SERA czyli znormalizowane europejskie przepisy ruchu lotniczego dostępne dla każdego

paragraf

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zapewniła bezpośredni i szybki dostęp do SERA (Standardised European Rules of the Air), czyli znormalizowanych europejskich przepisów ruchu lotniczego. Powstały one z powodu różnic w regulacjach poszczególnych krajów członkowskich, a także niedostosowania Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym do regulacji unijnych itp.

Podjęte działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, skuteczności i sprawności międzynarodowego ruchu lotniczego w formującej się jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Agencja opublikowała skonsolidowane przepisy SERA w formacie Easy Access do bezpłatnego pobrania z własnej strony internetowej. Aktualne wyświetlane są one w łatwym do odczytania formacie z zaawansowanymi funkcjami nawigacyjnymi.

Dokument ten obejmuje rozporządzenie (UE) nr 923/2012 wraz z obowiązującymi Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM), w tym wstępnym wydaniem dokumentu oraz poprawkę nr 1.

Dokumenty SERA dostępne są tutaj (LINK)


Czytaj również:
O dzisiaj! SERA czyli porządki w przepisach ruchu lotniczego w UE
Kto pyta mniej błądzi: Przepisy SERA

Źródło: EASA
comments powered by Disqus