Przejdź do treści
W-3WARM Anakonda z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach - start (fot. kmdr ppor. Marcin Braszak)
Źródło artykułu

Konferencja General Aviation PAŻP: „Zamykanie FPL okiem SAR-u” - wzrasta liczba niezamkniętych planów lotu

28 lutego 2024 r., w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie odbyła się Konferencja General Aviation. Jednym z jej prelegentów był Jacek Wrotniewski z Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC). Tematem jego prezentacji było „Zamykanie FPL okiem SAR-u”.


Do ustanowienia ASAR zobligowały Polskę postanowienia międzynarodowe, w tym Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 roku. Jest to jedna ze służb zajmujących się ratownictwem, funkcjonująca faktycznie w naszym kraju już od dawna, lecz w ramach innej struktury.

Zadaniem ASAR jest poszukiwanie statków powietrznych, mogących znajdować się w niebezpieczeństwie, a także niesienie pomocy pasażerom, załogom i innym osobom poszkodowanym w zdarzeniach lotniczych. Nie ma znaczenia ani narodowość, ani pochodzenie statku powietrznego. Służba jest zapewniona wszystkim potrzebującym w granicach FIR EPWW, choć oczywiście może też odbywać się we współpracy z międzynarodowymi partnerami.

ARCC w ramach PAŻP został uruchomiony 25 stycznia 2018 r. i od tego dnia rozpoczął koordynację zadań ratowniczych, którą to rolę pełniły wcześniej podmioty wojskowe.

Zamknięcie planu lotu jest to bardzo istotna czynność każdego pilota, który zakończył swój lot, a zadaniem SAR jest wyjaśnienie każdego niezamkniętego planu lotu.

Plan lotu zapewnia służbę informacji powietrznej, alarmową, bezpieczeństwo statków powietrznych wykonujących operacje lotnicze, a także daje korzyści wszystkim innych użytkownikom przestrzeni powietrznej. Dodatkowo w razie konieczności służba alarmowa powiadomi odpowiednie instytucje i organizacje oraz wyjaśni czy operacja lotnicza się zakończyła.

Kluczowym czynnikiem do zamknięcia planu lotu jest czas, bowiem pilot ma na to 30 min od czasu lądowania. Po tym czasie SAR wdraża wszelkie dostępne środki aby wyjaśnić taką sytuację. Zdarza się, że nie można sprawdzić czy pilot wylądował bo nie ma on zasięgu albo nie odbiera telefonu.

W takiej sytuacji SAR próbuje dodzwonić się na lotnisko docelowe, aby potwierdzić, że dany statek powietrzny się tam znajduje. Jeżeli się to nie powiedzie to są podejmowane kolejne działania, tj. np. wykorzystuje się kamery zamontowane na danych lotniskach i lądowiskach. W międzyczasie oczywiście podejmowane są kolejne próby kontaktu z pilotem.

ARCC w pierwszej kolejności uruchamia lotnicze jednostki poszukiwawczo ratownicze, a jeśli nie jest to możliwe ze względów na panujące warunki meteorologiczne, to na potencjalne miejsce zdarzenia wysyłane są naziemne zespoły. 

Zgodnie ze statystykami PAŻP, głównym czynnikiem niezamykania planów lotu przez pilotów jest zapomnienie o tej czynności. W 2020 r. miało miejsce 182 przypadki niezamknięcia planu lotu, w 2021 r. 405 przypadków, w 2022 r. 640, a w 2023 r. 950, co wskazuje na tendencję wzrostową.

Z Cywilno-Wojskowym Ośrodkiem Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) należy się kontaktować pod następujące numery: +48 22 574 51 90; +48 22 574 51 91; +48 885 745 190.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


Czytaj również:
Konferencja General Aviation PAŻP: „Modernizacja systemu IWB” - ma być aplikacja mobilna 
Konferencja General Aviation PAŻP, czyli jak składać odcinkowe plany lotu

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony