Przejdź do treści
Ministerstwo Infrastruktury
Źródło artykułu

Otwarcie międzynarodowej konferencji AIRPORTS 2008

Stan realizacji projektów w dziedzinie lotnictwa cywilnego jest najbardziej zaawansowany ze wszystkich działów infrastruktury. Inwestycje lotnicze, przewidziane na Euro 2012 w Polsce, będą wykonane w terminie – poinformował Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz otwierając IV międzynarodową konferencję AIRPORTS 2008 w Warszawie.

W odbywającej się w dniach 17 – 18 września br. pod hasłem „Euro 2012 – inspiracją dla rozwoju portów lotniczych” konferencji uczestniczą goście reprezentujący władze lotnicze Ukrainy na czele z wiceprezesem State Aviation Administration Anatolijem Kolisnykiem. Przedstawiciele władz lotniczych Polski i Ukrainy są zgodni, że tendencja wzrostowa w ruchu lotniczym pomiędzy obu krajami będzie występowała także w przyszłości, z korzyścią dla gospodarki obydwu państw.

Referaty wygłoszą przedstawiciele Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz zarządów portów regionalnych. Uczestnikami są także eksperci z Polski i zagranicy, m.in. przedstawiciele austriackich i szwajcarskich instytucji lotniczych podzielą się doświadczeniami z organizacji Euro 2008.

Minister Tadeusz Jarmuziewicz w swoim wystąpieniu zaznaczył, że Mistrzostwa Euro 2012 są wprawdzie wielkim wydarzeniem sportowym, wymagającym od wszystkich zaangażowanych w jego realizację instytucji inwencji i umiejętności organizacyjnych na najwyższym poziomie, jednakże dla transportu lotniczego, w procesach realizacji planów rozwoju infrastruktury lotniczej w Polsce Euro 2012 to istotny impuls, wpływający na przyspieszenie realizacji wielu projektów inwestycyjnych.

Minister poinformował o prowadzeniu przez resort systemowych działań w celu rozwoju transportu lotniczego, w związku z dynamicznym wzrostem popytu na podróże lotnicze. Minister uznał także za bardzo dobre perspektywy wykorzystania środków UE w latach 2007 – 2013.

Przykłady, jak porty lotnicze przygotowują się do obsługi pasażerów, którzy przylecą do Polski na mistrzostwa, przedstawił w referacie Euro 2012 - wyzwania i perspektywy. Port Lotniczy Warszawa im. Fryderyka Chopina Michał Marzec, Dyrektor Naczelny PP ,,Porty Lotnicze”. Zarząd, aby dostosować port do wymagań UEFA, przygotował kilka scenariuszy strategii i podejmuje inwestycje związane z modernizacją terminali, nawierzchni lotniska, zwiększeniem przepustowości, zapewnieniem dogodnych połączeń portu lotniczego z miastem. Wyznaczone zostaną także porty zapasowe. Działania te odbywają się w ścisłej współpracy z ULC, PAŻP i PLL Lot.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony