Przejdź do treści

Konsultacje społeczne zmian granic poziomych strefy TR25 (Wólka Radzymińska)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczęła konsultacje społeczne zmian granic poziomych strefy TR25 (Wólka Radzymińska).


Konsultacje zakończone


Cel zmiany

W celu redukcji uciążliwości hałasowej wobec mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w rejonie strefy TR25, na podstawie dostępnych zdjęć lotniczych wskazane zostały nowe granice strefy.


Zakres i uzasadnienie

Zakres zmiany obejmuje modyfikację przebiegu granic poziomych strefy TR 25 (bez zmiany granic jej pionowych) i wynika ze skarg mieszkańców miejscowości Wólka Radzymińska i ma na celu modyfikację granic strefy TRA25 dla minimalizacji uciążliwości hałasowych. W znaczącej części strefa obejmuje kompleks leśny, jednak północna jej część nachodzi nad zabudowania miejscowości Wólka Radzymińska.

W celu redukcji uciążliwości hałasowej wobec mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w rejonie strefy TR25, na podstawie dostępnych zdjęć lotniczych wskazane zostały nowe granice strefy, zgodnie z wizualizacją na rysunku poniżej. Granice poziome strefy zostały dobrane tak, aby uniknąć kolizyjności z opublikowanymi trasami VFR (w szczególności z trasą pomiędzy punktami EPWA DELTA – EPWA JULIETT), oraz opublikowanymi procedurami IFR dla lotniska EPMO.

Nowe (niebieski) i stare (fioletowy) granice TR25 na tle dostępnych zdjęć lotniczych


Termin zakończenia konsultacji to 5 grudnia 2022 r.


Głos w konsultacjach społecznych można oddać za pomocą formularza na portalu dlapilota.pl poniżej. Państwa głos zostanie bezpośrednio przekazany do PAŻP.

Komunikat


Sorry… This form is closed to new submissions.
FacebookTwitterWykop

Nasze strony