PLL LOT S.A. partnerem specjalności Airline Management

PLL LOT S.A. partnerem specjalności Airline Management (fot. lazarski.pl)

Kilka dni temu poinformowaliśmy, że Uczelnia Łazarskiego otworzyła nową specjalność związaną z branżą lotniczą – Airline Management. Teraz mamy kolejną wiadomość.

Została podpisana umowa pomiędzy Polskimi Liniami Lotniczymi LOT S.A. a Uczelnią Łazarskiego, dotycząca partnerstwa na rzecz realizacji specjalności Zarządzanie Linią Lotniczą (Airline Managment) na kierunku Zarządzanie drugiego stopnia.

Ze strony Uczelni Łazarskiego umowę podpisała dr hab. Anna Konert prof. UŁa – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Dyrektor Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego.

Współpraca z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT ma na celu:
•  wymianę doświadczeń w zakresie prowadzanej przez Strony działalności;
•  rozwój kreatywności i potencjału innowacyjnego;
•  prowadzenie wspólnie praktyk dla studentów specjalności objętej patronatem;
•  inicjowanie i podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju nauki;
•  rozwijanie bezpośrednich relacji między nauką, badaniami naukowymi i dydaktyką i praktyką;
•  podnoszenie na wyższy poziom jakości kształcenia studentów na studiach na specjalności objętej patronatem;
•  transfer wiedzy i technologii do gospodarki;
•  podejmowanie inicjatyw o charakterze naukowo-badawczym (konferencje, seminaria i sympozja naukowe) oraz dydaktycznych na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów specjalności objętej patronatem;
•  udostępnianie na zasadzie wzajemności zbiorów bibliotecznych i zaplecza naukowo-dydaktycznego z zastrzeżeniem obowiązywania ewentualnej tajemnicy handlowej;
•  promowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania linią lotniczą oraz osób z niekwestionowanym dorobkiem i doświadczeniem w zakresie objętym nauczaniem;
•  konsultację przedmiotów specjalnościowych;
•  umożliwienie odbycia przez studentów specjalności Zarządzanie linią lotniczą praktyk na warunkach i w zakresie uzgadnianym pomiędzy Stronami w drodze odrębnych uzgodnień;
•  promocję najzdolniejszych studentów poprzez umożliwienie im wzięcia udziału w rekrutacji, prowadzonej przez LOT na stanowiska  menadżerskie.


Przeczytaj również:
Uczelnia Łazarskiego otwiera nową specjalność związaną z branżą lotniczą

Źródło: Uczelnia Łazarskiego
comments powered by Disqus