Przejdź do treści
Zakaz lotów szybowcowych na EPBC
Źródło artykułu

Mały krok w kierunku rozwiązania problemu zakazu lotów szybowcowych na lotnisku Babice

Aktualizacja:

31 sierpnia 2022 r., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała notam G0918/22 przedłużający do 30 września do 20.00 UTC zakaz lotów szybowcowych na lotnisku Warszawa Babice:

G0918/22 - GLIDING FLIGHTS PROHIBITED. 01 SEP 04:00 2022 UNTIL 30 SEP 20:00 2022 ESTIMATED.
CREATED: 31 AUG 08:36 2022


W dniu 18 sierpnia 2022 r. na wniosek Centrum Usług Logistycznych odbyło się spotkanie z użytkownikami lotniska EPBC, w sprawie wdrażania przez CUL planu naprawczego, powstałego na skutek wykrytych niekrytycznych uchybień po audycie lotniska. Formalnie rzecz ujmując, stroną w tym postepowaniu jest CUL i audytujący, czyli ULC, bowiem audyt dotyczył samego lotniska a nie jego użytkowników.
 

Aeroklub Warszawski, jedyny szkolący na lotnisku na szybowcach, którego zakaz najbardziej dotknął, wyraził, wzorem lat poprzednich chęć, wsparcia CUL w sprawnym, merytorycznym i rzetelnym rozwiązaniu wątpliwości audytowej. Niestety żaden użytkownik lotniska, nie miał okazji formalnie zapoznać się z treścią całości audytu, a jedynie, w trakcie spotkania zostały odczytane jego istotne, w opinii CUL fragmenty.

Należy wyraźnie podkreślić, że spotkanie nie było poświęcone wprowadzonemu w dniu 29 lipca 2022 roku, bezwzględnemu zakazowi lotów szybowcowych, a ustaleniu w jaki sposób rozwiązać niekrytyczne uwagi audytowe, które nie obligowały zarządzającego lotniskiem, do wprowadzenia zakazu wykonywania lotów szybowcowych.

Innymi słowy - co było podkreślone w trakcie spotkania przez reprezentantów CUL - sam zakaz wprowadzony NOTAMem, nie ma związku z prowadzonymi działaniami naprawczymi które w istocie dotyczą samego funkcjonowania lotniska. (przypis redakcji: sami tego nie rozumiemy)

Z informacji przekazanych uczestnikom spotkania, odchyłka audytowa poziomu drugiego (Level 2) dotyczyła przypadku, w którym w czasie trwających na EPBC lotów szybowcowych, przylatujący piloci komunikowali się z przeszkolonym i uprawnionym Kierownikiem Lotów (KL) na częstotliwości Babice RADIO a nie, certyfikowaną służbą AFIS reprezentowaną przez Babice INFORMACJA. 

W poniedziałek spróbujemy się skontaktować z Panią dyrektor CUL. O tym jak niezrozumiały, niemoralny i bezsensowny jest ten zakaz pisaliśmy w artykule Zakaz lotów szybowcowych na warszawskich Babicach - szokujący i niezrozumiały . Dodatkowo pojawił się krótki felieton w Kurierze Warszawskim redaktora Błażeja Kuleszy (LINK)

Będziemy dalej na bieżąco informować o postępach w przywracaniu normalności.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony