Przejdź do treści
Źródło artykułu

Oznaczenia lądowisk, eksploatacja statków powietrznych, kontrolerzy ruchu lotniczego - kolejne akty prawne Prezesa ULC

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego opublikowane zostały kolejne akty prawne dotyczące oznaczenia lądowisk, eksploatacji statków powietrznych, kontrolerów ruchu lotniczego, listy przewoźników lotniczych.

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 13, opublikowane zostało Obwieszczenie nr 7/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.
Pełny tekst Obwieszczenia nr 7/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 14, opublikowane zostało Ogłoszenie nr 2/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie nadania wskaźnika lokalizacji „EPSP*” dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku Sieraków – Lutomek.
Pełny tekst Ogłoszenia nr 2/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 15, opublikowane zostało Obwieszczenie nr 8/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6, części II – „Międzynarodowe lotnictwo ogólne – samoloty” (wyd. dziesiąte) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), obejmujący zmiany od 1 do 39, przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
Pełny tekst Obwieszczenia nr 8/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 16, opublikowane zostały Wytyczne nr 5/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340.
Pełny tekst Wytycznych nr 5/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 17, opublikowane zostało Obwieszczenie nr 9/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6, części II – „Międzynarodowe lotnictwo ogólne – samoloty” (wyd. jedenaste) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.1)), obejmujący zmiany od 1 do 40, przyjęte przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
Pełny tekst Obwieszczenia nr 9/2024 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony