Przejdź do treści
HIPERGOL (fot. Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa)
Źródło artykułu

Zespół inżynierów Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa zakończył projekt HIPERGOL

Zespół inżynierów Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa wspólnie z pracownikami ZPS GAMRAT przeprowadzili, w okresie 11.2021 – 02.2022, badania demonstratorów silników rakietowych zasilanych hipergolicznym materiałem pędnym na bazie 98% nadtlenku wodoru. Testy przeprowadzono w zmodernizowanej w tym celu hamowni silników rakietowych ZPS GAMRAT w Jaśle. Ten ważny kamień milowy został osiągnięty w ramach projektu HIPERGOL, finansowanego przez NCBiR (DOB-BIO8/07/01/2016).

Wyniki potwierdziły wysokie osiągi materiału pędnego, który pozwala na uzyskanie czasu opóźnienia samozapłonu na poziomie ok. 5 ms. Silnik zademonstrował stabilną pracę, ciąg powyżej 4 kN i impuls właściwy około 2100 m/s.

Wykonano łącznie kilkadziesiąt prób demonstratora w dwóch wersjach: z komorą akumulacyjną i regeneracyjną (chłodzoną wodą). W ramach projektu, konsorcjum wypracowało szereg nowych kompetencji w dziedzinie projektowania silników rakietowych na ciekłe, hipergoliczne materiały pędne, w tym technologię głowic wtryskowych, komór spalania opartych o stopy miedzi czy materiałów ablacyjnych. Opracowanie demonstratora wymagało zastosowania i rozwinięcia wielu innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarach takich jak druk 3D, drążenie EDM, precyzyjna obróbka CNC czy spawanie laserowe.

Dodatkowo, ZPS GAMRAT uzyskał nowe zdolności, unikatowe w skali Europy, do testowania silników rakietowych na ciekłe materiały pędne.

Projekt HIPERGOL, w ramach którego opracowano technologię silników rakietowych na ciekły, hipergoliczny materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych i platformach satelitarnych nowej generacji, zrealizowany został w okresie 12.2016 – 02.2022 przez konsorcjum składające się z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa (LIDER), Zakładu Produkcji Specjalnej GAMRAT oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Kierownik projektu: mgr inż. Wojciech Florczuk

HIPERGOL (fot. Łukasiewicz-Instytutu Lotnictwa)2
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony