Wytyczne Prezesa ULC dot. dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Sposób prowadzenia oraz wzory dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego.

W dniu 17 lutego 2017 roku zostały podpisane Wytyczne nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie prowadzenia dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego.

Prezes Urzędu zaleca, aby użytkownik prowadził dokumenty w sposób i zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach do wytycznych. W przypadku statku powietrznego, dla którego założono książki w sposób inny niż określony w załącznikach do wytycznych, użytkownik może je prowadzić, o ile książki te spełniają wymagania przepisów dotyczące dokumentacji ciągłej zdatności do lotu określone w pkt. M.A.305 Part-M oraz pkt 8.2.6 PL-6.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia.

Dokument wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce Ciągła zdatność do lotu (Wytyczne oraz komunikaty Prezesa ULC). ULC zaprasza do zapoznania się z dokumentami.

Wytyczne nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie prowadzenia dokumentacji ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus