Port Lotniczy Katowice przypomina – Lataj bezpiecznie dronem

Port Lotniczy Katowice przypomina – Lataj bezpiecznie dronem

Mając na uwadze bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej wokół lotnisk, Port Lotniczy Katowice przypomniał operatorom dronów aktualne przepisy dotyczące bezpiecznego użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, zwanych potocznie dronami.

Ze względów bezpieczeństwa loty dronami muszą odbywać się poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR).

Dopuszcza się loty bezzałogowych statków powietrznych o MTOM nie większej niż 25 kg używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku operatora (VLOS) w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) po uprzednim zgłoszeniu i uzyskaniu zgody od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Zgłoszenia należy dokonać na minimum 3 dni robocze przed planowanym lotem celem określenia możliwości i warunków wykonania lotów. Pobierz formularz zgłoszeniowy

Po uzyskaniu zgody od ASM1, przed lotem należy skontaktować się z wieżą: EPKT TWR +48323927861; +48322845540

Nie ma obowiązku zgłaszania lotów w przypadku wykonywania lotów:

Powyżej 1 km od granicy lotniska (ogrodzenia lotniska) bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie startowej do 0,6 kg i do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody, w tym drzew lub obiektów budowlanych, znajdujących się w promieniu do 100 m od operatora.

Powyżej 6 km od granicy lotniska (ogrodzenia lotniska) bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie startowej do 25 kg i do wysokości nie większej niż 100 m nad poziomem terenu.

Sankcje karne za nieprzestrzeganie powyższych ograniczeń określone są w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Naruszenia przepisów ustawy zagrożone są karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 5.

Aktualne informacje dostępne są na stronie droneradar.eu oraz na stronie PAŻP w zakładce koordynacja.


Mapa przestrzeni powietrznej z zaznaczonymi strefami CTR 1 KM, CTR 6 KM oraz cały CTR EPKT (źródło DronRadar)

Źródło: Port Lotniczy Katowice
comments powered by Disqus