Przejdź do treści
Konsultacje społeczne PAŻP modyfikacji granic stref ruchu nadlotniskowego (ATZ) dla lotnisk EPGL (Gliwice). EPPG (Kąkolewo), EPPT (Piotrków Trybunalski)

Konsultacje społeczne PAŻP modyfikacji granic stref ruchu nadlotniskowego (ATZ) dla lotnisk EPGL, EPPG i EPPT

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczęła konsultacje społeczne modyfikacji granic stref ruchu nadlotniskowego (ATZ) dla lotnisk EPGL (Gliwice), EPPG (Kąkolewo) i EPPT (Piotrków Trybunalski).

Po zakończeniu okresu konsultacji, na podstawie przesłanych przez użytkowników zgłoszeń, PAŻP przeprowadzi analizę możliwości dokonania zmian przedmiotowego projektu. W przypadku znaczących propozycji zmian, PAŻP może wydłużyć standardowy czas przeznaczony na zbieranie uwag do projektu.


CEL

Koncepcja zmiany obejmuje:

- Zmianę granic pionowych i poziomych ATZ EPGL (Gliwice) oraz wprowadzenie segmentacji ATZ 
- Zmianę granic poziomych ATZ EPPG (Kąkolewo)
- Zmianę granic poziomych ATZ EPPT (Piotrków Trybunalski)


ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

Strefa Ruchu Lotniskowego (ATZ) EPGL

Proponowana zmiana zakłada stałą publikację dwóch segmentów ATZ EPGL (A) GND-5500ft AMSL i ATZ EPGL (B) GND-3500ft AMSL. Segmenty są dopasowane do obecnej struktury LTMA EPKK.
 

Konsultacje społeczne PAŻP modyfikacji granic stref ruchu nadlotniskowego (ATZ) dla lotnisk EPGL (Gliwice), EPPG (Kąkolewo), EPPT (Piotrków Trybunalski)

Strefa Ruchu Lotniskowego (ATZ) EPGL

Strefa Ruchu Lotniskowego (ATZ) EPPG

Proponowana zmiana obejmuje rozszerzenie granic poziomych ATZ EPPG w kierunku północnym i południowym bez naruszania granic TMA EPZG oraz TMA EPPO.

Konsultacje społeczne PAŻP modyfikacji granic stref ruchu nadlotniskowego (ATZ) dla lotnisk EPGL (Gliwice). EPPG (Kąkolewo), EPPT (Piotrków Trybunalski)

Strefa Ruchu Lotniskowego (ATZ) EPPG

Strefa Ruchu Lotniskowego (ATZ) EPPT

Przedmiotowa zmiana zakłada rozszerzenie granic ATZ EPPT w kierunku wschodnim w przestrzeni niekontrolowanej.

Konsultacje społeczne PAŻP modyfikacji granic stref ruchu nadlotniskowego (ATZ) dla lotnisk EPGL (Gliwice), EPPG (Kąkolewo), EPPT (Piotrków Trybunalski)

Strefa Ruchu Lotniskowego (ATZ) EPPT


UZASADNIENIE

W związku ze zwiększającą się aktywnością na  lotniskach EPGL (Gliwice). EPPG (Kąkolewo), EPPT (Piotrków Trybunalski) i w ich bliskim sąsiedztwie (loty niehandlowe, loty samolotów szkolnych, skoki spadochronowe, loty szybowcowe, loty śmigłowców i wiatrakowców, loty BSP, loty paralotni) w celu zwiększenia bezpieczeństwa, usprawnienia kontroli nad ruchem Kierującymi Lotami i możliwości sprawnego użytkowania lotnisk niezbędna jest zmiana granic ATZ.

Zmiana granic ATZ EPGL i wprowadzenie segmentów doprowadzi do ułatwienia koordynacji przelotów w przestrzeni na styku trzech służb (FIS KRAKÓW, APP KRAKÓW i ATZ GLIWICE) poprzez wyeliminowanie nakładających się segmentów.. Dodatkowo, dopasowanie do kształtu ATZ EPRG zlikwiduje kolejną lukę pomiędzy przestrzeniami, gdzie dochodziło do sytuacji spornych dot. nawiązywania łączności pomiędzy Gliwice RADIO, Rybnik RADIO oraz Kraków INFORMACJA.  Zmiana umożliw również wprowadzenie nowych planowanych przez zarządzającego lotniskiem procedur dla lotów VFR.

Zmiana granic poziomych ATZ EPPG w kierunku południowym oraz północnym związana jest ze zwiększeniem intensywności działalności Aeroklubu w Kąkolewie oraz Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej. Spodziewany jest dalszy wzrost działalności lotniczej ze względu na zakończenie budowy oświetlenia nawigacyjnego na lotnisku. Zwiększenie granic ATZ umożliwi współdziałanie różnych typów szkoleń w granicach ATZ i zapewnienie im niezbędnej separacji między prowadzonymi operacjami.

Zmiana granic poziomych ATZ EPPT (segmentu A i B) w kierunku wschodnim w przestrzeni niekontrolowanej związana jest ze zwiększeniem aktywności użytkowników lotniska – Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej oraz LOT Flight Academy. Dodatkowo przy lotnisku w strefie spadochronowej realizowane są ćwiczenia wojsk NATO. Poszerzenie granic umożliwi użytkownikom ATZ zachowanie zwiększonej separacji statków powietrznych wykorzystujących wymienioną przestrzeń. Jedna ze stref pilotażu wykorzystywana przez użytkowników lotniska (na północ od miejscowości Sulejów) nie mieściła się do tej pory w granicach ATZ co powodowało potrzebę zwiększonej liczby koordynacji. Zmiana pozwoli również użytkownikowi lotniska na planowaną korektę procedur VFR.


Konsultacje zakończone. Termin wprowadzenia zmian: kwiecień 2024 r.


Formularz konsultacyjny PAŻP dostępny jest tutaj (LINK). Wypełniony należy przesłać na adres: asm1@pansa.pl lub faksem na numer +48 22 574 57 29.

Głos w konsultacjach społecznych można oddać również za pomocą formularza poniżej. Państwa opinia zostanie bezpośrednio przekazana do PAŻP.

Komunikat


Sorry… This form is closed to new submissions.
FacebookTwitterWykop

Nasze strony