Przejdź do treści
Konsultacje projektu_Zmiana granic poziomych strefy TRA25 (Wólka Radzymińska)

Konsultacje społeczne zmian granic poziomych strefy TR25 (Wólka Radzymińska)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczęła konsultacje społeczne zmian granic poziomych strefy TR25 (Wólka Radzymińska).


Konsultacje zakończone


Cel zmiany

W celu redukcji uciążliwości hałasowej wobec mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w rejonie strefy TR25, na podstawie dostępnych zdjęć lotniczych wskazane zostały nowe granice strefy.


Zakres i uzasadnienie

Zakres zmiany obejmuje modyfikację przebiegu granic poziomych strefy TR 25 (bez zmiany granic jej pionowych) i wynika ze skarg mieszkańców miejscowości Wólka Radzymińska i ma na celu modyfikację granic strefy TRA25 dla minimalizacji uciążliwości hałasowych. W znaczącej części strefa obejmuje kompleks leśny, jednak północna jej część nachodzi nad zabudowania miejscowości Wólka Radzymińska.

W celu redukcji uciążliwości hałasowej wobec mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w rejonie strefy TR25, na podstawie dostępnych zdjęć lotniczych wskazane zostały nowe granice strefy, zgodnie z wizualizacją na rysunku poniżej. Granice poziome strefy zostały dobrane tak, aby uniknąć kolizyjności z opublikowanymi trasami VFR (w szczególności z trasą pomiędzy punktami EPWA DELTA – EPWA JULIETT), oraz opublikowanymi procedurami IFR dla lotniska EPMO.

Konsultacje projektu_Zmiana granic poziomych strefy TRA25 (Wólka Radzymińska)

Nowe (niebieski) i stare (fioletowy) granice TR25 na tle dostępnych zdjęć lotniczych


Termin zakończenia konsultacji to 5 grudnia 2022 r.


Głos w konsultacjach społecznych można oddać za pomocą formularza na portalu dlapilota.pl poniżej. Państwa głos zostanie bezpośrednio przekazany do PAŻP.

Komunikat


Sorry… This form is closed to new submissions.
FacebookTwitterWykop

Nasze strony