Przejdź do treści
Źródło artykułu

Nowy przewoźnik na polskim niebie

Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał firmie FLYLAL CHARTERS PL SP. Z O.O. certyfikat przewoźnika lotniczego oraz koncesję uprawniającą do wykonywania działalności lotniczej.

Zgodnie z zapisami zawartymi we wspomnianych dokumentach FLYLAL CHARTERS uprawniony jest do wykonywania przewozu nieregularnego (czarterowego) na terenie Europy, Afryki i Azji Środkowej. Operował będzie samolotem Boeing 737.

W tym roku certyfikat i koncesję otrzymały także FLYJET sp. z o.o. i Enter Air sp. z o.o.

Ogółem do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów osób i ładunków uprawnionych jest 16 przewoźników. Ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce Ważne / Polskie podmioty uprawnione do wykonywania przewozów lotniczych.

Certyfikat AOC może otrzymać podmiot mający odpowiednie środki i sprzęt, zapewniający bezpieczną i zgodną z wymogami techniki lotniczej i bezpieczeństwem ruchu, realizację działalności przewozowej. Jest on dokumentem, który zaświadcza, że jego posiadacz jest przygotowany i zdolny do wykonywania ściśle określonej działalności, których kryteria zawarte są w tzw. Specyfikacjach Operacyjnych (integralne części każdego certyfikatu). Wydanie certyfikatu musi być poprzedzone procesem certyfikacji, który jest weryfikacją trwałej zdolności podmiotu do bezpiecznego wykonywania określonej działalności lotniczej.

Koncesję może uzyskać osoba fizyczna lub prawna, dla której przewóz lotniczy jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej. Warunkiem jej uzyskania jest spełnienie i udokumentowanie szeregu warunków, do których m.in. należą:

  • posiadanie certyfikatu przewoźnika lotniczego AOC,

  • dysponowanie jednym lub większą ilością statków powietrznych,

  • posiadanie zdolności finansowej, niezbędnej do działalności w zakresie przewozu lotniczego,

  • objęcie przedsiębiorstwa ubezpieczeniem od odpowiedzialności za szkody związane z przewozem lotniczym i ruchem statków powietrznych.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony