Sesja egzaminacyjna w lipcu – ULC i PWSZ Chełm (aktualizacja)

ULC - sesja egzaminacyjna - ważne

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że zgodnie z decyzją Kierownictwa, w sesji lipcowej, która odbędzie się w dniach 6-16 lipca br. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz w dniach 13-14 lipca br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, do egzaminów przystępować będą mogli również kandydaci bez rezerwacji. Sesja zaplanowna jest w godzinach 9:00-15:00.

Kandydaci bez rezerwacji będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc na sali egzaminacyjnej.

Kandydaci posiadający rezerwację oraz osoby, dla których sesja lipcowa jest ostatnią, w której mogą wziąć udział, proszeni są o zgłaszanie się do rejestracji w miarę możliwości, do godziny 12:30.

Osoby bez rezerwacji przyjeżdżają na własną odpowiedzialność. Należy liczyć się z tym, że w przypadku braku wolnych miejsc na sali w dnaym dniu, przystąpienie do egzaminu będzie niemożliwe.

Kandydaci po przybyciu do ULC/PWSZ w Chełmie są zobowiązani do ustawienia się w kolejce na zewnątrz budynku i zachowania bezpiecznego odstępu od innych osób. Na terenie Urzędu/PWSZ w Chełmie kandydaci są zobowiązani do noszenia maseczek zakrywających nos i usta (również na sali egzaminacyjnej).

Dodatkowo Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że podczas rejestracji na egzamin, możliwe jest aktywowanie przedmiotów, których czas trwania nie przekracza czasu pozostałego do końca sesji w danym dniu.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus