Przejdź do treści
Źródło artykułu

Zapraszamy na XVI Forum Bezpiecznego Latania - czwartek 22.06, godzina 18:00

Drodzy piloci, zawodowcy, uczniowie piloci, wahający się, pasjonaci, jednym słowem wszyscy, którzy poszukują sprawdzonej wiedzy. Z ogromną radością, zapraszamy Was wszystkich do udziału w XVI Forum Bezpiecznego Latania. W pocovidowej edycji, będziemy mówić o rzeczach nieoczywistych, ale krytycznie ważnych. Porozmawiamy jak mądrze zaplanować lotniczą karierę i co, kiedy i jak legalnie wpisywać w książkę pilota. Nasi wybitni prowadzący podpowiedzą co zrobić, aby szkolenie było efektywne i czy zawsze chodzi tylko o latanie? Broker ubezpieczeniowy opowie o wybranych konsekwencjach lotniczych błędów (uwaga wyłącznie dla 18+). Dowiecie się (może po raz pierwszy) jak Wy piloci wyglądacie z perspektywy zarządzającego lądowiskiem, a zapewniamy, że On widzi dużo więcej niż Wam się wydaje. Będzie też, o nowych możliwościach radarów pogodowych. Będzie mowa o tym jak nie nabić sobie nieświadomie guza w przestrzeniach wojskowych. Będzie też z nami HEMS który opowie o pracy pilota i że czasami lepiej odpuścić wcześniej, niż zbyt późno. Jednym słowem Forum, w konwencji ALL INCLUSIVE.

W czwartek 22 czerwca o godzinie 18:00 spotkamy się jak przy poprzednich edycjach na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W tym miejscu chcielibyśmy złożyć ogromne podziękowania dla Pani Anny Konert Dziekan Wydziału Prawa i Administracji tejże Uczelni, za udostępnienie auli. Zakończenie Forum planujemy około godziny 22:00.

Formuła
Dojrzawszy w końcu po latach do faktu, że imprezy lotnicze nie powinny dziać się tylko w stolicy, całe Forum będzie transmitowane w Internecie. Dla wszystkich i za darmo. Oczywiście bezpłatnie. Ale! Postanowiliśmy dodatkowo, że udział w fizycznym Forum, zakończymy zawodami na celność lądowania. W zawodach będą mogli wziąć udział wszyscy pełnoletni, niezależnie od posiadanych uprawnień (piloci szybowcowi będą mieli fory), posiadanego nalotu, zdanego lub nie angielskiego. Badania I ani II klasy też nie będą wymagane. Jednym słowem wszyscy którzy będą mogli przyjechać na fizyczne spotkanie i wykupią bilet wstępu w cenie 30zł brutto, będą mogli wziąć udział w zawodach na celność lądowania. Nagrodą główną dla zwycięzcy, będą nowiusieńkie słuchawki BOSE A30

Spotkanie będzie się składało z dziewięciu, 20 minutowych sesji, z jedną przerwą. Dlatego, kanapki lub batona, a najlepiej jabłko lub gruszkę przynieś z domu. Od nas dostaniesz butelkę wody. 

Zawody na celność lądowania odbędą się na koniec Forum. Każdy po zakupie biletu wstępu uprawniającego do udziału w fizycznym Forum i zawodach na celność lądowania, otrzyma przy wejściu kartkę A4 z ręcznym podpisem i pieczątką, z której zrobi bezzałogowy statek powietrzny rozumiany jako urządzenie zdolne do unoszenia się (lotu) w atmosferze na skutek statycznego lub aerodynamicznego oddziaływania powietrza. W trakcie zawodów należy zbudować Aerodyne bez napędu będącą stałopłatem, czyli jednostką cięższą od powietrza, której ciężar jest równoważony siłą nośną.

Bilety na Forum i Zawody, można kupować w naszym sklepie internetowym do 21 czerwca włącznie. Materiał do budowy Aerodyny, otrzymasz przy wejściu na Forum, dlatego bardzo prosimy, przyjdź kilka minut wcześniej, bo zaczynamy punktualnie o 18:05 – tak aby wszyscy goście, szczególnie internetowi nie musieli zbyt długo czekać.  

Jakie są szanse na wygranie zawodów i wyjście ze słuchawkami BOSE A30? Hmmm, całkiem duże. Pamiętaj, że im mniej osób kupi bilet uprawniający do zawodów, tym masz większą szansę na wygraną ;-) Więc wiesz co masz robić ;-) Limit miejsc ograniczony. Jedna osoba może kupić jeden bilet.

Przykład lotu i celnego lądowania. Wystarczy tyle i aż tyle ;-)

Jeśli nie możesz lub nie chcesz brać udziału w fizycznym spotkaniu, zapraszamy do internetu (wymagana rejestracja)

Każda prezentacja będzie trwała ni mniej, ni więcej tylko równo 20 minut. To 20 minut może zmienić Twoje życie, a na pewno karierę. Więc nie zastanawiaj się, rejestruj! Trzymamy kciuki za Twoją wygraną! Co kilka dni będziemy odsłaniać na portalu i facebooku, szczegóły agendy. Do zobaczenia w czwartek 22 czerwca o godzinie 18:00 albo kilka minut wcześniej!

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem Zawodów, przed zakupem Biletu wstępu uprawniającego do udziału w zawodach. Oczywiście, przepraszamy za długość regulaminu, ale przejrzystość procesu wyłonienia zwycięzcy jest dla nas bardzo ważna. I nie jest to polityczny slogan.


Bilet wstępu w cenie 30 zł brutto uprawniający do udziału w fizycznym Forum i zawodach na celność lądowania do nabycia w sklepie dlapilota.pl


Regulamin konkursu pt.
Zawody na celność lądowania

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem konkursu pt. „Zawody na celność lądowania” zwanego dalej "Konkurs".
2. Organizatorem Konkursu jest 
Dlapilota.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Księżycowa 3/19, 01-934 Warszawa
KRS - 0000104174
REGON - 015153278
NIP - 9512156017
Kapitał zakładowy - 100 000 zł
zwana dalej „Organizatorem”.
3. Informacja o konkursie będzie opublikowana w serwisie https://dlapilota.pl należącym do Organizatora

§2 Uczestnictwo w  Konkursie 

1.    Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
a)    posiadająca wykupiony bilet wstępu na Forum Bezpiecznego Latania które odbędzie się w dniu 22.06 w godzinach 18:00 – 22:00 w auli Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ulicy Świeradowskiej 43.
b)    biorąca czynny (fizyczny) udział w ww Forum Bezpiecznego Latania

2.    Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Wyłączeniu podlegają również wszyscy oficjalni prelegenci anonsowani przez Organizatora w ogłoszeniach dotyczących Forum Bezpiecznego Latania, którzy wzięli w nim udział w dniu 22.06.2023.
3.    Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.    Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2.    Warunkiem udziału w konkursie jest:
c)    spełnienie warunków Uczestnika, określonych §2 Uczestnictwo w Konkursie
d)    zapoznanie się z regulaminem Konkursu i akceptacja jego warunków,
e)    wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie,
f)    wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu
3.    Zgoda na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie może być wyrażona w szczególności poprzez czynny udział Uczestnika w Konkursie i wykonanie zadania konkursowego, potwierdzając tym samym akceptację jego warunków i chęć uczestnictwa.
4.    Konkurs odbędzie się w dniu 22.06.2023 w  auli Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy ulicy Świeradowskiej 43 po zakończeniu Forum Bezpiecznego latania około godz. 21:45 i potrwa do momentu wyłonienia zwycięzcy. Początek rozpoczęcia konkursu ogłosi w imieniu Organizatora prowadzący Forum.
5.    Zadania konkursowe wykonane przed terminiem rozpoczęcia Konkursu nie będą brane pod uwagę. Ponadto nie są dozwolone tzw. próby wykonania wykonania zadania konkursowego wykonanym przez Uczestnika dziełem w postaci statku powietrznego wykonanego z papieru w auli zarówno przed, podczas trwania Forum, jak również podczas przerw. Rzuty są dozwolone tylko i wyłącznie po ogłoszeniu rozpoczęcia Konkursu. Każdy rzut będzie traktowany jako rzut konkursowy i będzie podlegał jego zasadom.
6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie i następcze spowodowane lotem papierowego statku powietrznego.
7.    Opis zadania konkursowego 
a)    każdy z Uczestników Forum Bezpiecznego Latania otrzyma wykupiony wcześniej, indywidualnie oznaczony imieniem i nazwiskiem bilet wstępu na Forum w formie karki A4
b)    Wykupienie biletu będzie możliwe tylko i wyłącznie drogą internetową za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora istniejącego pod adresem https://sklep.dlapilota.pl do 21 czerwca 2023 (włącznie).
c)    bilet wraz z dowodem zakupu będzie wręczany Uczestnikom przed wejściem na Forum
d)    Uczestnik będzie musiał pokwitować odbiór biletu własnoręcznym podpisem
e)    w momencie rozpoczęcia konkursu każdy Uczestnik będzie musiał wykonać dzieło polegające na zrobieniu statku powietrznego z otrzymanego wcześniej biletu - karki formatu A4. Dozwolona jest każda technika robienia statku powietrznego znana Uczestnikowi pod warunkiem, że będzie on wykonany tylko i wyłącznie z kartki będącej biletem wstępu na Forum. Ponadto musi on spełniać warunek unoszenia się (lotu) w atmosferze na skutek statycznego lub aerodynamicznego oddziaływania powietrza. Wykonany przez Uczestnika statek powietrzny nie może posiadać napędu, musi być stałopłatem, czyli jednostką cięższą od powietrza, której ciężar jest równoważony siłą nośną. Z Konkursu wykluczane będą wszelkie formy nie spełniające tych warunków i podlegające wyłącznie sile grawitacji, w szczególności kulki papierowe lub inne formy nieposiadające cech statku powietrznego.
f)    zadaniem konkursowym będzie rzut wykonanym przez siebie statkiem powietrznym z wyznaczonej przez Organizatora odległości w taki sposób, aby wylądował on i pozostał na każdej poziomej, górnej płaszczyźnie stołu prelegenckiego wskazanego przez Organizatora, zwanego dalej Celem.
g)    Uczestnicy rzucać będą jednocześnie w grupach po 10 osób
h)    na oddanie rzutu każdy uczestnik będzie miał 5 sekund od komendy start wydanej przez przedstawiciela Organizatora. Rzuty wykonane przed komendą oraz po upływie 5 sekund od niej nie będą uznawane w Konkursie.
i)    do kolejnej rundy przejdą tylko i wyłącznie Uczestnicy, których statki powietrzne po oddanej próbie (rzucie) osiągną Cel. Uczestnicy, których statki powietrzne osiągnęły Cel, lecz zostały strącone przez inne, nie przechodzą do kolejnej rundy.
j)    po próbie każdej z grup statki powietrzne, które osiągnęły Cel zostaną zwrócone ich właścicielom, którzy tym samym przechodzą do kolejnej rundy. Pozostałe zostaną zebrane i zabezpieczone przez przedstawiciela Organizatora.
k)    po oddaniu swoich prób przez wszystkich Uczestników, ogłoszona zostanie lista tych którzy przeszli do kolejnej rundy
l)    w zależności od ilości Uczestników zakwalifikowanych do kolejnej rundy zostaną oni podzieleni na kolejne grupy, nie większe niż 10 osób
m)    w przypadku niemożności podzielenia Uczestników na liczebnie równe grupy Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia grup jak najbardziej zbliżonych liczebnie
n)    Uczestnicy mogą dobierać się w grupy dowolnie z zachowaniem podanej przez Organizatora liczebności grupy
o)    każda grupa będzie rzucać analogicznie jak w pierwszej rundzie z zachowaniem tych samych zasad selekcji przechodzących do rundy kolejnej
p)    w momencie, w którym do kolejnej rundy zakwalifikuje się 10-cioro lub mniej Uczestników zostanie ogłoszona runda finałowa
q)    w rundzie finałowej wszyscy Uczestnicy rzucają równocześnie z zachowaniem zasad opisanych w podpunkcie h) opisu zadania konkursowego
r)    każdy Uczestnik rundy finałowej, którego statek powietrzny nie osiągnie Celu odpada z Konkursu
s)    w przypadku gdy żaden nie osiągnie Celu wszyscy uczestnicy rundy finałowej mają prawo do startu w kolejnej próbie
t)    w przypadku niewyłonienia zwycięscy Konkursu w pięciu kolejnych próbach rundy finałowej, pozostali w niej Uczestnicy kolejnych pięć prób oddają z odległości krótszej o jeden rząd siedzeń i wskazanej przez Organizatora
u)    Konkurs zostaje rozstrzygnięty, gdy po kolejnej oddanej próbie w rundzie finałowej Cel osiągnie i pozostanie na nim tylko jeden statek powietrzny i tym samym zostaje wyłoniony zwycięzca Konkursu.
8.    Uczestnik może brać udział w Konkursie tylko i wyłącznie jednokrotnie, wykorzystując do zrobienia statku powietrznego jeden bilet wstępu, bez względu na ilość zakupionych przez siebie biletów, z zachowaniem zasad zawartych w Opisie zadania konkursowego 
9.    Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie decyduje działanie Uczestnika, polegające na wykonaniu dzieła w postaci jak najlepszego modelu papierowego statku powietrznego z powierzonej kartki formatu A4 będącej jednocześnie biletem wstępu na forum, o jak najlepszych właściwościach aerodynamicznych zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz umiejętnościami jak również umiejętność rzutu tymże statkiem powietrznym.
10.     Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania tekstów oraz fotografii o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich albo przepisy prawa, ofert handlowych, treści pornograficznych, godzące w uczucia religijne lub naruszające dobra osobiste innych osób.
11.     W przypadku naruszenia ww. warunków Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
12.    Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Konkursu określonych w Regulaminie.

§4 Nagroda

1.    Organizator powoła dwuosobową komisję konkursową, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przeprowadzania Konkursu i wyłonienia zwycięzcy.
2.    Zwycięzca Konkursu zostanie jednoznacznie wyłoniony po jego zakończeniu zgodnie z zasadami opisanymi w §3, pkt 7 niniejszego Regulaminu.
3.    Nagrodą w Konkursie są słuchawki BOSE A30, w wersji z wtykami twin plug (GA standard) o wartości 6 879,00 zł brutto. Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody główne stanowiącą kwotę 764 zł. Od łącznej wartości Nagród Organizator potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości tj. 764 zł na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami) i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego. Łączna wartość nagród wynosi 7643 zł
4.    Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy w miejscu przeprowadzenia konkursu zaraz po jego zakończeniu 
5.    Wyniki konkursu (imię i nazwisko) zwycięzcy zostaną opublikowane na stronie  internetowej Organizatora w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
6.    Istnieje możliwość wysyłki nagrody na wskazany przez Uczestnika adres. W takim przypadku jest on zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu do wysyłki, numeru telefonu lub adresu e-mail.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały przekazane, a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu nagrody.
8.    Nagroda nie podlegaja wymianie ekwiwalent pieniężny lub zamianie na inne produkty.
9.    Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
10.    Nagrody wysyłane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty kurierskiej lub paczkomatów InPost. 
11.    Nagrody wysyłane są na koszt Organizatora.
12.    Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu

§5 Reklamacje

1.    Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczących Konkursu w terminie 5 dni od zakończenia Konkursu.
2.    Reklamacje w formie pisemnej należy przesłać  na adres email Organizatora.
3.    O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wysłania emaila.
4.    Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz powód reklamacji.
5.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora. 
6.    Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
7.    Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§6 Dane osobowe. RODO.

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2.    Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
3.    Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie jego dobrowolnej zgody wyrażonej w celu udziału w Konkursie.
4.    Organizator w celu udziału w Konkursie przetwarza takie dane Uczestnika, jak jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, a  w przypadku zwycięzcy konkursu również jego numeru PESEL.
5.    Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec ich przekazywania innemu administratorowi danych.
6.    Uczestnik ma prawo do przenoszenia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny, a także do bycia zapomnianym (usunięcia danych), o ile przepisy innych ustaw nie zobowiązują Organizatora do ich archiwizacji przez wskazany okres.
7.    Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
8.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udziału w Konkursie.
9.     Uczestnik w każdej chwili może zmienić swoją decyzję i cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Taka decyzja oznaczać będzie chęć rezygnacji z udziału w Konkursie. Uczestnik może odwołać zgodę w dowolnym czasie poprzez poinformowanie Organizatora.
10.     Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu rozliczenia i udokumentowania Konkursu, ale nie dłużej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
11.     Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników innemu podmiotowi na podstawie umowy, zawartej na podstawie art. 28 RODO, w szczególności dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym dla Organizatora usługi w zakresie obsługi i rozliczenia Konkursu, a także utrzymania serwisu informatycznego, w którym są przetwarzane.
12.     Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.
13.     W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem.

§7 Postanowienia końcowe

1.    Regulamin dostępny jest na stronach Organizatora: https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/zapraszamy-na-xvi-forum-bezpiecznego-latania-czwartek-2206-godzina-1800 i https://sklep.dlapilota.pl/forum-bezpiecznego-latania/1764-bilet-wstepu-na-forum-bezpiecznego-latania-2023-i-zawody-na-celnosc-ladowania.html 
2.    Konkurs nie jest loterią w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony