Przejdź do treści
PolskaAtlasLotniczy2022_FPL
Źródło artykułu

Konferencja General Aviation PAŻP, czyli jak składać odcinkowe plany lotu

28 lutego 2024 r., w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie odbyła się doroczna Konferencja General Aviation. Jednym z prelegentów był Sławomir Kruk z Działu Przetwarzania Danych Lotniczych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), który przybliżył temat odcinkowych planów lotu.

Prezentacja obejmowała omówienie zapisów zawartych w nowej sekcji działu AIP ENR 1.10, gdzie piloci w jednym miejscu mogą znaleźć kompendium wiedzy związane z planowaniem lotu w FIR EPWW. 

Zawarte w AIP dane opierają się na rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej popularnie zwanym NR 923/2021 SERA (Standardised European Rules of Air) i obejmują zbiór informacji, jakie powinny się znaleźć w planie lotu. 

Plan lotu na wykonanie części lotu można przedstawić: 

a) na segment startowy – DEPFPL, albo
b) na segment dolotowy – ARRFPL, albo
c) na inny segment w trasie lotu – RTEFPL. 

Plan lotu na wykonanie części lotu przedstawiony na segment startowy musi zawierać:

a) w polu 15 formularza planu lotu ICAO (trasa) – co najmniej punkt będący końcem odcinka trasy lotu, którego ma dotyczyć plan lotu;

b) w polu 18 formularza planu lotu ICAO (po oznaczniku RMK/) – następujące informacje:
- DEPFPL – określającą segment trasy lotu, którego dotyczy plan lotu; 
- punkt końcowy segmentu trasy lotu, dla którego plan lotu został przedstawiony;
- przewidywany czas dolotu do punktu będącego punktem końcowym segmentu trasy lotu, dla którego przedstawiono plan lotu.

Przykład:

(FPL-SPADW-VG
-SIRA/L-SDY/C
-EPBY1100
-N0080A010 DCT EPBYS DCT EPBYW DCT
-EPWT0130 EPTO EPGD
-DOF/230201 OPR/ADRIANA AVIATION RMK/DEPFPL
EPBYW0011)
(FPL-SPADW-VG
-SIRA/L-SDY/C
-EPBY1100
-N0080A010 DCT EPBYS DCT EPBYW DCT
-EPWT0130 EPTO EPGD
-DOF/230201 OPR/ADRIANA AVIATION RMK/DEPFPL
EPBYW0011)

Plan lotu na wykonanie części lotu przedstawiony na segment dolotowy musi zawierać:

a) w polu 15 formularza planu lotu ICAO (trasa) – co najmniej punkt będący początkiem odcinka trasy lotu, której ma dotyczyć plan lotu;
b) w polu 18 formularza planu lotu ICAO (po oznaczniku RMK/) – następujące informacje:
- ARRFPL – określającą segment trasy lotu, której dotyczy plan lotu; 
- punkt początkowy segmentu trasy lotu, dla której plan lotu został przedstawiony;
- przewidywany czas dolotu do punktu początkowego segmentu trasy lotu, dla której przedstawiono plan lotu.

Przykład: 

(FPL-SPADW-VX
-SIRA/L-SDY/C
-EPWT0930
-N0080A010 DCT EPBYO DCT EPBYP DCT EPBYR DCT
-EPBY0130 EPGI EPTO
-DOF/230201 OPR/ADRIANA AVIATION RMK/ARRFPL
EPBYO0104 LOT SZKOLNY)
(FPL-SPADW-VX
-SIRA/L-SDY/C
-EPWT0930
-N0080A010 DCT EPBYO DCT EPBYP DCT EPBYR DCT
-EPBY0130 EPGI EPTO
-DOF/230201 OPR/ADRIANA AVIATION RMK/ARRFPL
EPBYO0104 TRAINING FLIGHT)

Plan lotu na wykonanie części lotu przedstawiony na segment trasy lotu, inny niż segment startowy lub dolotowy, musi zawierać:

a) w polu 15 formularza planu lotu ICAO (trasa) – co najmniej punkt będący początkiem oraz punkt będący końcem segmentu trasy lotu, którego dotyczy plan lotu;
b) w polu 18 formularza planu lotu ICAO (po oznaczniku RMK/) – następujące informacje:
- RTEFPL – określającą segment trasy lotu, którego dotyczy plan lotu; 
- punkt początkowy segmentu trasy lotu, dla którgo plan lotu został przedstawiony;
- punkt końcowy segmentu trasy lotu, dla którego plan lotu został przedstawiony;
- przewidywany czas dolotu do punktu początkowego segmentu trasy lotu, dla którego przedstawiono plan lotu;
- przewidywany czas dolotu do punktu będącego punktem końcowym segmentu trasy lotu, dla którego przedstawiono plan lotu.

Przykład: 

(FPL-SPTBK-VX
-P28R/L-SOY/C
-EPGY0800
-N0120A020 DCT EPMOY DCT EPMOI DCT AEPMO DCT EPMOI
DCT EPMOY DCT
-EPGY0130 EPBC EPWA
-DOF/230131 OPR/TARGORGRADY RMK/RTEFPL EPMOY0025
EPMOY0105 LOT SZKOLNY)
(FPL-SPTBK-VX
-P28R/L-SOY/C
-EPGY0800
-N0120A020 DCT EPMOY DCT EPMOI DCT AEPMO DCT EPMOI
DCT EPMOY DCT
-EPGY0130 EPBC EPWA
-DOF/230131 OPR/TARGORGRADY RMK/RTEFPL EPMOY0025
EPMOY0105 TRAINING FLIGHT)

Podawana w polu 18 formularza planu lotu ICAO po oznaczniku RMK/nazwa początkowego i/lub końcowego punktu segmentu trasy lotu, dla którego przedstawiony został plan lotu oraz czas dolotu do tego punktu powinny zostać zapisane w formacie PUNKThhmm, np. GOTIX0130, 5413N01945E0215.

Skrócony plan lotu – stosowany jest w celu uzyskania zezwolenia na przecięcie CTR lub TMA poniżej FL 95 dla lotów wykonywanych zgodnie z przepisami wykonywania lotów z widocznością (VFR), których miejsce startu i lądowania znajduje się w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej. 

Skrócony plan lotu jest przedstawiany podczas lotu właściwemu terytorialnie organowi ATS i zawiera:

1) znak rozpoznawczy statku powietrznego, 
2) liczbę i typ(-y) statku(-ów) powietrznego(-ych),
3) poziom(-y) przelotu,
4) czas nad punktem wlotowym w przestrzeń kontrolowaną,

W planach lotów przedstawianych podczas lotu jako lotnisko odlotu lub miejsce operacji lotniczej podawane jest miejsce, z którego w razie potrzeby mogą być uzyskane dodatkowe informacje dotyczące lotu. Ponadto zamiast informacji dotyczącej przewidywanego czasu odblokowania podawany jest czas przelotu nad pierwszym punktem trasy, której dotyczy plan lotu.

Plan lotu na wykonanie części lotu – dotyczy operacji lotniczych wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów VFR w przestrzeni od GND do FL 95. Przedstawiany jest przed lotem na część trasy lotu, dla której ma być zapewniona służba alarmowa, służba informacji powietrznej i/lub służba kontroli ruchu lotniczego, w szczególności dla tej części lotu, która dotyczy przecięcia drogi lotniczej lub dotyczy startu lub lądowania na lotnisku kontrolowanym.

Kontekst tej formy planu lotu jest związany z zapewnieniem służb informacji i kontroli powietrznej. Użytkownik wskazuje, ze plan lotu dotyczy wskazany odcinek, gdzie ma być zapewniona służba informacji powietrznej i służba alarmowa, a poza nim zwalnia służby z odpowiedzialności.

Więcej informacji na ten temat dostępne jest w sekcji AIP ENR 1.10 (LINK)


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


Czytaj również:
Konferencja General Aviation PAŻP: „Modernizacja systemu IWB” 
Konferencja General Aviation PAŻP: „Zamykanie FPL okiem SAR-u” - wzrasta liczba niezamkniętych planów lotu 

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony