Projekt badawczy dla rozwoju miejskiej mobilności powietrznej

ASSURED-UAM (fot. ilot.lukasiewicz.gov.pl)

Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa poinformował, że z początkiem roku 2021 r. rozpoczęła się realizacja projektu ASSURED-UAM, koncentrującego się na zdefiniowaniu rekomendacji gwarantujących powszechną akceptację bezpieczeństwo użytkowania oraz zrównoważony i zintegrowany transport przy pomocy dronów nad obszarami zurbanizowanymi.

Projekt  ASSURED-UAM finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. W skład konsorcjum koordynowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa wchodzi siedmiu partnerów. Projekt realizowany jest przez Zakład Systemów Transportu (Centrum Technologii Lotniczych) oraz Zakład Systemów Bezzałogowych Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa weźmie udział w całym procesie tworzenia rekomendacji, pełniąc jednocześnie funkcję lidera zadania drugiego oraz czwartego, mających na celu odpowiednio określenie przyszłych scenariuszy rozwoju Miejskiej Mobilności Powietrznej (MMP) oraz zdefiniowanie standardów i rekomendacji dotyczących wdrażania operacji bezzałogowych na obszarze aglomeracji miejskich.

Celem projektu ASSURED-UAM – Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of Urban Air Mobility jest wsparcie miast w procesie uruchamiania operacji bezzałogowvch oraz ich integracji z miejskimi systemami transportu poprzez zdefiniowanie i dostarczenie jednostkom samorządu terytorialnego, decydentom oraz pozostałym zainteresowanym, rekomendacji w odniesieniu do MMP.

Proces integracji miejskiej mobilności pionowej wymagał będzie szeregu zmian w sposobie zarządzania transportem publicznym, w logistyce operacji oraz dedykowanej infrastruktury. Regionalne i lokalne jednostki samorządu terytorialnego staną przed wyzwaniami, takimi jak: sposoby finansowania, planowania (infrastruktury systemów), sposoby realizacji operacji, zapewnienie bezpieczeństwa operacji, poziomu emisji czy poziomu akceptowalności proponowanych rozwiązań przez mieszkańców.

Rezultatem projektu będą przewodniki dotyczące zagadnień związanych z procesem wdrażania Miejskiej Mobilności Powietrznej dostępne w 8 językach. Zawierać będą:

  • Bazę wiedzy z zakresu polityki, integracji transportu, prawodawstwa, oraz możliwości technologicznych,
  • Scenariusze rozwoju MMP z uwzględnieniem różnych aspektów (finansowania, operacyjności, akceptacji publicznej, itp.),
  • Zestaw rekomendacji i standardów koniecznych do spełnienia w procesie wdrażania MMP,
  • Wnioski z procesów wsparcia projektów miast zaangażowanych w projekt (Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Bari oraz Porto).

Kierownikiem projektu jest dr inż. Bartosz Dziugieł. Realizacja projektu potrwa do 30.09.2022 r.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus