PART-FCL – zał. III – uznawanie licencji + IR w działalności niekomercyjnej

Unitedsky/EASA

Uznawanie licencji pilota z uprawnieniami IR dotyczące działalności niekomercyjnej.ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 1178/2011
z dnia 3 listopada 2011 r.
ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

ZAŁĄCZNIK III
WARUNKI UZNAWANIA LICENCJI WYDANYCH PRZEZ KRAJE TRZECIE LUB W ICH IMIENIU

A. UZNAWANIE LICENCJI c.d.

Licencje pilota z uprawnieniami IR dotyczące działalności niekomercyjnej

W przypadku licencji pilota turystycznego z uprawnieniami do wykonywania lotów według wskazań przyrządów, albo licencji CPL lub ATPL z uprawnieniami do wykonywania lotów według wskazań przyrządów, jeżeli posiadacz zamierza korzystać tylko z uprawnień pilota turystycznego, musi spełnić następujące wymagania:

a) zaliczyć egzamin praktyczny do uprawnień IR oraz uprawnień na klasę lub typ odpowiednich dla uprawnień wynikających z posiadanej licencji, zgodnie z dodatkiem 7 lub dodatkiem 9 do części FCL;

b) wykazać się wiedzą z zakresu następujących przedmiotów: prawo lotnicze, lotnicze kody pogodowe, planowanie i osiągi lotu (IR) oraz człowiek – możliwości i ograniczenia;

c) wykazać się znajomością języka angielskiego zgodnie z FCL.055;

d) posiadać świadectwo lekarskie co najmniej klasy 2, wydane zgodnie z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej;

e) posiadać co najmniej 100 godzin czasu lotu według wskazań przyrządów jako pilot dowódca na odpowiedniej kategorii statku powietrznego.

Licencje pilota bez uprawnień IR dotyczące działalności niekomercyjnej

W przypadku licencji pilota turystycznego albo licencji CPL lub ATPL bez uprawnień do wykonywania lotów według wskazań przyrządów, jeżeli posiadacz zamierza korzystać tylko z uprawnień pilota turystycznego, musi spełnić następujące wymagania:

a) wykazać się wiedzą z zakresu następujących przedmiotów: prawo lotnicze i człowiek – możliwości i ograniczenia;

b) zaliczyć egzamin praktyczny do licencji PPL zgodnie z przepisami części FCL;

c) spełnić odpowiednie wymagania części FCL dotyczące wydawania uprawnień na klasę lub typ odpowiednie dla uprawnień wynikających z posiadanej licencji;

d) posiadać świadectwo lekarskie co najmniej klasy 2, wydane zgodnie z załącznikiem 1 do konwencji chicagowskiej;

e) wykazać się biegłością językową zgodnie z FCL.055;

f) posiadać co najmniej 100 godzin czasu lotu jako pilot na odpowiedniej kategorii statku powietrznego.

Uznawanie licencji pilota na czas określony w celu umożliwienia wykonania konkretnych zadań

Niezależnie od przepisów określonych w powyższych ustępach, w przypadku lotów wykonywanych dla producentów…

(…)

Grzegorz Skomorowski

Czytaj całość artykułu na stronie Unitedsky


Czytaj również pozostałe artykuły z zakresu PART-FCL

 

Źródło: unitedsky.eu
comments powered by Disqus

Komentarze

Mam pytanie .. czy wykazanie sie wiedza teoretyczna odbywa sie na poziomie KWT w osrodku, czy sa to egzaminy ULC-owskie?. Moze ktos zna odpowiedz

Na początek uznanie wiedzy w ośroku później egzamin ULC