Przejdź do treści
Źródło artykułu

Komisja Europejska określa duński zakaz dotyczący samolotów z krajów trzecich jako „trwałe naruszenie”

Komisja Europejska aktywnie ściga te państwa, które nie akceptują na swoim terytorium stacjonowania statków powietrznych zarejestrowanych w państwach trzecich. Oprócz wcześniej zgłoszonej sprawy przeciwko Danii, której działanie Komisja określa obecnie jako „trwałe naruszenie”, podobne dochodzenie wszczęto również przeciwko Hiszpanii.

Statki powietrzne zarejestrowane w krajach trzecich objęte są regulacjami w podstawowym rozporządzeniu UE, więc poszczególne państwa nie mogą zakazać ich obecności na swoim terytorium, jak to miało miejsce zarówno w Danii, jak i Hiszpanii. Sprawa została wszczęta przez Komisję po skardze AOPA Denmark. W najnowszym biuletynie dotyczącym naruszenia „Komisja wzywa Danię do przestrzegania przepisów dotyczących stacjonowania statków powietrznych zarejestrowanych za granicą” i wspomina, że „kraj ten zgodził się zmienić swoje praktyki administracyjne w odniesieniu do statków powietrznych zarejestrowanych w innych państwach członkowskich UE. Jednak stan ten dalej się utrzymuje, co stanowi trwałe naruszenie przepisów.

Dania ma teraz dwa miesiące na odpowiedź, zanim Komisja podejmie decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W podobnej sprawie przeciwko Hiszpanii Komisja Europejska wskazuje, że „Hiszpański obowiązek ponownej rejestracji w tym kraju niektórych statków powietrznych nakłada dodatkowy wymóg, który utrudnia harmonizację niezbędną do zagwarantowania wysokiego i jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Unii i narusza prawa operatorów statków powietrznych zarejestrowanych w innych państwach członkowskich lub państwach trzecich do bazowania takich statków powietrznych w Hiszpanii."

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony