Przejdź do treści
wypadek samolotu Tecnam na lotnisku EPZP
Źródło artykułu

Raport końcowy PKBWL: " Pilot nie zabezpieczył prędkości niezbędnej do wykonania lądowania awaryjnego..."

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała raport końcowy z wypadku samolotu Tecnam Astore (znaki rejestracyjne I-C326), do którego doszło 9 maja 2021 r. na lotnisku Przylep k. Zielonej góry (EPZP).


W raporcie 2021/1037 czytamy:

W dniu 9 maja 2021 r. pilot zamierzał wykonać lot trasowy (turystyczny) samolotem Tecnam Astore o znakach rozpoznawczych I-C326 z lotniska Przylep koło Zielonej Góry (EPZP) na lotnisko Żar (EPZR).

Około godz. 09:08 pilot zgłosił uruchomienie silnika pod hangarem a następnie przekołował do progu RWY 24. Przed progiem pilot przeprowadził próbę silnika i po uzyskaniu informacji od kierującego lotami o sytuacji ruchowej w rejonie lotniska, zajął RWY 24, a około godz. 09:15 rozpoczął start. Samolot oderwał się od ziemi po około 150 m rozbiegu i rozpoczął wznoszenie.

Z zapisu kamer znajdujących się w obrębie lotniska oraz zeznań świadków wynika, że w tej fazie lotu nie było zauważalnych problemów z przebiegiem startu. Po osiągnięciu wysokości około 30 - 40 m, w pobliżu połowy długości pasa, pilot zgłosił drogą radiową problem z pracą silnika, nie podając szczegółów, oraz zamiar lądowania z wiatrem. Następnie przerwał strome wznoszenie i po chwili zmienił kierunek lotu w prawo, a następnie rozpoczął zakręt w lewo z zamiarem dowrotu do RWY 06.

Pilot wykonywał zakręt w lewo na małej wysokości z rosnącym przechyleniem, co doprowadziło do przeciągnięcia samolotu i wejścia w korkociąg. Będąc w pierwszej fazie korkociągu samolot uderzył lewym skrzydłem i śmigłem w płytę lotniska. Następnie odbił się i przemieścił o kilka metrów w kierunku lotu i stanął w płomieniach. Samolot był w pełni zatankowany. Świadkowie zdarzenia podjęli akcję gaszenia pożaru z użyciem gaśnic będących na terenie lotniska. Akcję gaśniczą kontynuowano po przybyciu Państwowej Straży Pożarnej. W wyniku zderzenia pilot poniósł śmierć na miejscu.

wypadek samolotu Tecnam na lotnisku EPZP

Ustalenia komisji

1)    Statek powietrzny posiadał ważne Świadectwo zgodności z projektem.
2)     Obsługi okresowe silnika były wykonywane terminowo i przez wykwalifikowanych mechaników.
3)     Nie wykonano obsług okresowych na płatowcu i śmigle w 2020 r. i 2021 r.
4)     Samolot został zarejestrowany we Włoszech jako samolot ultralekki o dopuszczalnej masie do 472,5 kg, a faktycznie dopuszczalna masa tego samolotu (MTOM) wynosiła 600 kg.
5)     Samolot został wpisany do rejestru w ULC na pobyt stały w Polsce.
6)     Pilot posiadał licencję PPL(A) i uprawnienie SEP(L) ważne do 31.05.2021 r.
7)     Pilot posiadał ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie.
8)     Masa samolotu ATOM przed lotem w dniu zdarzenia była bliska MTOM, a środek ciężkości mieścił się w wyznaczonych granicach.
9)    Pilot nie zabezpieczył prędkości niezbędnej do wykonania lądowania awaryjnego po przerwaniu startu.
10)     Pilot wykonał podczas startu zabroniony IU w L zakręt o 180º na małej wysokości i z przechyleniem przekraczającym wartość dopuszczalną dla tego samolotu.
11)     Samolot został całkowicie zniszczony w wyniku zderzenia z ziemią i pożaru.
12)     W przeszłości na samolocie podczas tankowania wybuchł pożar, ale szczegóły uszkodzeń i ich ewentualne następstwa nie zostały udokumentowane.
13)     Lot był zaplanowany jako prywatny lot turystyczny.
14)     Pilot utrzymywał łączność radiową z kierującym lotami lotniska EPZP.
15)     Akcja ratownicza zainicjowana została przez kierującego lotami.
16)     Ekspertyza silnika nie wykazała uszkodzeń, które powstały przed wypadkiem i mogły mieć wpływ na jego działanie.
17)     Z analizy obliczonych parametrów lotu, w którym nastąpił wypadek oraz analizy porównawczej z dwoma poprzednimi lotami wynika, że we wszystkich trzech przypadkach odpowiadały one wartościom określonym w IUwL.
18)     Podczas startu samolotu wystąpiły symptomy nieprawidłowej pracy silnika spowodowanej bogatą mieszanką, które były prawdopodobnie przyczyną przerwania lotu przez pilota, ale nie miały one zauważalnego wpływu na parametry lotu.

wypadek samolotu Tecnam na lotnisku EPZP

Przyczyny wypadku:

Przyczyną wypadku było doprowadzenie samolotu do przeciągnięcia i wpadnięcia w korkociąg, wskutek błędów pilotażowych popełnionych po podjęciu decyzji o lądowaniu z wiatrem, polegających na:

  • niezabezpieczeniu prędkości do awaryjnego lądowania samolotu;
  • wykonaniu na małej wysokości zabronionego w IUwL zakrętu o 180º;
  • przekroczeniu podczas wykonywania zakrętu maksymalnie dopuszczalnego kąta przechylenia samolotu.

Czynniki sprzyjające:

  • masa samolotu bliska MTOM;
  • kierunek wiatru spychający samolot w lewo w końcowej fazie zakrętu.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
 
Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

wypadek samolotu Tecnam na lotnisku EPZP

Raport Końcowy 2021/1037 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony