Projekt założeń do projektu ustawy EU ETS

ULC

Ministerstwo Środowiska przekazało do konsultacji społecznych projekt założeń do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

W związku z powyższym, Urząd Lotnictwa Cywilnego zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o zapoznanie się z ww. projektem oraz przesyłanie ewentualnych uwag na adres: lbe@ulc.gov.pl do 21 marca br.

Przekazane przez Państwa opinie będą stanowiły dla Urzędu podstawę do dalszych prac nad dokumentem.

Projekt założeń znajduje się także na stronach Ministerstwa Środowiska

Projekt założeń do projektu ustawy EU ETS

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus