BM PKO BP: spółka Państwowe Porty Lotnicze nabędzie akcje Baltony

Spełniły się warunki z wezwania na akcje Baltony; Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze kupi jej akcje - wynika ze środowej informacji BM PKO BP, które pośredniczy w wezwaniu. Baltona zajmuje się sprzedażą w sklepach wolnocłowych, głównie na lotniskach.

BM PKO BP poinformowało w środę, że spełniły się warunki dotyczące złożenia w ramach wezwania zapisów na co najmniej co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji Przędsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona, zawarcia z wzywającym umowy gwarancyjnej oraz podjęcia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Baltony uchwały odwołującej wszystkich członków jej rady nadzorczej oraz powołującej do składu rady nadzorczej osób wskazanych przez wzywającego - spółkę PPL.

"W związku z powyższym wzywający nabędzie akcje w ramach wezwania. Akcje spółki objęte zapisami zostaną nabyte zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 11 Wezwania. Przewidywany termin transakcji nabycia akcji to 2 marca 2020 r." - napisano.

25 lutego br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informował o wydaniu zgody przez prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego na przejęcie PHZ Baltona przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze.

W połowie października ub.r. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze ogłosiło wezwanie do sprzedaży 100 proc. akcji Baltony, po cenie 6,95 zł za akcję. Informowano wówczas, że na dzień ogłoszenia wezwania wzywający ani podmioty od niego zależne, ani podmiot wobec niego dominujący, nie posiadają akcji Baltony. Wcześniej PHZ Baltona poinformowała o zawarciu umowy inwestycyjnej, na mocy której jej główny udziałowiec, firma Kempley z grupy Flamingo, sprzeda wszystkie posiadane akcje Baltony na rzecz PPL.

Zapisy w wezwaniu przyjmowane były od 6 listopada i miały trwać do 5 grudnia 2019 r.; potem wydłużono je do 24 stycznia br., a następnie do 26 lutego br.

Placówki handlowe i gastronomiczne Baltony są w Polsce, a także w Estonii, Rumunii, we Francji, Włoszech oraz na Ukrainie. W Polsce, oprócz Lotniska Chopina, Baltona obecna jest w siedmiu portach lotniczych, gdzie udziałowcem jest PPL.(PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz, Dominika Antoniak

rkj/ doa/ drag/

Źródło: PAP
comments powered by Disqus