Przejdź do treści
lotnisko Kaniów - podejście 31
Źródło artykułu

Lotniska/lądowiska GA warte odwiedzenia: Kaniów

Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka cyklu „Lotniska/lądowiska GA warte odwiedzenia", w którym przedstawiamy interesujące obiekty lotnicze naszego kraju, nie zawsze szerzej znane środowisku lotniczemu.

Niektóre z nich nie są jeszcze popularne, a mogą być przecież ciekawą alternatywą dla pilotów i miłośników awiacji, którzy szukają nowych wyzwań i miejsc do odwiedzenia. Celem łatwiejszego ich porównania, zarządcom poszczególnych krajowych lotnisk/lądowisk zadajemy ten sam zestaw pytań.

W dzisiejszym odcinku lotnisko w Kaniowie zlokalizowane w woj. śląskim. Odnośnie jego obecnego statusu i planów rozwoju, kilka pytań zadaliśmy Prezes lotniska, mgr. Irenie Marek.


Dlapilota.pl: Jak wygląda obecnie kwestia infrastruktury lotniska w Kaniowie (nawierzchnia pasa, oświetlenie, paliwo, hangar, ochrona itp.?

Irena Marek:
Lotnisko Kaniów powstało w 2006 roku po likwidacji zakładów po szybowcowych w Bielsku-Białej.  W wyniku inicjatywy kilku  osób w tym Starosty Bielskiego - Andrzeja Płonki, konstruktora lotniczego Edwarda Margańskiego i reprezentanta inwestorów Bogusława Holeksy udało się połączyć potrzeby kilku podmiotów w jedną strukturę, której celem była dalsza aktywność w branży lotniczej. Rozpoczęto od zagospodarowania terenów pokopalnianych (po kopalni „Silesia”) w Czechowicach-Dziedzicach i powołania tam Parku Techniki Lotniczej. Obecnie dysponujemy pasem certyfikowanym do kategorii 2B, o długości 947 m, o kierunkach 13/31 i powierzchni asfaltobetonowej. Z pasem łączą się betonowe drogi kołowania Alfa, Bravo oraz Charlie, które prowadzą na asfaltową płytę postojową dla 4 statków powietrznych oraz jedno stanowisko dla śmigłowca.

Na lotnisku funkcjonuje również certyfikowane oświetlenie uruchamiane poprzez siedmiokrotne wywołanie radia i pozostaje włączone przez kolejne 15min.  Mamy 3 duże hangary, a nasi partnerzy uzyskali pozwolenia na budowę dwóch kolejnych, docelowo w perspektywie 3-4 lat przewidujemy ze na naszym lotnisku powinno funkcjonować ich dziewięć .

Lotnisko Kaniów - hangary

Lotnisko Kaniów - hangary

Lotnisko EPKW Kaniów posiada również własną stację paliw, oferującą AVGAS 100LL, JET A1, Pb95. W ramach lotniska funkcjonuje parking, budynek kontroli lotów oraz place manewrowe. Kontrola radiowa działa, zgodnie z Instrukcją Operacyjną lotniska EPKW Kaniów, w okresie letnim (od 01 kwietnia do 30 września) w poniedziałki, środy i piątki, a w okresie zimowym (od 01 października do 30 marca) raz w tygodniu, w środy. W okresie zimowym zarządca lotniska utrzymuje pas w gotowości do przyjęcia samolotów.

Dlapilota.pl: Jaki procentowo jest udział na lotnisku komercyjnej działalności szkoleniowej, a jaki działalności sportowej (szkolenie szybowce, samoloty lub inne sekcje)?

IM:
Rozwój terenów inwestycyjnych determinuje komercyjny charakter lotniska o profilu GA . Największą w tym rolę odgrywają szkoły lotnicze: samolotowe – „WP-AeroTech” oraz „AP-Aircrafts”, a także śmigłowcowa „Helipoland”. Nasza strategia nakierowana jest na obsługę firm dla których samolot jest narzędziem prowadzenia biznesu, łączne z możliwością zakupu samolotu wyszkolenia pilota i wykonania wszystkich czynności obsługowych. Stawiamy na ciągły rozwój szkół lotniczych, chcielibyśmy, by w przyszłości szkolenia odbywały się w lotach nocnych oraz IFR.

Lotnisko Kaniów - pas nocą

Lotnisko Kaniów - pas nocą

Dlapilota.pl: Najważniejsze zdarzenie w dotychczasowej historii miejscowego lotniska?

IM:
Historia lotniska ma już prawie piętnaście lat, trudno więc wskazać jedno takie zdarzenie. Sam fakt zbudowania lotniska na terenach pokopalnianych był przełomowy. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się zrekultywować ogromne tereny hałd przy kopalni „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, co miało bardzo pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dzięki udanej rekultywacji terenów możliwym stał się  rozwój przedsiębiorstw, owocujący utworzeniem stałych ok 800 miejsc pracy.

Ważnym wydarzeniem dla lotniska były targi lotnicze „Fenixy” w 2015, które przyciągnęły dużą ilość  zwiedzających, co miało wpływ na naszą rozpoznawalność i ugruntowanie marki. Obecnie za istotne osiągnięcie trzeba uznać uzyskanie dla lotniska certyfikatu o kodzie referencyjnym 2B. Przekłada się ona na znaczący wzrost ruchu lotniczego i pojawianie się nowych inwestorów, co jest zgodne z naszą strategią biznesową, zakładającą pozyskanie i współpracę z kluczowymi przedsiębiorcami regionu.

Dlapilota.pl: Czy lokalizacja obiektu jest dla pilotów wadą czy zaletą? Jakie są ich komentarze na ten temat?

IM
: EPKW Kaniów jest najdalej wysuniętym na południe kraju, w pełni asfaltowym lotniskiem GA, odpowiednim do obsługi klientów biznesowych, a w dodatku posiadającym pełną ofertę paliw na własnej stacji. Lotnisko ma bardzo dobrą lokalizację, jest skomunikowane z głównymi miastami regionu i z Krakowem, jest w bliskiej odległości od Bielska-Białej. Planowane utworzenie dodatkowych dróg i zbudowanie obwodnicy Czechowic-Dziedzic oraz drogi ekspresowej do Krakowa daje nam możliwości dalszego rozwoju i pozyskiwania nowych inwestorów.

Lotnisko Kaniów - podejście 13

Lotnisko Kaniów - podejście 13

Dlapilota.pl: Na jakie atrakcje w okolicy może liczyć pilot, który zdecydowałby się przylecieć swoim samolotem na jednodniową wycieczkę?

IM:
Niedaleko lotniska znajduje się Jezioro Goczałkowickie, a także muzeum i miejsce pamięci w Oświęcimiu. Z lotniska szybko można dostać się w Beskidy, gdzie zimą można pojeździć na nartach, a uprawiać różne formy turystyki górskiej.

Dlapilota.pl: Lotnisko EPKW mogłoby działać prężniej, gdyby...  ?

IM:
Gdyby infrastruktura pozostałych lotnisk GA w Polsce była zbliżona do naszego standardu, a ilość samolotów w przeliczeniu na jednego mieszkańca dorównywałaby ilościom w innych krajach europejskich Europie. Największą barierą rozwoju jest brak sieci lotnisk i infrastruktury lotniskowej. Obecnie większość pilotów korzysta ze swoich samolotów w okresie letnim, ponieważ szereg lotnisk nie funkcjonuje zimą. Sami piloci nie traktują też samolotów jako narzędzia biznesowego, a wyłącznie jako hobby lub sport. Są to znaczące bariery w rozwoju lotnictwa GA.

lotnisko Kaniów - tereny przed rekultywacją

Lotnisko Kaniów - tereny przed rekultywacją

Dlapilota.pl: Jakie są plany inwestycyjne zarządcy obiektu?

IM:
Aktualne plany dalszej rozbudowy to budowa kolejnych hangarów lotniczych. Planujemy uruchomienie profesjonalnego serwisu lotniczego i utworzenie punktu obsługi granicznej. To jedna z najważniejszych potrzeb naszych klientów. Chcielibyśmy również uruchomić lokalny punkt sprzedaży samolotów oraz śmigłowców i wypożyczalnię samochodów.

Dlapilota.pl: Lotnicze marzenie Prezes lotniska?

IM
: Największe marzenie to utworzenie centrum obsługi lotnictwa GA na wzór podberlinskiego Schoenhagen, gdzie na jednym lotnisku funkcjonują struktury lotnicze obsługujące podmioty publiczne- straż, policję, ratownictwo medyczne, sieci gazowe i energetyczne, a także jest kilkaset prywatnych statków powietrznych, szkoły lotnicze, salony sprzedaży, serwisy wszystkich rodzajów statków powietrznych, tylko kompleksowa pełna oferta  daje nadzieje na wygenerowanie przychodów odpowiadających nakładom inwestycyjnym niezbędnym dla rozwoju tego typu podmiotów  . Ze względu na bliskość gór i wielkość regionu, marzy nam się aby wrócił do nas LPR.

Lotnisko Kaniów - Wieża kontroli lotów

Lotnisko Kaniów - Wieża kontroli lotów.

Inne marzenie dotyczy stworzenia w kraju czytelnego finansowania lotnisk publicznych. Dzisiejsze zasady finansowania lotnisk nie sprzyjają ich rozwojowi i tworzą ogromne dysproporcje w zakresie możliwości rozwoju lotnisk publicznych i prywatnych. Lotniska prywatne muszą działać w większości na własną rękę, nie bardzo można liczyć na wsparcie samorządów, które jeszcze nie dostrzegają jak duży wpływ na gospodarczy rozwój regionu mają lotniska.

Marzy się nam także wprowadzenie na lotnisku IFR, co znacząco rozwinęłoby nasze możliwości obsługi samolotów i śmigłowców, oraz dalsza rekultywacja terenów po kopalni KWK „Silesia”i rozbudowa bazy hangarowej oraz hal dla firm z branży lotniczej i automotive.

Wspaniale byłoby też móc stworzyć dodatkowy trawiasty pas dla szybowców, który pozwoliłby nam pielęgnować pamięć o dziedzictwie szybownictwa w regionie.

Lotnisko Kaniów - Wieża kontroli lotów, parking

Lotnisko Kaniów - Wieża kontroli lotów, parking

Dlapilota.pl: Jak w kilku słowach zachęciłaby Pani do przylotów na lotnisko w Kaniowie?

IM:
Obsługa na naszym lotnisku, zarówno na ziemi, jak i wieży, jest bardzo profesjonalna. Mamy pełen zakres paliw na stacji, wprowadziliśmy internetową obsługę pilotów, by ułatwić im kontakt z lotniskiem. Traktujemy naszych klientów indywidualnie, zarówno tych, którzy chcą odwiedzić Beskidy, Oświęcim czy Kraków, jak i tych biznesowych, których przyciągają prężnie rozwijające się inwestycje Bielska-Białej. Dobra lokalizacja, dobra obsługa i nasze zaangażowanie to najważniejsze atuty lotniska w Kaniowie.

Dlapilota.pl: Dziękujemy za rozmowę.

IM: Dziękuję.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony