MJet pierwszym klientem ACJ korzystającym ze Skywise

Skywise (fot. Airbus)

Austriacka spółka MJet GmbH została pierwszym operatorem samolotów ACJ319, który postanowił korzystać z platformy Skywise. MJet zyskuje w ten sposób możliwość włączania swoich własnych danych operacyjnych, serwisowych i parametrów technicznych samolotów do bazy Skywise. Wraz z nimi MJet będzie przechowywać, pobierać, przetwarzać i analizować wybrane dane spółki Airbus oraz globalne wskaźniki porównawcze bez potrzeby inwestowania w dodatkowe elementy infrastruktury.

Usługa Skywise oferuje swoim użytkownikom – do których dołączyła firma MJet – nowe informacje na temat poszczególnych eksploatowanych przez nich samolotów, całych ich flot oraz dane globalne, umożliwiając w ten sposób usprawnienie działalności operacyjnej przez podniesienie wskaźników niezawodności, skrócenie przestojów i ułatwienie identyfikacji przyczyn problemów z wydajnością, wskazując potencjalne źródła oszczędności i sugerując sposoby zwiększenia zysków.

W zamian za udostępnienie platformie Skywise danych o użytkowanych samolotach Airbus, MJet zyska możliwość korzystania z dostępnych na niej zagregowanych i zanonimizowanych danych dotyczących niezawodności samolotów A319 latających w barwach innych operatorów. Austriacki operator lotnictwa biznesowego będzie również współpracować ze spółką Airbus przy dalszym rozwijaniu wsparcia produktów i usług specjalnie pod kątem potrzeb operatorów samolotów ACJ.

Skywise to centralna, bezpieczna platforma oferująca swoim użytkownikom dogodny, pojedynczy punkt dostępu do posiadanych przez nich rozszerzonych danych, przedstawiając im je w kontekście danych pochodzących z różnych innych źródeł branży lotniczej. Im więcej danych linie lotnicze przekazują platformie Skywise, tym trafniejsze i dokładne stają się prognozy i modele oferowane przez nią wszystkim jej użytkownikom. Platforma Skywise przechowuje wszystkie powierzane jej dane w postaci zanonimizowanej, strzegąc ich poufności.

Na całym świecie znajduje się w użytku 190 odrzutowych samolotów dyspozycyjnych marki Airbus. Latają nad wszystkimi kontynentami – łącznie z Antarktydą.

Źródło: Airbus
comments powered by Disqus