Strefy TRA na potrzeby zabezpieczenia skoków spadochronowych w rejonie FIR EPWW

Spadochroniarz

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadziła strefy TRA na potrzeby zabezpieczenia skoków spadochronowych w rejonie FIR EPWW. Zmiana weszła w życie 31 marca 2016 r. wraz z cyklem Airac.
 
Zakres zmian

W związku z wzmożoną aktywnością ćwiczeń wojskowych, dynamicznym rozwojem branży oraz powstawaniem nowych ośrodków szkolenia lotniczego/spadochronowego, a co za tym idzie zwiększeniem liczby zamówień na przestrzeń powietrzną zidentyfikowano potrzebę opublikowania przestrzeni powietrznej typu TRA mającej na celu zabezpieczenie przedmiotowej działalności. Po analizie ilości/powtarzalności wpływających wniosków oraz charakterystyki wykonywanych operacji lotniczych, jak i współpracy z podmiotami szkolącymi opublikowanie TRA było konieczne w lokalizacjach:

  • m.Suwałki (TRA 27),
  • m.Kikity (TRA 28),
  • m.Grądy (TRA64),
  • m.Biała Podlaska (TRA 30),
  • m.Nowe Miasto (TRA 31),
  • m.Bagicz (TRA 32),
  • m.Kazimierz Biskupi (TRA 39),
  • m.Krępa/k.Słupska (TRA 34/AREA),
  • Zamość (TRA29).

Wprowadzenie TRA 27 (SUWAŁKI) na potrzeby zabezpieczenia działań prowadzonych w ramach szkoleń spadochronowych przez Suwalską Szkołę Lotniczą na lotnisku Suwałki (EPSU).

Strefa TRA 27 została wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej do FL95 (FIS OLSZTYN), powyżej w sektorze ACC S do FL145. Granice poziome są tożsame z granicami ATZ - tworzy ją okrąg o promieniu 10 km i środkiem w punkcie 54°01'30''N 022°50'30''E.


                                      Granice strefy TRA 27

Strefa TRA 27 może być aktywowana do wysokości FL145 jedynie w przypadku wykonywania skoków spadochronowych. W pozostałym czasie maksymalna wysokości aktywacji wynosić będzie 5500ft AMSL. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany wiąże się ze zmianą w dostępności opublikowanych dróg lotniczych. Wprowadzona została warunkowość CDR1 H24 w drogach: L32 na odcinku GOLAD-SUW w zakresie poziomów lotu FL095-FL145, L32 na odcinku SUW-SOTET w zakresie poziomów lotu FL125-FL145, L29 na odcinku VABER-OLKIN w zakresie poziomów lotu FL125-FL145, M857 na odcinku BOKSU-UNPEG w zakresie poziomów lotu FL095-FL145, M997 na odcinku SUW-EVODO w zakresie poziomów lotu FL125-FL145.


Wprowadzenie strefy TRA 28 (KIKITY) na potrzeby zabezpieczenia działań prowadzonych w ramach szkoleń spadochronowych przez zarządzającego lądowiskiem KIKITY (EPKI).

Strefa TRA 28 została wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej do FL95 (FIS OLSZTYN), powyżej w sektorze ACC S  do FL145. Tworzy ją okrąg o promieniu 6 km i środkiem w punkcie (WGS-84) 53º58´05´´N  020º50´44´´E.


                                        Granice strefy TRA 28

Strefa TRA 28 może być aktywowana do wysokości FL145 jedynie w przypadku wykonywania skoków spadochronowych. W pozostałym czasie maksymalna wysokości aktywacji wynosić będzie FL095.

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany wiąże się również ze zmianą w dostępności opublikowanych dróg lotniczych. Wprowadzona została warunkowość CDR1 H24 w drogach: N858 na odcinku BOKSU-TUROL w zakresie poziomów lotu FL095-FL145.


Zmiana granic poziomych i pionowej istniejącej TRA 64 (GRĄDY) na potrzeby zabezpieczenia działań prowadzonych w ramach szkoleń lotniczych/spadochronowych na lądowisku GRĄDY (EPGY).

Strefa TRA 64 opublikowana była w AIP Polska jako okrąg o promieniu 5km i środkiem w punkcie (WGS-84) 52º50´13´´N  021º46´39´´E. Była wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej do 5500f AMSL (FIS OLSZTYN) równocześnie znajdując się w granicach strefy TSA02 D.

Wprowadzona korekta polegała na zwiększeniu promienia strefy do 6 km bez zmiany jej środka oraz na podniesieniu górnej granicy do FL145 (sektor ACC E).


                                    Zmienione granice TRA 64

W przypadku zgłoszenia jednoczesnej aktywności strefy TRA 64 i TSA02 D stosowana jest zasada, że ASM3 informuje użytkownika wojskowego o aktywności strefy TRA 64, a użytkownik wojskowy strefy TSA jest zobowiązany do utrzymania dystansu poziomego 3.5 NM lub 500ft od granic strefy TRA lub z dala od granic w zależności rodzaju lotów (IFR/VFR) - zgodnie z zapisem w AIP Polska ENR 2.2.2 pkt. 7.7.

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany nie wiąże się ze zmianą w dostępności opublikowanych dróg lotniczych.


Wprowadzenie TRA 30 (BIAŁA PODLASKA) na potrzeby zabezpieczenia działań prowadzonych w ramach szkoleń lotniczych i skoków spadochronowych na lądowisku Biała Podlaska.

Strefa TRA 30 została wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej do FL95 (FIS WARSZAWA/FIS OLSZTYN), powyżej w sektorze ACC R do FL145. Tworzy ją wielokąt określony współrzędnymi (WGS-84):

1)    52°03'25"N 023°07'00"E
2)    52°00'57"N 023°15'10"E
3)    51°57'26"N 023°12'27"E
4)    51°59'54"N 023°04'09"E
1)    52°03'25"N 023°07'00"E


                                     Zmienione granice TRA 30

Ww. strefa nie jest kolizyjna ze strefą TSA04 C oraz strefą identyfikacji obrony powietrznej ADIZ. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany nie wiąże się ze zmianą w dostępności opublikowanych dróg lotniczych.


Wprowadzenie strefy TRA 31 (NOWE MIASTO) na potrzeby zabezpieczenia działań prowadzonych w ramach szkoleń spadochronowych na lądowisku Nowe Miasto.

Strefa TRA 31 została wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej do 6500 ft AMSL (FIS Warszawa). Tworzy ją okrąg o promieniu 8 km i środkiem w punkcie (WGS-84) 51º37´37´´N  020º32´05´´E.


                                               Granice strefy TRA 31

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany nie wiąże się ze zmianą w dostępności opublikowanych dróg lotniczych.


Wprowadzenie strefy TRA 32 (BAGICZ) na potrzeby zabezpieczenia działań prowadzonych w ramach szkoleń lotniczych/spadochronowych na lotnisku (EPKG).

Strefa TRA 32 została wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej do FL095 AMSL (FIS Gdańsk), powyżej w sektorze ACC B  do FL145 równocześnie znajdując się w granicach strefy TSA12 A, B. Tworzy ją okrąg o promieniu 6 km i środkiem w punkcie (WGS-84) 54º12´00´´N  015º41´00´´E.


                                                        Granice strefy TRA 32

W przypadku zgłoszenia jednoczesnej aktywności strefy TRA 32 i TSA12 A, B stosowana jest zasada, że ASM3 informuje użytkownika wojskowego o aktywności strefy TRA 32, a użytkownik wojskowy strefy TSA jest zobowiązany do utrzymania dystansu poziomego 3.5 NM lub 500ft od granic strefy TRA lub z dala od granic w zależności rodzaju lotów (IFR/VFR) - zgodnie z zapisem w AIP Polska ENR 2.2.2 pkt. 7.7.

Strefa TRA 32 może być aktywowana do wysokości FL145 jedynie w przypadku wykonywania skoków spadochronowych. W pozostałym czasie maksymalna wysokości aktywacji wynosić będzie 6500ft AMSL.

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany nie wiąże się ze zmianą w dostępności opublikowanych dróg lotniczych.


Wprowadzenie TRA 39 (Kazimierz Biskupi) na potrzeby zabezpieczenia działań prowadzonych w ramach organizacji skoków spadochronowych przez Sky Camp Sp. z o.o. w uzgodnieniu z zarządzającym lotniskiem.

Strefa TRA 39 została wydzielona w sektorze ACC C w przedziale wysokości FL095 - FL145. Tworzy ją okrąg o promieniu 6 km i środkiem w punkcie (WGS-84) 52º19´09,4´´N  018º10´01´´E.


                                                     Granice strefy TRA 39

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany wiąże się również ze zmianą w dostępności opublikowanych dróg lotniczych. Wprowadzona została warunkowość CDR1 H24 w drodze P150 na odcinku OBOKU-PEVUM w zakresie poziomów lotu FL095-FL145.


Wprowadzenie strefy TRA 34, rejonu typu AREA na potrzeby zabezpieczenia działań prowadzonych w ramach szkoleń lotniczych/spadochronowych na lotnisku (EPSK).

Strefa TRA 34 została wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej od 5500 ft AMSL do FL095 (FIS Gdańsk) o gr. poziomych tożsamych z granicami ATZ Krępa/Słupska :

54°26'15''N   016°57'21''E
54°27'25''N   017°12'37''E
54°22'30''N   017°17'00''E
54°16'30''N   017°06'00''E
54°21'00''N   016°55'00''E
54°26'15''N   016°57'21''E

Powyżej TRA 34 w UTMA Gdańsk na potrzeby zabezpieczenia działalności został opublikowany rejon typu AREA do FL145 (AIP POLSKA ENR 5.5). Jego granice poziome są identyczne jak TRA 34.

Opublikowanie rejonu nie wpływa negatywnie na zabezpieczenie działalności prowadzonej do/z lotniska EPSR pozostając równocześnie przestrzenią dopasowaną do planowych ograniczeń w przestrzeni powietrznej na potrzeby tarczy antyrakietowej której lokalizacja na dzień dzisiejszy została zaplanowana w Rędzikowie.


                                                 Granice strefy TRA34

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany nie wiąże się ze zmianą w dostępności opublikowanych dróg lotniczych.


Wprowadzenie TRA 29 (ZAMOŚĆ) nad strefą ATZ EPZA na potrzeby zabezpieczenia lotów/skoków spadochronowych wykonywanych przez Aeroklub Ziemi Zamojskiej.

Strefa TRA 29 została wydzielona z przestrzeni niekontrolowanej w zakresie wysokości 5500 ft AMSL- FL95 (FIS OLSZTYN), powyżej w sektorze ACC S do FL155. Granice poziome są tożsame z granicami ATZ - tworzy ją okrąg o promieniu 10 km i środkiem w punkcie 50°39'45''N 023°09'08''E.


                                              Granice strefy TRA29

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany nie wiąże się ze zmianą w dostępności opublikowanych dróg lotniczych.

Szkoła Lotnicza, Zarządzający Lotniskiem Bagicz, Targor Truck Sp. z o.o., Zarządzający lotniskiem Kikity,- zał. nr 1.


Uzasadnienie zmian, określające zarówno korzyści, jak i ograniczenia , które zmiana implikuje

W ww. przypadkach wprowadzenie stref TRA ma na celu zabezpieczenie działań prowadzonych w ramach skoków spadochronowych tj. czasowe oddzielenie ruchu od ruchu GA oraz kontrolowanego które dotychczas powodowało dodatkowe obciążenie dla kontrolerów ruchu lotniczego zabezpieczających przedmiotowe operacje na zasadach bieżącej koordynacji. 


Szczegółowe dane proponowanych zmian

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus