Poprawki do AIP - zmiana AIP AIRAC AMDT 092

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

16 października ukazała się zmiana AIP AIRAC AMDT 092.

Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY! dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Zmiana zacznie obowiązywać od 17 grudnia 2009

Znajdziemy w niej, między innymi:

GEN:

 • aktualizacja mapy regionów nastawiania wysokościomierzy.

ENR:

 • modyfikacja TMA WARSZAWA,

 • zmiana granic poziomych TMA ŁÓDŹ,

 • zmiany w drogach lotniczych: L/UL621, UL856, M/UM66, UM70, M/UM857, UM860, M/UM863, M/UM866, M/UM985, N/UN133, N/un191, N/UN195, N/UN744, N/UN869, N/UN871, UP139, P/UP150, P/UP851, P/UP866, T/UT711, Z/UZ71, Z/UZ182, Z/UZ460,

 • usunięcie dróg lotniczych: Q23, Q120, Q130,

 • wprowadzenie nowych dróg lotniczych: Q/UQ277, T707, Z122, Z126, Z127,

 • aktualizacja wykazu znaczących punktów nawigacyjnych,

 • zmiany w strefach TSA i TRA,

 • zmiany granic poziomych strefy RMZ,

 • zmiana granic MATZ lotnisk:

DĘBLIN (EPDE);
MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM);
RADOM (EPRA).

AD:

 • aktualizacja map obszaru kontrolowanego lotniska - ICAO - Trasy dolotowe i tranzytowe dla lotnisk:

ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL),
KRAKÓW/Balice (EPKK),
RZESZÓW/Jasionka (EPRZ),
WROCŁAW/Strachowice (EPWR),

 • aktualizacja mapy VFR tras dolotowych i odlotowcyh dla lotniska ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL),

 • zmiana lokalnych przepisów ruchu w TMA WARSZAWA,

 • publikacja map standardowych odlotów według wskazań przyrzadów (SID) - ICAO z wykorzystaniem RNAV (DME/DME) dla lotniska WARSZAWA/Okęcie (EPWA):

RWY 11,
RWY 15,
RWY 29,
RWY 33,

 • publikacja map standardowych dolotów według wskazań przyrzadów (STAR) - ICAO z wykorzystaniem RNAV (DME/DME) dla lotniska WARSZAWA/Okęcie(EPWA):

RWY 11,
RWY 15,
RWY 29,
RWY 33,

 • publikacja map konwencjonalnych procedur instrumentalnego podejścia do lądowania - ICAO dla lotniska WARSZAWA/Okęcie (EPWA):

ILS or LOC RWY 11 (CAT A/B/C/D),
ILS CAT II or LOC RWY 33 (CAT A/B/C/D),
VOR RWY 11 (CAT A/B/C/D),
VOR RWY 15 (CAT A/B/C/D),
VOR RWY 29 (CAT A/B/C/D),
VOR RWY 33 (CAT A/B/C/D),

 • aktualizacja map VFR tras dolotowych, odlotowych i tranzytowych dla lotniska WARSZAWA/Okęcie (EPWA),

 • aktualizacja informacji o lotniskach wojskowych:

DĘBLIN (EPDE),
MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM),

 • publikacja map instrumentalnego podejścia do lądowania - ICAO dla lotniska wojskowego DĘBLIN (EPDE):

NDB RWY 12 (CAT A/B/C/D/E),
TACAN RWY 12 (CAT A/B/C/D/E),
TACAN RWY 30 (CAT A/B/C/D/E),

 • publikacja map lotniska oraz map przeszkód lotniskowych - ICAO dla lotnisk wojskowych:

INOWROCŁAW (EPIW),
ŁĘCZYCA (EPLY),
POWIDZ (EPPW),

 • aktualizacja map instrumentalnego podejścia do lądowania - ICAO dla lotniska wojskowego MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM),

 • publikacja mapy instrumentalnego podejścia do lądowania - ICAO dla lotniska wojskowego MIŃSK MAZOWIECKI (EPMM):

ILS/TACAN RWY 27 (CAT A/B/C/D/E),

 • publikacja mapy instrumentalnego podejścia do lądowania - ICAO dla lotniska wojskowego RADOM (EPRA):

NDB RWY 25 (CAT A/B/C/D/E).SUP 57/09 (AD 2 EPWA)
Obowiązuje od 17 DEC 2009
Obowiązuje do 03 JUN 2010 EST

Zawartość: PLAN AWARYJNY DLA IMPLEMENTACJI PROGRAMU "WDROŻENIE P-RNAV I CDA W TMA WARSZAWA" - AWARYJNE KONWENCJONALNE SID I STAR

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus