Jak dodano, ok. 20 proc. z tych wniosków zostało złożonych przez wyspecjalizowane kancelarie odszkodowawcze zajmujące się egzekwowaniem odszkodowań dla pasażerów lotniczych.

"Rzecznik doprowadził w 2020 r. do zawarcia ugód z 596 pasażerami, w 270 sprawach, na łączną kwotę 200.932,20 euro oraz 3361,65 zł" – poinformowano.

Najczęstszym przedmiotem sporu (ok. 90 proc. rozpatrzonych wniosków) były kwestie dotyczące odszkodowań z tytułu odwołanego lub opóźnionego lotu. W pozostałych przypadkach przedmiot sporu najczęściej dotyczył zwrotu kosztów niewykorzystanego biletu; zwrotu kosztów poniesionych przez pasażerów, wynikających z braku zapewnienia opieki przez przewoźnika w czasie oczekiwania na opóźniony lub alternatywny lot.

Rzecznik zauważył, że powtarzającym się problemem w ub.r. w relacjach pomiędzy pasażerem a przewoźnikiem był brak odpowiedzi na reklamację pasażera lub udzielanie odpowiedzi z przekroczeniem ustawowego terminu 30 dni. W świetle art. 205c ust. 6 ustawy Prawo lotnicze, jeżeli przewoźnik lotniczy nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację.

Rzecznik pozostawił wniosek bez rozpoznania lub odmówił wszczęcia postępowania w przypadku 1148 wniosków, co stanowi 49,46 proc. (1148 z 2321) wniosków rozpatrzonych w 2020 roku.

Ponadto, do Rzecznika wpływały również sygnały od pasażerów, że pomimo oficjalnej odmowy przystąpienia do pozasądowego rozwiązania sporów lub braku odpowiedzi ze strony przewoźnika lotniczego, przewoźnik po wystąpieniu Rzecznika, skontaktował się bezpośrednio z pasażerem poza tym postępowaniem i ugodowo zakończył spór, wypłacając odszkodowanie. W niektórych przypadkach jednocześnie prosząc wnioskodawcę o wycofanie wniosku złożonego do Rzecznika.

Postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich (tzw. postępowania ADR, z ang. Alternative Dispute Resolution) przed Rzecznikiem Praw Pasażerów w zakresie sporów wynikających z rozporządzenia unijnego, dotyczą lotów wykonywanych z lotnisk znajdujących się na terenie Polski oraz lotów z krajów trzecich na lotniska obsługiwane przez wspólnotowych przewoźników lotniczych.

Instytucja Rzecznika Praw Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego została powołana do życia 1 kwietnia 2019 r. ustawą z grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw. Natomiast, z uwagi na uwarunkowania organizacyjno-finansowe (brak przyznanych środków finansowych na etaty) Rzecznik Praw Pasażerów zaczął faktycznie funkcjonować od 1 listopada 2019 r., zaś w 2020 r. (od 1 lutego 2020 r.) do Rzecznika dołączyło dwóch mediatorów i jedna osoba (od 16 marca 2020 r.) wspierająca, m.in. do spraw kancelaryjno-organizacyjnych.

Źródło: PAP
comments powered by Disqus