Zaproszenie na konferencję lotniczą do Łodzi

ULC

28 i 29 maja br. w hotelu Centrum w Łodzi odbędzie się Szczyt Lotniczy połączony
z konferencją „Europejskie niebo nad Polską”.

Szczyt Lotniczy, zgodnie z założeniem, ma stać się jedną z największych imprez lotniczych organizowanych w Europie Środkowej, a także miejscem dialogu i debaty o kształcie europejskiego lotnictwa w najbliższych latach.

Wśród gości i prelegentów zaproszonych do udziału w towarzyszącej Szczytowi konferencji znaleźli się m.in. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński, Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Krzysztof Banaszek i Dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze Michał Marzec.

Podczas konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:
• Kluczowe czynniki rozwoju transportu lotniczego w Polsce;
• Porty lotnicze - zarządzanie i inwestycje;
• Bezpieczeństwo i ochrona w lotnictwie cywilnym;
• Oddziaływanie lotnictwa na środowisko;
• Przestrzeń powietrzna;
• Nowoczesne technologie w lotnictwie cywilnym.

Wstęp dla mediów za okazaniem legitymacji prasowej.


Program Konferencji:

SZCZYT LOTNICZY „Europejskie niebo nad Polską” ŁÓDŹ, 28-29 MAJA 2009

Dzień I (28.05.2009r.)

10:00 Wystąpienia otwierające:

Cezary Grabarczyk, MINISTER INFRASTRUKTURY
Prof. dr hab. Antoni Szydło, ZARZĄD KRAJOWY SITK RP

10:40 KLUCZOWE CZYNNIKI ROZWOJU TRANSPORTU LOTNICZEGO W POLSCE
Moderator: Aleksander Domaradzki

 • Wpływ prawodawstwa unijnego na polski rynek lotniczy (Grzegorz Kruszyński, PREZES URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO)

 • Prognozy przewozowe w transporcie lotniczym (Piotr Lipka, URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO)

 • Planowanie rozwoju lotniska w kontekście prognoz przewozowych (dr inż. Jan Malawko, PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE”)

 • Stan rynku pod wpływem kryzysu finansowego oraz kierunki rozwoju i bariery (Tomasz Szymczak, SPÓŁKA PL.2012)

 • Dyskusja

11:45 - 12:00 Przerwa kawowa

12:00 PORTY LOTNICZE – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE
Moderator: mecenas Paweł Kuglarz, BEITEN BURKHARDT

 • Uwarunkowania i bariery prawne rozwoju portów lotniczych w Polsce. Zarządzanie procesem inwestycji lotniskowych-stosowanie umów FIDIC, arbitraż. Znaczenie uregulowania stosunków własnościowych (mecenas Paweł Kuglarz, Piotr Staroń, BEITEN BURKHARDT)

 •  Airport Development During an Economic Crises (Doug Goldberg, LANDUM BROWN)

 • PPP w inwestycjach ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury lotnisk (prof. Bernd Kochendorfer, UNIWERSYTET TECHNICZNY W BERLINIE)

 • Doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji dla celów pozyskania środków z Unii Europejskiej w Polsce dla lotnisk w aspekcie współpracy z Jaspers (Przemysław Gorgol, Ewa Wypych, ERNST & YOUNG)

 • Dyskusja (Michał Marzec, PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE”
  Jarosław Błaszczak, ERNST & YOUNG)

  14:00 - 15:00 Lunch

  15:00 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA W LOTNICTWIE CYWILNYM
  Moderator: Maciej Urbański, Urząd Lotnictwa Cywilnego

 • Kontrola bezpieczeństwa w świetle proponowanych zmian w ustawie Prawo lotnicze (Włodzimierz Machczyński, ZWIĄZEK REGIONALNYCH PORTÓW LOTNICZYCH)

 • Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem w funkcjonującym porcie lotniczym (dr Michał Kozłowski, PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE”)

 • Implementacja narzędzi zarządzania jakością w systemie zarządzania bezpieczeństwem operacji lotniczych (Michał Łabuś, PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE”)

 • Analiza zagrożeń, analiza ryzyka, katalog bezpieczeństwa, implementacja (inż. Peter Furthner, austriacki ekspert ds. ochrony i bezpieczeństwa operacji lotniczych)

 • Dyskusja

16:30 - 16:45 Przerwa kawowa

16:45 ODDZIAŁYWANIE LOTNICTWA NA ŚRODOWISKO
Moderator: Zbigniew Mączka, Wiceprezes ULC ds. Transportu Lotniczego

 • Działania na poziomie UE w zakresie handlu emisjami w lotnictwie (Katarzyna Cieniuch, Tadeusz Reklewski, URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO)

 • Ochrona środowiska w porcie lotniczym im. F. Chopina – kierunki działań”. (Witold Piechota, PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE „PORTY LOTNICZE”)

 • Obszary ograniczonego użytkowania (dr Krzysztof Ostrowski, ERM Polska)

 • Dyskusja (Andrzej Rode, PLL LOT S.A.)

  18:45 PREZENTACJE FIRM

  19:15 Wyjazd do Pałacu Poznańskiego

  Dzień II ( 29.05.2009r.)

  9:00 Wystąpienie otwierające: dr Jerzy Kropiwnicki, Prezydent Łodzi

  9:20 Prezentacja uzupełniająca panel II „Porty lotnicze” z dnia pierwszego:

 • Doświadczenia w zarządzaniu i inwestycjach w portach lotniczych (dr inż. Alexander Ising, HOCHTIEF AIRPORT GMBH)

  9:40 PRZESTRZEŃ POWIETRZNA
  Moderator: Witold Kamocki

 • Inicjatywa FAB w świetle II Pakietu SES. (Andrzej Gieroczyński, URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO)

 • Możliwości i potencjalne korzyści z włączenia polskiej przestrzeni powietrznej do systemu funkcjonalnych bloków przestrzeni – FAB (Krzysztof Banaszek, PREZES POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ)

 • Organizacja służb żeglugi powietrznej, koszty a jakość usług, (Andrzej Hawryluk, POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ)

 • Collaborative Decision Making (Peter Waldinger, UNIWERSYTET TECHNICZNY DARMSTADT)

 • Dyskusja (Jacek Krawczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej PLL LOT S.A.)

  11:00- 11:15 Przerwa kawowa

  11:15 NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W LOTNICTWIE CYWILNYM
  Moderator: dr inż. Anna Stelmach

 • Way ahead for a more competitive „Total Airport System” - user requirements, high-tech projects, SESAR, ASMGCS, CDM jako integrated AT/airport operations (dr Wolfgang Steinicke, HIGH LEVEL GROUP „AIRPORT OF THE FUTURE”)

 • Nowoczesne systemy oświetlenia (Klaus Dengler, EUROPOLS NIVATEC)

 • Jednolita metodologia określania airside i landside capacity (prof. dr hab. Marek Malarski, prof. dr hab. Jacek Skorupski, POLITECHNIKA WARSZAWSKA)

 • Optymalizacja systemów obsługi naziemnej (Clive Crome, GLOBEGROUND BERLIN)

 • Obsługa naziemna samolotów lotnictwa komunikacyjnego - problemy koordynacji ruchu lotniskowego (dr inż. Anna Kwasiborska, POLITECHNIKA WARSZAWSKA)

 • Nowe technologie mobilnych nawierzchni lotniskowo – drogowych (prof. dr hab. inż. Piotr Nita, INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH)

 • Statki powietrzne nowej generacji (Kazimierz Szumielewicz, Władysław Metelski, STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI)

 • Dyskusja

12:45 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE OBRAD

14:00 Lunch

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus