Konferencja lotnicza

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że jego przedstawiciele uczestniczyli w konferencji „Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych usług lotniczych i małych lotnisk”.

Konferencja została zorganizowana przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. wspólnie z Bielskim Parkiem Technologicznym Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.

Uczestnicy konferencji zastanawiali się nad tym jakie działania należy podjąć na rzecz rozwoju usług lotniczych i rozwoju małych lotnisk, wskazywali przykłady dobrych rozwiązań stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej.

Wskazano, że niezbędna jest likwidacja barier formalno - prawnych krępujących rozwój lotnictwa. Zdaniem uczestników konferencji konieczne jest również wsparcie przedsiębiorstw i sektora nauki, a przede wszystkim bieżąca współpraca oraz zgoda na transfer wiedzy i doświadczenia.

Ze względu na szeroki zakres tematyki objętej konferencją dyskusje zostały podzielone na 3 panele: Uwarunkowania formalno – prawne rozwoju małych lotnisk i usług lotniczych, Wsparcie firm lotniczych i instytucji badawczych w zakresie innowacji oraz Statek powietrzny jako narzędzie usług biznesowych w oparciu o przykłady krajowe i europejskie.

Maciej Urbański, Dyrektor Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego omówił obowiązujące uwarunkowania formalno-prawne rozwoju małych lotnisk i usług lotniczych. Szczegółowo przedstawił metody i środki ochrony stosowane w odniesieniu do małych portów lotniczych oraz lotnictwa ogólnego. Wspomniał również o planowanych zmianach w obecnie obowiązującym porządku prawnym, w tym o nowelizacji prawo lotnicze oraz rozporządzeniach wykonawczych. Zmiany te – jak podkreślił – będą miały na celu ułatwienie prowadzenia działalności lotniczej.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus