Uczelnia Łazarskiego otwiera nową specjalność związaną z branżą lotniczą

Samolot na niebie - smugi kondensacyjne (fot. travelandleisure.com)

Uczelnia Łazarskiego nieustannie poszukuje sposobów i narzędzi, które pozwolą zoptymalizować działania podejmowane przez podmioty świadczące usługi lotnicze.

Konieczność kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji osób już uczestniczących w procesie zarządzania lub nadzorowania podmiotów lotniczych w obliczu nowych wyzwań stojących przed branżą jest dziś warunkiem sine qua non powodzenia procesu reformy lotnictwa.

Dlatego też Uczelnia Łazarskiego otwiera nową specjalność związaną z branżą lotniczą – Airline Management.

Wiemy, że już sama nazwa brzmi dobrze, ale to dopiero początek – zapowiadają władze Uczelni.

Program Airline Management został stworzony, aby dostosować się do wymagań i wyzwań zmieniającej się branży. Kierunek skierowany jest do osób przygotowujących się do zarządzania linią lotniczą, w tym do nowych menedżerów w branży lotniczej, specjalistów z branży lotniczej, którzy wchodzą na stanowiska kierownicze, ale także do obecnych menedżerów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i odzwierciedlić swoje doświadczenie zawodowe.

Podczas dwuletnich studniów II stopnia, gdzie językiem wykładowym będzie język angielski, studenci dowiedzą się między innymi o:
•  budowaniu i zarządzaniy relacjami z liniami lotniczymi;
•  zarządzaniu kryzysowym w lotnictwie;
•  zarządzaniu jakością w liniach lotniczych;
•  zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną;
•  zarządzanie finansami linii lotniczych;
•  zarządzanie zasobami ludzkimi z elementami prawa pracy w liniach lotniczych;
•  marketingu i public relations;
•  zarządzaniu sprzedażą lotniczą.

Więcej informacji na stronie www.lazarski.pl

Źródło: Uczelnia Łazarskiego
comments powered by Disqus