Informacje dla podróżujących samolotem – ważny poradnik ULC

Terminal lotniska na warszawskim Okęciu, fot. Hotel Spotter

Z dniem 10 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1262).

Zgodnie z  nowym rozporządzeniem, osoby przylatujące do Polski zobowiązane są do wypełnienia przed odprawą na rejs karty lokalizacji podróżnego w formie elektronicznej, dostępnej na stronie www.gov.pl, a w przypadku braku takiej możliwości, w wersji papierowej na pokładzie samolotu.

Z kwarantanny wjazdowej po powrocie do Polski, UE  zwolnione są osoby wracające z państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2. Oznacza to, że osoby powracające do Polski i podlegające kwarantannie będą mogły zwolnić się z 10-dniowej obligatoryjnej kwarantanny. Warunkiem jest uzyskanie przez podróżnego negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2. Test powinien być wykonanego w ciągu 48 godzin po przekroczenia granicy z terytorium państwa należącego do strefy Schengen, państwa będącego PCz UE oraz Państw, które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2.

Lista państw które uzgodniły z Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii SARS-CoV-2:
1) Republika Turcji

Rozporządzenie wprowadza do stosowania Unijny Certyfikat COVID.

Zasady kwarantanny obowiązujące przyjeżdżających do Polski

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test będzie musiał być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

Podróżni przybywający do Polski spoza strefy Schengen są kierowani na 10-dniową kwarantannę. Z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba. Podróżni, którym została nałożona kwarantanna, po 7 dniach mogą wykonać test w Polsce - negatywny wynik testu zwalnia z kwarantanny. Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Uwaga! Osoby podróżujące z Indii, RPA, Brazylii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu przez medyczne laboratorium diagnostyczne do systemu teleinformatycznego.

Dzieci do ukończenia 12 roku  życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19.

Ważne! Szczepionka zwalnia z kwarantanny


Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pełne szczepienie w Unii Europejskiej będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

Unijny Certyfikat COVID

Jak skorzystać z Unijnego Certyfikatu COVID podczas podróży lotniczej?

Od 1 lipca 2021, obywatele RP mogą podróżować z Unijnym Certyfikatem COVID

Unijny Certyfikat COVID to ułatwienie w podróżowaniu po UE, w czasie pandemii. Dokument zawiera kod QR i unikatowy identyfikator, umożliwiający weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego.

Unijny Certyfikat COVID informuje o:

 • wynikach przeprowadzonych testów: PCR lub antygenowy,
 • zaszczepieniu na COVID 19,
 • byciu ozdrowieńcem.

Unijny Certyfikat COVID:

 • jest nieodpłatny,
 • posiada format cyfrowy lub papierowy,
 • jest w języku polskim i angielskim,
 • jest ważny we wszystkich państwach UE.

Unijny Certyfikat COVID można uzyskać:

 • w formie papierowej
  - w punktach szczepień,
  - od lekarza lub pielęgniarki z przychodni podstawowej opieki zdrowotnej

• w formie elektronicznej:

 • Internetowe Konto Pacjenta: pacjent.gov.pl,
  - aplikację mojeIKP
  - aplikację mObywatel

Unijny Certyfikat COVID mogą otrzymać:

 • osoby zaszczepione powyżej 12. roku życia,
 • osoby posiadające negatywny wynik testu na Covid19,
 • ozdrowieńcy.

Unijny Certyfikat COVID:

 • nie jest warunkiem podróży i przekraczania granic,
 • nie uprawnia w sposób bezwarunkowy do podróży i przekraczania granic państwowych.

Więcej informacji:

ZALECENIA W PODRÓŻY

Przed podróżą:

 • sprawdź warunki wjazdu państwa, do którego podróżujesz,
 • sprawdź czy tam dokąd lecisz wymagany jest test, jakiego rodzaju, w jakim języku i na ile przed lotem powinieneś wykonać badanie,
 • upewnij się, że na świadectwie badania widnieje:
  imię i nazwisko podróżnego,
  numer paszportu lub dowodu osobistego,
  data badania,
  nazwa i dane kontaktowe ośrodka przeprowadzającego analizę,
  technika badania,
  wynik negatywny,
 • sprawdź, jaka dodatkowa dokumentacja podróży obowiązuje w państwie, do którego lecisz.

Zasady obowiązujące w terminalu pasażerskim

Dystans społeczny, obowiązek noszenia maseczek,  to niektóre z zasad, z którymi pasażerowie spotkają się na lotniskach w Polsce i Europie.

Lotniska zapewniają dostęp do środków dezynfekcyjnych oraz płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu między pasażerami a pracownikami lotnisk np. w punktach informacji, kontroli paszportowej czy odprawy, zainstalowane są ekrany ochronne. Pracownicy lotnisk są zaopatrzeni w sprzęt ochronny, a terminale są regularnie czyszczone i dezynfekowane.

Na lotnisku:

 • możesz wykonać badanie przed podróżą. Większość lotnisk oferuje pasażerom punkty badań w terminalu lub jego okolicy,
 • obowiązuje noszenie maseczki higienicznej, dezynfekcja rąk oraz zachowywanie bezpiecznej odległości od innych podróżujących,
 • możesz zostać poddany kontroli temperatury,
 • obowiązuje zachowywanie bezpiecznej odległości od innych osób.

Zasady obowiązujące na pokładzie samolotu

Personel pokładowy podczas lotu jest wyposażony w maseczki i rękawiczki. Pasażerowie są zobowiązani do zakrywania maseczką ust i nosa przez cały lot. Aby maksymalnie zmniejszyć bezpośredni kontakt pasażerów z załogą, serwis pokładowy jest ograniczony.

Zmiany:

 • zwolnienie z kwarantanny dzieci do 12 roku życia, jeśli podróżują wewnątrz UE z zaszczepionymi rodzicami lub rodzice mają negatywny wynik testu,
 • szczepionka zwalnia z kwarantanny,
 • działa Unijny Certyfikat COVID,
 • obowiązek wypełniania karty lokalizacji podróżnego przez osoby przylatujące do Polski.

WAŻNE!

Zasady podróżowania są podyktowane przede wszystkim kwestiami zdrowotnymi mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SarsCoV-2, a nie względami lotniczymi. Warunki podróży, obowiązki przewoźników lotniczych i zasady kwarantanny są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Podstawy prawne:

1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pobierz plik),
2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pobierz plik),
3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (pobierz plik).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1262).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus