Nowe przepisy OPS

UE (flaga)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że zgodnie z art. 10 pkt 2 Rozporządzenia Komisji (UE) 965/2012 z dnia 5 października 2012 ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 Rzeczpospolita Polska zamierza powiadomić Komisję Europejską i EASA o niestosowaniu przepisów załączników I-V do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 do dnia 28 października 2014 r.

Wszystkie certyfikaty AOC wydane zgodnie z Rozporządzeniem (EWG) nr 3922/91 (samoloty) lub JAR-OPS 3 (śmigłowce) ważne w dniu wejścia w życie Rozporządzenia Komisji (UE) 965/2012 pozostają ważne do daty ich ważności, ale nie dłużej niż do dnia 28 października 2014 r.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus